archive-eu.com » EU » V » VISION-ERASMUSPLUS.EU

Total: 341

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VISION
  programma partecipativo di arti performative per infondere la necessaria confidenza fisica e vocale delle persone non vedenti ed ipovedenti elevando le aspirazioni e promuovendo le abilità individuali V I S I ON sta instaurando un metodo per insegnare la sicurezza personale e la coscienza dello spazio che ci circonda con bambini e ragazzi affetti da cecità ed ipovedenza attraverso le espressioni del teatro e l interattività con il palco la musica la natura e la città V I S I ON è un progetto supportato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Erasmus KA2 Cooperation for innovation and exchange of good practices Numero di contratto 2014 1 BG01 KA201 001555 Ulteriori info Vai alla sezione descrizione del progetto News VISION with a European outreach posted on 2016 03 01 EBU has published an article on its web site bulletin show more VISION with an award by the Bulgarian National Agency posted on 2015 12 02 Visual Impairment Social Inclusion ON has been highly evaluated by the NA and is about to receive a quality mark show more VISION disseminated posted on 2015 11 18 Before the partners in LEAF Erasmus project show more Third project meeting and short term training event

  Original URL path: http://vision-erasmusplus.eu/IT_pages/index.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • VISION
  03 01 The VISION project has been published on the EBU web site and bulletin and has thus been sent out to the entire EBU EU member network The VISION team is grateful to the associated partner who supported our work and efforts by making them known as widely as possible THANK YOU EBU http www euroblind org newsletter 2016 january february newsletter online en newsletter articles nr 2808 Back

  Original URL path: http://vision-erasmusplus.eu/pages/news.php?new=45 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VISION
  A A Facebook Youtube News VISION with an award by the Bulgarian National Agency 2015 12 02 The award ceremony is going to take place during the valorisation conference which the Bulgarian National agency Human resource development center is organising on Dec 10 An enormous thank you and congratulations for the whole team of this exceptional project Back This project has been funded with support from the European Commission This

  Original URL path: http://vision-erasmusplus.eu/pages/news.php?new=43 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VISION
  news Bg Fr En It A A A A Facebook Youtube News VISION disseminated 2015 11 18 During the kick off meeting under the LEAF Erasmus KA2 project in Iasi Romania FDCBPCS representative Megi Molhova presented the achievements under the VISION project to partners from the UK Italy and Romania Back This project has been funded with support from the European Commission This publication communication reflects the views only of

  Original URL path: http://vision-erasmusplus.eu/pages/news.php?new=44 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VISION
  Youtube News Third project meeting and short term training event 2015 11 17 The two activities were joined by the core team dedicated theatre and arts experts as well as a part of the local group of children and their families who all turned this common experience into pure magic Thanks to the organisers and to all who took part Back This project has been funded with support from the

  Original URL path: http://vision-erasmusplus.eu/pages/news.php?new=42 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VISION
  A Facebook Youtube News Two new case studies published 2015 11 03 Thanks to a thematic master thesis the project reached the experiences of two Bulgarian professors training artists singers and actors The experiences shared have a very personal touch and carry strong messages for the VISION audience To check them out go to the CASE STUDIES section Back This project has been funded with support from the European Commission

  Original URL path: http://vision-erasmusplus.eu/pages/news.php?new=41 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VISION
  така и експерти и обучители в сферата на театралното изкуство и ще предприемат интервюиране с цел очертаване на основни потребности които следва да се вземат предвид по време на изпълнението на проекта и подготовката на учебната програма Децата ще бъдат интервюирани също по отношение на езиковите им умения по английски Комуникация с родителите с цел дейностите по проекта да им бъдат разяснени и да бъде получено тяхното съгласие за включване на децата Проучване и анализ на потребности и добри практики С цел да съберем колкото е възможно повече емпирични опитни доказателства относно връзката между увреденото зрение и театъра първата стъпка ще бъде да се съсредоточим върху съществуващия опит във всяка партньорска организация която ще трябва да предостави обяснителен документ под формата на доклад Проучването ще направи още крачка напред като събере емпирични доказателства за значението на театралното изкуство за целите на развиването на самоосъзнатост и самопознание сред хората с нарушено зрение Проучването ще бъде реализирано от всички партньори с изключение на Inforef Всички национални доклади ще бъдат събрани и интегрирани в един общ сравнителен транснационален доклад Въз основа на тези доклади ще бъдат описани добри практики емпирични доказателства които ще бъдат резюмирани и представени онлайн на сайта на проекта Използването на театър при зрителни увреждания от научна гледна точка Тази дейност се занимава с подбора на експерти работещи по различни аспекти от темата на зрителните нарушения психолози тифлопедагози експерти обучители специализирани в сферата на зрителните увреждания експерти по театрални техники Партньорите ще трябва да идентифицират необходимите експерти Заложено е изискване във всяка категория да има поне по двама експерти от поне две различни страни партньори по проекта Резултатът от тази дейност ще бъде доклад изграден от трите категории експерти анализиращ добрите практики представени в резултат от предишните дейности Допълнителни материали може да бъдат изготвени от отделните специалисти за да се използват като научни стълбове в учебната програма на VISION Разработване и пилотно тестване на учебната програма Тази дейност се отнася до реалното създаване на учебната програма като стурктура и методология стартираща от докладите разработени в рамките на предходните дейности Структурата на програмата ще бъде разработена като синергия на усилията на включените експерти от партньорските организации експерти със специфична експертиза психолози тифлопедагози експерти в сферата на театралното изкуство експерти в сферата на зрителните увреждания Пилотната програма ще бъде изработена и тествана в рамките на една седмица 5 работни дни в Палермо Италия от Music Arte and I Bohemiens с 10 деца с нарушено зрение в базата на Teatro Finocchiaro Тестването на пилотната програма ще се реализира на сцената Обучители от всички партньорски организации които не са част от екипа по проекта ще се включат в пилотното тестване Опитът от уъркшопа ще бъде записан на видео от организаторите и от Inforef и след това записите ще бъдат редактирани от експертите от Inforef Крайната версия ще бъде публикувана на сайта на проекта и в неговия Youtube канал След като методът е бил мониториран и тестван всички дейности и тяхното значение ще бъдат описани в програма за изпълнение на сцена включително музика звуци от

  Original URL path: http://vision-erasmusplus.eu/BG_pages/description.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • VISION
  activité rassemblera les enfants à Palerme pour une action commune multi sensorielle et concertée d apprentissage et de formation par les pairs Les principales activités du projet sont les suivantes Implications de participants Au cours de cette activité les partenaires identifieront et impliqueront les groupes cibles enfants malvoyants experts et formateurs dans le domaine du théâtre et s entretiendront avec chacun afin d identifier des besoins spécifiques ce qui permettra de donner corps au projet et au programme de formation Les enfants seront également interrogés sur leur connaissance de la langue anglaise Les activités du projet seront décrites à tous les parents et tuteurs avant qu ils ne donnent leur consentement Recherche et analyse de besoins et de bonnes pratiques Afin de collecter un maximum d expériences empiriques sur les rapports entre un jeune malvoyant et le théâtre la première étape sera consacrée aux expériences passées de chaque partenaire ce qui permettra d établir un document introductif sous forme de rapport La recherche ne s arrêtera pas là mais rassemblera des preuves empiriques de l importance du théâtre pour favoriser la conscience de soi chez les malvoyants Cette recherche sera menée par tous les partenaires à l exception d Inforef partenaire technique Tous les rapports nationaux seront rassemblés et intégrés dans un rapport transnational comparatif Sur base de ces rapports les pratiques et d études de cas preuves empiriques recueillies seront synthétisées et organisées en ligne sur le site de V I S I ON Inforef aura la responsabilité d organiser la base de données et de créer le site internet en fonction des spécificités requises par les activités du projet État de la recherche sur l utilisation du théâtre dans des situations de déficience visuelle Il s agira de sélectionner des chercheurs qui aborderont différents points de vue sur la vie d un malvoyant des psychologues des tiflo pédagogues experts éducateurs spécialisés dans le domaine de la déficience visuel et des experts en techniques théâtrales Les partenaires identifieront ces experts Au moins deux experts de chaque catégorie issus d au moins deux pays participants seront impliqués dans des activités communes Cela aboutira à la production d un rapport établi par les trois types d experts impliqués dans le projet qui vont analyser les bonnes pratiques récoltées lors du O1 et rédiger les documents qui serviront de piliers scientifiques au programme de formation de VISION Développement et test pilote du programme de formation Cette activité comprend la création du programme de formation structure et méthodologie sur base des rapports développés lors des deux premiers work packages Le programme sera développé collectivement par les experts des organisations partenaires des chercheurs ayant une expertise spécifique psychologues tiflo pédagogues des directeurs de théâtres et des experts en matière de déficience visuelle Le programme de formation pilote sera développé et testé pendant une semaine de cinq jours à Palerme par Music Arte et I Bohemiens avec dix enfants malvoyants au Teatro Finocchiaro Le test initial du programme pilote se fera sur scène Des formateurs

  Original URL path: http://vision-erasmusplus.eu/FR_pages/description.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive •