archive-eu.com » EU » S » SOUTHBALTIC-OFFSHORE.EU

Total: 138

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Imprint
  Intranet Imprint South Baltic Offshore Wind Energy Regions South Baltic OFF E R European project within the framework of South Baltic Cross border Cooperation Programme 2007 2013 Lead Beneficiary and responsible for the website www southbaltic offshore eu Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner Straße 10 11 18069 Rostock Phone 49 0 381 37719 0 Fax 49 0 381 37719 19 E mail info rostock business de Registered in the Commercial Register at the Rostock Municipal Court HRB 9443 Hanseatic City of Rostock Managing Director Christian Weiß Responsible for content Rostock Business and Technology Development GmbH represented by Christian Weiß Privacy information Technical Realisation and Layout LUPCOM Media Lichtenhäger Chaussee 10 18107 Rostock www lupcom de News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner Str 10 11 D 18069 Rostock Phone

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/lt/imprint.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive


 • About the project
  consequently identified OWE to be of strategic importance for meeting the demands of the Kyoto protocol while reducing dependence on energy imports and ensuring long term energy security The South Baltic Region with its favourable natural and geographical setting economic preconditions and workforce potential has the unique chance to position itself as one of the EU s premier OWE regions However if the South Baltic Region wants to become a major player in OWE it is crucial to overcome existing bottlenecks in the supply chain as well as legislative and societal barriers Public awareness and acceptance of OWE must be raised and skills development in the sector needs improvement Ten partners from Denmark Germany Poland Lithuania and Sweden will tackle these challenges within the South Baltic OFF E R project by building up a vital network to promote coherence of policies Moreover the project will develop standard setting approaches in order to increase efficiency and to speed up the development of a highly competitive offshore wind industry in the South Baltic Region The Rostock Business and Technology Development mbH Germany as Lead Beneficiary is the responsible partner for the overall project management and public relations There will be a close cooperation with the sister projects POWER cluster direct successor of POWER project dealing with offshore wind energy in the North Sea Region and WEBSR 2 dealing with wind energy in the Baltic Sea Region The project runs between 1st March 2010 and 28th February 2013 within the framework of the South Baltic Cross border Cooperation Programme 2007 2013 and is part financed by the European Union European Regional Development Fund For further detail please contact News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/lt/wind-energy-project-about.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • Objectives
  Informacija Naujienos pranešimai spaudai Kalendorius vykiai apie projekt dienoraštis lenk Intranet Apie projekt Piet Baltijos projektas South Baltic OFF E R turi 6 pagrindinius tikslus Greitesn ir sud tingesn nauj jūros v jo j gaini park pl tra Švaresn s ir saugesn s elektros energijos tiekimas Piet Baltijos regionui Sukurti daugiau ir geresni darbo viet Piet Baltijos jūros v jo energetikos pramon je Padidinti Piet Baltijos jūros v jo energetikos pramon s konkurencingum ir sustiprinti jos pad t Europos atsinaujinanči energijos ištekli rinkoje Siekti kad visuomen suvokt Piet Baltijos region kaip pirmaeil Europos atsinaujinanči energijos ištekli region Užmegzti ilgalaikius tarpvalstybinius santykius kurie pad t stiprinti socialin sanglaud regione News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner Str 10 11 D 18069 Rostock Phone 49 381 37719 15 E mail Project Management and

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/lt/wind-energy-project-objectives.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • Project Components
  darbams ir tvarkyti finansinius reikalus yra dar keturi etapai South Baltic OFFER Project Structure News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Events Show all

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/lt/wind-energy-project-components.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • COMMUNICATION AND DISSEMINATION
  atsinaujinanči ištekli energetikai skiriamo didesnio d mesio Vis d lto Piet Baltijos regiono gyventojai palyginti nedaug žino apie JVE potencial seklioje vandenyno dalyje tokioje kaip Baltijos jūra D l to čia JVE trūksta tiek palaikymo tiek priešinimosi kuris dažnai iškyla d l neteising prielaid Iš kitos pus s partneri patirtis parod kad daugelis vietos moni nežino apie galimybes kurias jiems siūlo besiplečianti JVE pramon ir d l šios priežasties daugelis verslo galimybi ypatingai tarpvalstybini lieka nerealizuotos Taigi labai svarbu pateikti faktus apie JVE ir jos potencial bei pataisyti susidariusi neteising nuomon tikslin se grup se siekiant pl toti JVE ir atitinkamai siekiant gyvendinti svarbiausius projekto Piet Baltijos OFF E R tikslus Už ši dal yra atsakinga Vokietijos mon Rostock Business and Technology Development mbH Veiklos pavyzdžiai ir rezultatai projekto skrajut žinynas potencialiems investitoriams JVE bendra deklaracija Piet Baltijos jūros v jo energetikos vizija ir t t Jei jums reikia papildomos informacijos prašome rašyti adresu News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/lt/wind-energy-project-components-2-communication-dissemination.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • ESTABLISHING OFFSHORE WIND ENERGY IN THE SOUTH BALTIC
  se šalyse iki pirm j jūros v jo j gaini park pastatymo ir veikimo Danijoje ir Švedijoje Nors v jo j gaini park planavimas ir statyba nebus tiesiogiai finansuojami iš projekto l š šiame etape vykdoma veikla greičiausiai pagreitins JVE pl tr Lenkijoje ir Lietuvoje bei pad s harmonizuoti pl tr Vokeitijoje Danijoje ir Švedijoje bei pad s Piet Baltijos Jūros v jo energetikos pramonei užimti geresn pad t konkuruojant d l visuomen s ir politik d mesio šiame regione ir ES Už ši dal yra atsakinga Danijos mon DTU Wind Energy Veiklos pavyzdžiai ir rezultatai pagrindini s lyg ir moderniausi JVE analiz Piet Baltijos regione Piet Baltijos v jo ištekli žem lapis laiv paroda tematiniai tarpvalstybini suinteresuot šali renginiai pranešimas Koki naud gali gauti Piet Baltijos turizmo pramon s sektorius iš jūros v jo energetikos ir t t Jei jums reikia papildomos informacijos prašome rašyti adresu News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/lt/wind-energy-project-components-3-establishing-owe-south-baltic.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • CROSS-BORDER OFFSHORE WIND ENERGY BUSINESS DEVELOPMENT
  v jo j gaini parkai buvo neseniai paleisti o daugelis kit park yra statomi arba planuojami statyti Vietin s mon s kol kas dar neišnaudojo jūros v jo energetikos JVE sektoriaus bei kit labiau tradicini pramon s sektori siūlom vairi galimybi Žinoma šiame regione turi būti konkurencija bet j turi lyd ti tiesioginis tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir s kmingi verslo santykiai tarp moni iš vis penki Piet Baltijos šali Šio etapo tikslas yra inicijuoti ir stiprinti šiuos ryšius nes tai yra stipraus jūros v jo energetikos klasterio sukūrimo ateityje pagrindas Už ši dal yra atsakingas projekto partneris iš Švedijos Karlskronos Savivaldyb Veiklos pavyzdžiai ir rezultatai JVE tiekimo grandin s sudarymas projekto South Baltic OFF E R pristatymas išorin se parodose ir mug se vietiniai ir tarpvalstybiniai verslo renginiai verslo akademiniai seminarai ir t t Jei jums reikia papildomos informacijos prašome rašyti adresu News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Events Show all upcoming 1 3

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/lt/wind-energy-project-components-4-cross-border-owe-business-development.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive

 • SKILLS AND RECRUITMENT
  lenk Intranet 5 dalis GŪDŽIAI IR DARBUOTOJ DARBINIMAS Jūros v jo energetikos JVE sektoriaus augimas sudarys s lygas sukurti naujas darbo vietas Piet Baltijos regionuose kur labai trūksta darbo viet aukšt kvalifikacij turintiems darbuotojams Šiame etape yra numatyta veikla kurios tikslas yra padidinti specialist skaiči regione ir patenkinti Jūros v jo energetikos pramon s poreik šioje srityje Už ši dal yra atsakinga Lietuvos viešoji staiga Strategin s savivaldos institutas Veiklos pavyzdžiai ir rezultatai Pranešimas apie moderniausius mokymo kursus apie JVE Piet Baltijos regione ir pasiūlymai d l būsimos kvalifikacijos pasiūlos ekspert paskaitos mokyklose ir universitetuose tarpvalstybin keli paroda vietiniai karjeros skatinimo renginiai tarptautin s vasaros mokyklos ir t t Jei jums reikia papildomos informacijos prašome rašyti adresu News Show all South Baltic Offshore Wind Energy Vision Recommendations for a sustainable development of offshore wind energy Download flyer PDF 586 7 KB Social Compatibility of Offshore Wind Energy Poll Please fill in questionnaire Map showcasing offshore wind energy projects in the South Baltic available for download Download map PDF 543 KB Events Show all upcoming 1 3 December 2015 EWEA OFFSHORE 2015 in Copenhagen Denmark Lead Beneficiary Rostock Business and Technology Development GmbH Schweriner Str 10 11 D 18069 Rostock Phone

  Original URL path: http://www.southbaltic-offshore.eu/lt/wind-energy-project-components-5-skills-recruitment.html (2015-12-29)
  Open archived version from archive