archive-eu.com » EU » K » KONIGGRATZ1866.EU

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Koniggratz 1866 - 2016 - Mým národům!
  5 Červený kříž Příběh č 6 Mým národům Příběh č 7 Vilém I a Benedek Příběh č 8 Špioni a hrdinové Příběh č 9 Zadovky proti předovkám Příběh č 10 Jan Nepomuk Steinský Příběh č 11 Rány války Příběh č 12 Úvoz mrtvých Mým národům Mým národům jsou památné názvy několika válečných manifestů rakouského císaře Františka Josefa I ale přesně to charakterizovalo rakouskou říši Zahrnovala mnoho národů V roce 1866 kdy byla ještě evropskou velmocí se říše rozkládala kromě Rakouska mj i na území dnešního Německa Čech Moravy Slovenska Polska Maďarska Srbska Chorvatska Slovinska Rumunska Itálie a Ukrajiny V armádě často zněla i čeština Některé pluky se rekrutovaly z hlavních národů říše například husaři byli tradiční maďarské jezdecké oddíly které svou uniformou dávaly jasně najevo odkud pocházejí Jezdci nosili čepici s kšiltem zvanou čáko Místo kabátu který byl u ostatních pluků obvyklý měli kabátek zvaný atila s pěti řadami černožlutých poutek Další oddíl jezdectva huláni pocházeli z polské Haliče Byli nejmladší součástí rakouského jezdectva protože Halič dnes je rozdělena mezi Polsko a Ukrajinu získalo Rakousko v roce 1772 Jezdci měli na hlavě zvláštní čapku ve tvaru přilby ale na vrcholu ústila do čtverce Na levé straně čapky nosili kokardu a

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/s-10/Pribeh-c-6-Mym-narodum!.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Koniggratz 1866 - 2016 - Vrchol a pád: vrchní velitelé Vilém I. a Benedek
  pevnost se nevzdala Příběh č 4 Obraz Srážka jízdy u Střezetic Příběh č 5 Červený kříž Příběh č 6 Mým národům Příběh č 7 Vilém I a Benedek Příběh č 8 Špioni a hrdinové Příběh č 9 Zadovky proti předovkám Příběh č 10 Jan Nepomuk Steinský Příběh č 11 Rány války Příběh č 12 Úvoz mrtvých Vrchol a pád vrchní velitelé Vilém I a Benedek Hlavními veliteli v prusko rakouské válce roku 1866 byli za Prusko 69letý pruský král Vilém I a za Rakousko 62letý Ludwig Benedek Oba velitelé měli za sebou vojenské úspěchy a byli považováni za vynikající vojevůdce Válka 1866 a zejména bitva u Hradce Králové však osudy obou mužů výrazně změnila Benedek byl po prohrané válce penzionován a musel slíbit že o svém velení nebude mluvit Pohřben byl v civilním oděvu a bez vojenských poct Pruskému králi Vilému I však vítězství dopomohlo až k titulu císaře Zvítězil ještě ve válce proti Francii a zahájil sjednocování Německa Po pěti letech od bitvy u Hradce Králové byl korunován prvním německým císařem Vilém I s pomocí svého kancléře Otto von Bismarcka sjednotil velké i malé státní útvary a svobodná města v jednu německou říši která měla tehdy více než 41 milionů obyvatel Ludwig Benedek měl přitom před válkou 1866 našlápnuto k nejvyšším poctám Byl synem lékaře který pocházel z řad nižší maďarské šlechty Ve 14 nastoupil do vojenské akademie později byl šéfem štábu slavného vojevůdce polního maršála Radeckého který si ho oblíbil Říkali mu Radecký Druhý Po bitvě u Solferina v roce 1859 kde si i přes prohru výtečně vedl se stal nejoblíbenějším vojákem rakouské říše V roce 1866 byl jmenován velitelem severní rakouské armády Po válce byl označen některými vojenskými kruhy za hlavního viníka prohry byl dokonce postaven před vojenský tribunál Díky zásahu císaře byl však osvobozen penzionován a

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/s-11/Pribeh-c-7-Vilem-I-a-Benedek.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Špioni a hrdinové
  Příběh č 10 Jan Nepomuk Steinský Příběh č 11 Rány války Příběh č 12 Úvoz mrtvých Špioni a hrdinové Když v den největší bitvy 3 července 1866 přitáhly pruské oddíly k Nechanicím a snažily se obnovit zbořený most přes Bystřici přímo v ústrety jim vyšel tamní občan František Kopecký Obyvatelé si mysleli že se pomátl na rozumu píše se v Pamětní knize města Nechanic Vojáků se ptal co hodlají dělat Prusové mu řekli ať jde klidně domů že s ním válku nevedou U Vysokého Přímu ho však zajali Rakušané protože si mysleli že je špeh když ho viděli mluvit s nepřítelem Jen náhodou nepřišel o život Špionáž byla rozšířena u obou armád a velitelé vysílali své špehy před příchodem do Čech aby zjistili postup rozmístění a vybavení armád nebo i náladu obyvatelstva Například v pevnosti Josefov byl odhalen jeden z nejschopnějších pruských špionů policejní rada Vilém von Stieber který navenek vystupoval jako obchodník se svatými obrázky Ve skutečnosti prodával dělníkům kteří kopali zákopy erotické obrázky Údajný špeh František Kopecký kterého rakouští vojáci dovedli až ke královéhradecké pevnosti vyvázl se zdravou kůží jen díky šťastné náhodě V té době kolem pevnosti táhlo ustupující rakouské vojsko a cesty byly plné vojáků povozů

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/s-12/Pribeh-c-8-Spioni-a-hrdinove.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Zadovky proti předovkám
  proti předovkám Příběh č 10 Jan Nepomuk Steinský Příběh č 11 Rány války Příběh č 12 Úvoz mrtvých Zadovky proti předovkám Kdo ví jak by dopadla prusko rakouská válka roku 1866 kdyby rakouská generalita zavedla do výzbroje pěšáků zadovku od českého puškaře Sylvestra Krnky Pušku která se nabíjela zezadu už nabízel v roce 1849 ale rakouská armáda ještě 17 let poté používala stále pušku zn Lorenz která se nabíjela zepředu tedy podstatně pomaleji Pruští vojáci používali už tehdy moderní zbraně zadovky Po vítězné válce se říkalo že pruské zadovky dopomohly Prusku k vítězství nad Rakušany Určitě to byl jeden z důvodů proč byla pruská pěchota tak úspěšná když rakouští velitelé dali povel k boji na bodáky Rychlopalné zadovky tak zkosily stovky rakouských vojáků ještě dřív než stačili doběhnout do blízkosti nepřítele aby mohli bodáky vůbec použít Moderní pruská zadovka tzv jehlovka vzor 1841 se systémem Nikolause Dreyse už využívala patrony a vojáci mohli pušky nabíjet až třikrát rychleji než rakouské předovky Rakušané měli ve výbavě pušky vzor 1854 Lorenz které byly sice pomalejší ale měly zase lepší přesnost a větší dostřel Vítězství Pruska ve válce roku 1866 urychlilo přezbrojení většiny evropských armád které začaly masově používat pušky se zadním nabíjením

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/s-13/Pribeh-c-9-Zadovky-proti-predovkam.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Císař mu povolil tasit šavli levou rukou
  a Benedek Příběh č 8 Špioni a hrdinové Příběh č 9 Zadovky proti předovkám Příběh č 10 Jan Nepomuk Steinský Příběh č 11 Rány války Příběh č 12 Úvoz mrtvých Císař mu povolil tasit šavli levou rukou Kulka vystřelená z pruské pušky v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 roztříštila Janu Nepomuku Steinskému pravé rameno Verdikt byl jasný amputace ruky Bylo mu teprve 18 let do rakouské armády šel jako dobrovolník a za sebou měl půl roku vojenské služby Zdálo se že jeho vojenská kariéra je u konce Ale nakonec to dotáhl na majora a k neoficiálnímu titulu Otec válečných hrobů Steinský měl na rozdíl od svých zraněných spolubojovníků štěstí Z těžkého zranění se vyléčil což v té době nebylo tak běžné S nuceným odchodem z armády se však nechtěl smířit Žádal úřady aby ho do vojenské služby znovu vzaly přesvědčoval bývalé nadřízené a dostal se až k samotnému císaři Toho dojala Steinského neústupnost natolik že mu návrat k armádě umožnil dokonce mu vydal císařské povolení tasit šavli levou rukou V armádě pak Jan Steinský sloužil 22 let než byl pensionován Steinský který byl později povýšen až na majora nezapomněl na hrdinství svých kamarádů ve válce roku 1866 a považoval za důležité si jejich oběti stále připomínat Už jako válečný veterán na honu v lese Svíb kde byl v bitvě zraněn svým přátelům a známým navrhl aby založili spolek který by o válečné hroby pečoval V té době už byla řada hrobů i křížů na bojišti ve velmi špatném stavu V roce 1888 22 let po bitvě u Hradce Králové tak vznikl Místní komitét pro udržování a zakládání pomníků na bojišti Královéhradeckém roku 1866 Steinský jako předseda spolku neúnavně sháněl peníze a podporu pro opravu a budování nových pomníků rakouským pruským i saským vojákům Na počátku činnosti Komitétu existovalo

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/s-14/Pribeh-c-10-Jan-Nepomuk-Steinsky-.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Rány války: bída a cholera
  Nepomuk Steinský Příběh č 11 Rány války Příběh č 12 Úvoz mrtvých Rány války bída a cholera Válka v roce 1866 jejíž rozhodující bitva se odehrála na Chlumu u Hradce Králové přinesla tamním obcím jen bídu a v dalších týdnech i nemoce Útrapy válečného roku zažívali obyvatelé vesnic už při příchodu obou armád Vojáci jim brali potraviny dobytek i povozy Vojáci měli povinnost za zásoby od místních platit či vydávat stvrzenky tzv kvitance ale to fungovalo jen zpočátku tažení Týden před rozhodující bitvou lidé zakopávali cenný majetek na povozy nakládali peřiny a nábytek pak vzali dobytek a prchali směrem na jih nebo se schovávali v lesích Vojáci kteří táhli krajem nacházeli většinou opuštěné vesnice Když se rakouské oddíly utábořily několik dní před bitvou v Kuklenách stavěly si na zahradách stany a udržovaly celou noc ohně Za pár dní zmizely všechny dveře ze stavení dvířka od chlívů a všechny ploty v okolí Vesnice přes které se přehnala válka vypadaly žalostně Stavení byla vyrabovaná úroda na polích zničená obyvatelé přišli o domácí zvířectvo a vybavení Pruská armáda která zůstala po bitvě na místě několik týdnů brala vše co se dalo sníst Protože na polích zůstávala nepohřbená těla zdechliny koní začaly se šířit

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/s-15/Pribeh-c-11-Rany-valky.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Úvoz mrtvých
  10 Jan Nepomuk Steinský Příběh č 11 Rány války Příběh č 12 Úvoz mrtvých Úvoz mrtvých Když brigáda rakouského generála Ramminga 3 července 1866 vyhnala Prusy z Rozběřic a její první oddíly se dostaly na kraj Chlumu vypadalo to že se Rakušanům povedl obrat v bitvě Ale bylo to toho dne jedno z mála rakouských vítězství Prusové byli úspěšnější Protože posily nepřicházely Rammingova brigáda ustoupila a Chlum znovu ovládli Prusové Velitel rakouské armády Benedek zkusil odpoledne ještě druhou možnost jak dobýt klíčový Chlum Do boje poslal I armádní sbor Asi 20 tisíc pěšáků pod vedením generála Poschachera podpořených dělostřelectvem postupovalo také hlubokým úvozem od Rozběřic k Chlumu Prusové je však zasypali střelami svých rychlejších pušek zadovek ze tří stran Byl to neuvěřitelný masakr Za dvacet minut boje zahynulo údajně 6 600 rakouských pěšáků včetně generála Poschachera a velitele 30 pěšího pluku plukovníka Bergoua Úvozovou cestu místní lidé později nazvali Úvozem mrtvých V některých místech mrtvoly zcela zaplnily několik metrů široký úvoz a traduje se že krev tu tekla proudem Včetně zajatých zaznamenal I armádní sbor v tomto střetu ztrátu deseti tisíc mužů což byla polovina celkového počtu Po bitvě to byl hrůzný pohled v úvozu byla změť lidských těl převrácených

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/s-16/Pribeh-c-12-Uvoz-mrtvych.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Nová hra s námětem bitvy na Chlumu 1866
  Bitva na Chlumu 1866 V rámci geosrandy Bitva na Chlumu v roce 1866 je virtuálním průvodcem legendární kanonýr Jabůrek Geosranda se aktivuje pomocí systému GPS u Adalbertina v Hradci Králové Poté musí hráči po boku průvodce zjistit co je jejich bojovým úkolem a kterou bitevní pozici mají obsadit aby stáli na správné straně barikády a jeho císařská milost zvítězila Geosranda je primárně určena pro cyklisty jelikož její délka přesahuje 10 km nicméně je přístupná i pro pěší hráče Geosrandu lze absolvovat kdykoliv za příznivého počasí Stručné představení GEOFUNu GEOFUN je nová moderní geolokační hra pro chytré telefony v různých jazykových mutacích Tato hra zábavnou a soutěžní formou provádí po zajímavých místech nejen českých regionů Několik geosrand her je realizováno v Polsku a Bavorsku Hra vychází ze známého geocachingu ale svou podstatou je více multimediální akční a se zajímavým příběhem Virtuální průvodce vždy hráče naviguje kam má jít Každá hra je originální výlet u kterého hráč dopředu nezná trasu ani úkoly které na něj cestou čekají V tom spočívá kouzlo každé hry Ta je tedy pokaždé unikátní svou trasou i tematickým příběhem Od registrace a stažení konkrétní geosrandy běží hra již offline bez nutnosti připojení k internetu V rámci hry hráči

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/n-40/Nova-hra-s-nametem-bitvy-na-Chlumu-1866.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive