archive-eu.com » EU » T » TRANSHUSK.EU

Total: 168

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Partnerek | transhusk.eu
  kde je značný dôraz kladený na životné prostredie www kti hu Inštitút priestorového plánovania Inštitút priestorového plánovania je organizácia pôsobiaca v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja Inštitút bol založený v roku 2001 ako občianske združenie Medzi hlavné témy patrí urbanizmus a územné plánovanie regionálne plánovanie architektúra ekológia a životné prostredie a geografické informačné systémy Realizované medzinárodné projekty DONAUREGIONEN 2009 2012 TransHUSK 2012 2014 Transhusk Plus 2014 súčasnosť CBCs in the Danube Region 2014 Jedným z najdôležitejších výstupov z predchádzajúcich projektov je vytvorenie systému na podporu priestorového rozhodovania v podobe webového nástroja Pomocou tohto systému sa realizovalo vyhodnotenie sídelného prostredia v hl meste Bratislave PHSR pre BSK 2014 2020 Podkladová analýza pre Partnerskú Dohodu SR 2014 2020 Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov Donauregionen a pod http www ipp szm com Nyugat Pannon Terület és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft Poslaním neziskovej spoločnosti Nyugat Pannon Nonprofit Kft je udržateľným procesom napomáhať pri budovaní miestnych komunít a vytváraní partnerských a sieťových spoluprác doma aj v zahraničí Cieľom spoločnosti je posilniť sieťovú spoluprácu samospráv mimovládnych odborných organizácií a podnikov pôsobiacich v území na lokálnej aj župnej úrovni s následkom zabezpečenia zvýšenej efektivity rozvojových programov Zároveň je pre spoločnosť dôležité vytvoriť podmienky založené na harmonizácii metodiky a aspektov systému rozvoja územia s poskytovaním služieb na vysokej úrovni V záujme dosiahnutia vyššie uvedených cieľov vykonáva organizácia svoju činnosť v nasledujúcich troch okruhoch cezhraničný rozvoj transnacionálne projekty a sieťové programy rozvoja územia Sídlo organizácie sa nachádza v meste Szombathely hist Kamenec s filiálkami v meste Győr hist Ráb a obci Gelse Počet pracovníkov na hlavný aj vedľajší úväzok je 16 www westpannon hu Győr Sopron Ebenfurti Vasút Zrt GYSEV Zrt je maďarsko rakúska železničná spoločnosť Raab Oedenburg Ebenfurter Eisenbahn AG v skratke Raaberbahn AG Súčasná vlastnícka štruktúra je nasledovná Maďarský štát 65

  Original URL path: http://transhusk.eu/sk/partnerek (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Hírek | transhusk.eu
  aplikácia predstavuje dopravné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom ktoré boli riešené v rámci projektov TransHUSK a Transhusk Plus www transhusk eu Aplikácia zobrazuje smerovanie a dochádzanie obyvateľov v Slovensko maďarskom pohraničí Údaje o dopravnom správaní obyvateľov v regióne so zameraním na cezhraničnú dopravu boli získané prostredníctvom Dopravno sociologických prieskumov v domácnostiach TransHUSK rok 2013 a Transhusk Plus rok 2014 a Smerového dopravného prieskumu na vybraných hraničných priechodoch TransHUSK rok 2013 Dopravno sociologické prieskumy v domácnostiach boli robené na základe dotazníkového prieskumu ktorý zachytil vopred stanovenú vzorku populácie a opísal dopravné návyky populácie v závislosti na ich sociálno ekonomickom postavení Prieskumy boli vykonané na Slovensku rovnako ako v Maďarsku na konci roka 2013 a na konci roka 2014 podrobnejšie Socio ekonomická charakteristika online aplikácia Táto aplikácia prezentuje a tiež umožňuje vytvárať účelové grafické výstupy špecifických ukazovateľov na úrovni LAU 1 alebo NUTS 3 ktoré boli použité v rámci Štúdie uskutočniteľnosti s cieľom vytvoriť intermodálnych väzieb medzi verejnou a cyklistickou dopravou ďalej len Štúdia Cieľom štúdie bola analýza dopravného systému v Maďarsko Slovensko pohraničí so zameraním na udržateľný cestovný ruch podrobnejšie Obnovenie osobnej dopravy na železničnej trase Rajka Bratislava Obnovenie osobnej dopravy na železničnej trase Rajka Bratislava Németh Béla projektmenedzser GYSEV podrobnejšie

  Original URL path: http://transhusk.eu/sk/hirek (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Welcome | transhusk.eu
  Plánovač trás Mapa Kontakt English Magyar Slovenský main link Projekt Aktivity Partneri Správy Plánovač trás Mapa Kontakt www husk cbc eu Transhusk Transhusk Plus Copyright 2014 Obsah tohto webové stránky

  Original URL path: http://transhusk.eu/sk/utvonal (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Elérhetőségi térkép | transhusk.eu
  Mapa slovensko maďarskej hranice Autobusová zastávka Železničná stanica Stanovište taxi Požičovňa bicyklov Požičovňa automobilov Cestovné poriadky Železničný cestovný poriadok Maďarska http elvira mav start hu Autobusový cestovný poriadok Maďarska ujmenetrend cdata hu uj menetrend volan Železničný a autobusový cestovný poriadok

  Original URL path: http://transhusk.eu/sk/elerhetosegi-terkep (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Kapcsolat | transhusk.eu
  trás Mapa Kontakt Kontakt Miklós Siska E mail Delinke Bejczy E mail Julius Hanus E mail Nyugat Pannon Nonprofit Kft 9700 Szombathely Horváth Boldizsár krt 9 Tel 0036 94 500 495 0036 30 4888 974 Fax 0036 94 500 496

  Original URL path: http://transhusk.eu/sk/kapcsolat (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Cykloportál | transhusk.eu
  umožňuje prezerať niekoľko objektov ktoré sú usporiadané do logických kategórií nazývané vrstvy Všetky vrstvy spoločne tvoria geodatabázu Tie zahŕňajú najmä zariadenie pre cyklistov dopravné zariadenia t j autobusové zastávky a body záujmu POI Aplikácia je k dispozícii v nasledujúcom odkaze

  Original URL path: http://transhusk.eu/sk/hirek/cykloportal (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Dopravné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom – online aplikácia | transhusk.eu
  prieskumov v domácnostiach TransHUSK rok 2013 a Transhusk Plus rok 2014 a Smerového dopravného prieskumu na vybraných hraničných priechodoch TransHUSK rok 2013 Dopravno sociologické prieskumy v domácnostiach boli robené na základe dotazníkového prieskumu ktorý zachytil vopred stanovenú vzorku populácie a opísal dopravné návyky populácie v závislosti na ich sociálno ekonomickom postavení Prieskumy boli vykonané na Slovensku rovnako ako v Maďarsku na konci roka 2013 a na konci roka 2014 Cieľom

  Original URL path: http://transhusk.eu/sk/hirek/dopravne-vztahy-medzi-slovenskom-a-madarskom-online-aplikacia (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. | transhusk.eu
  állami tulajdonban lévő KTI a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik kutató és tervezőbázisa Az állami szervezetek és a magánszféra egyaránt partnerei közé tartozik A KTI kutatási tevékenységével kiemelkedő helyet foglal el mind Magyarország mind pedig Európa közlekedés kutató intézetei között A KTI széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik Tagja számos nemzetközi kutatási szervezetnek amelyek széleskörű nemzetközi kitekintést biztosítanak Munkatársai számos hazai és nemzetközi tudományos társaságban töltenek be tisztséget A KTI küldetése hogy hozzájáruljon

  Original URL path: http://transhusk.eu/en/partnerek/kti-kozlekedestudomanyi-intezet-nonprofit-kft (2016-05-02)
  Open archived version from archive •