archive-eu.com » EU » K » KONIGGRATZ1866.EU

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Koniggratz 1866 - 2016 - Příčiny prusko-rakouské války
  Rakouskem se staly události ve Šlesvicku a Holštýnsku Roku 1863 přepadl a obsadil tyto dvě malé německé země dánský král Reakce Německého spolku v čele s rakouskou a pruskou armádou na sebe nedala dlouho čekat Roku 1864 vypukla válka kterou Dánsko prohrálo a muselo se nároků na původně dobytá území vzdát Z navrácených území se staly jakési kolonie obou hlavních vítězů Šlesvicko připadlo Prusku a Holštýnsko připadlo Rakousku ačkoli s

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/h-7/Priciny-prusko-rakouske-valky.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Koniggratz 1866 - 2016 - Pozice Rakouska před válkou
  a tradičním vůdcem států s německým etnikem Historicky byly země kde se hovořilo německy sjednoceny do volného konfederativního útvaru jménem Svatá říše římská později se používal název Svatá říše římská národa německého i když tento útvar zahrnoval i území osídlená jinými národy jako např Čechy či Italy a některá německy hovořící území stála mimo tuto říši Od 15 století bylo zvykem volit jako představitele říše panovníky z dynastie Habsburků reprezentujících

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/h-4/Pozice-Rakouska-pred-valkou.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Pozice Pruska před válkou
  Konec války Pozice Pruska před válkou Pruský stát vznikl na území kolem dnešního města Kaliningradu dříve se jmenovalo německy Königsberg česky se běžně označuje jako Královec které v současnosti patří Rusku Založily ho Řád německých rytířů a Řád mečových rytířů ve 13 století Němečtí rytíři pak ohrožovali území sousední Litvy a Polska postupem času Polsko a Litva získaly převahu Roku 1618 došlo ke spojení Pruska s Braniborskem a hlavní město bylo přeneseno do Berlína Prusko využilo komplikované situace Polska během Velké severní války 1700 1721 a zájmů Svaté říše římské ve Válce o španělské dědictví 1701 1714 a roku 1701 bylo dosaženo souhlasu obou těchto státních útvarů s tím aby byl v Königsbergu korunován Fridrich I jako Král v Prusku Popravdě řečeno byl takto formulovaný titul neobvyklý a dokazuje velký vliv sousedního Polska které Fridrichu I upřelo možnost používat titul Pruský Král V letech 1772 1795 se Prusko zúčastnilo trojího dělení Polska a krom územních zisků došlo také k tomu že se titul Král v Prusku změnil na titul Pruský král Prusko pak sehrálo významnou roli v Napoleonských válkách a po Vídeňském kongresu 1814 1815 získalo jako vítězná mocnost další velká území ve svém sousedství Reálná politická síla Pruska rostla

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/h-9/Pozice-Pruska-pred-valkou.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Prusko-rakouská válka
  znám pod názvem Prusko rakouská válka Německá válka či Sedmitýdenní válka Datum kdy válka začala lze stanovit různě podle toho jak se na věc díváme Obvykle se zmiňuje datum 7 června kdy Prusko obsadilo Holštýnsko spravované tehdy Rakouskem nebo přepadení Saska rakouského spojence Pruskem v noci z 15 na 16 června Rozhodující událostí byla krvavá bitva u Hradce Králové 3 července 1866 druhá největší bitva 19 století počtem bojujících vojáků vůbec největší bitva konaná na našem území střetlo se v ní téměř 440 000 mužů Válka skončila vítězstvím Pruska vyjednáváním v Mikulově a podpisem mírové smlouvy v Praze Pražský mír dne 23 srpna 1866 Tato válka je výjimečná tím že nešlo o válku dobyvačnou Území poraženého Rakouska zůstalo ze strany Pruska nedotčené Bojovalo se o pozici velmoci v regionu Před touto válkou bylo nejvýznamnějším státem regionu Rakousko Po této válce se jím stalo Prusko pro které bylo vítězství odrazovým můstkem pro vznik Pruského císařství a později jednotného státu Němců s vyloučením Rakouska Pro Rakousko znamenala porážka oslabení centralizovaného státu Došlo k rozdělení země na Rakousko a Uhersko Tyto dvě země ač měly jednoho panovníka byly ve své podstatě dva svébytné polické útvary Bývá po právu označována jako poslední válka svého

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/h-3/Prusko-rakouska-valka.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Bitva u Hradce Králové
  bitvy už byly pouze snahou Rakouska o to aby porážka v této válce nebyla zdrcující Počtem vojáků kteří se účastnili této bitvy jde o největší střetnutí na území Čech a Moravy 436 000 vojáků Současně jde o druhou největší bitvu 19 století po bitvě Tří císařů u Lipska zvané též Bitva národů 1813 470 000 vojáků Po půlnoci se rakouská a saská armáda rozmístily do půlkruhu dlouhého asi 10 km v zádech měli řeku Labe Za svítání začala bitva ve které se Rakušané a Sasové utkali nejprve s pruskou První a Labskou armádou Dopoledne nebylo o výsledku bitvy rozhodnuto rakouská armáda vybavená moderními děly úspěšně vzdorovala útoku u vsi Lípa Rakousko v tuto chvíli mělo dokonce mírnou převahu Rakouská taktika selhala především v tom že dva rakouské sbory se zapojily do zbytečného boje o les Svíb a odkryly pravé křídlo půlkruhové formace Po příchodu pruské 2 armády došlo k obratu a kolem 3 hodin odpoledne dobyli Prusové vrch Chlum Rakušané se pokusili z prohrané bitvy ustoupit a snažili se o co nejmenší ztráty Tento ústup krytý jízdou a dělostřelectvem na křídlech se za cenu krvavé jezdecké bitvy u obce Střezetice okolo 5 hodiny zdařil pruská armáda Rakušany nepronásledovala Často se

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/h-5/Bitva-u-Hradce-Kralove.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Koniggratz 1866 - 2016 - Konec války
  válkou Pozice Pruska před válkou Prusko rakouská válka Bitva u Hradce Králové Konec války Konec války Válka skončila vítězstvím Pruska vyjednáváním v Mikulově a podpisem mírové smlouvy v Praze Pražský mír dne 23 srpna 1866 Mírová smlouva z Prahy potvrdila konečnou platnost rozpuštění Německého spolku Rakousko muselo souhlasit s tím že německé vztahy byly znovuvytvořeny bez jeho spolurozhodování V Severním Německu provedlo Prusko rozsáhlé zábory monarchové z Hannoveru Kurfiřtství Hessenského zkr též Kurhessen a Nasaska byli sesazeni a jejich území byla připojena k Prusku Kromě toho se Rakousko vzdalo svého práva na Vévodství Šlesvik a Holštýn ve prospěch Prusů takže i ty mohly být přičleněny k pruskému státu stejně jako do té doby svobodný stát Frankfurt Rakousko jež do té doby nemuselo s výjimkou Benátek přijmout žádné územní ztráty uznalo již 18 srpna 1866 vytvořený Severoněmecký spolek a tím i nadvládu Pruska v Severním Německu Akceptovalo rovněž budoucí národní sloučení Severoněmeckého spolku se sdruženými jihoněmeckými státy Královstvím Bavorským Württemberskem Bádenskem a Hessen Darmstadtskem přičemž však neměla být porušena jejich mezinárodně nezávislá existence Bismarck uznal linii řeky Mohanu jako hranice pro pruský vliv především s ohledem na Francii Nicméně tato linie byla již na přelomu léta a podzimu 1866 překročena a

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/h-6/Konec-valky-.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • na bojišti Chlum 1866 Na reálných místech bitvy z roku 1866 je bude od 12 dubna cca měsíc realizovat tým 10 pracovníků Postupně zde vyrostou čtyři hlavní a několik menších staveb Největším objektem bude mlýn o velikosti 6 x 14 metrů s mlýnským kolem o průměru 4 metry Dále to budou dvě obytné stavby 6 x 12 metrů a ovčín o rozměrech 6 x 6 metrů Doplní ho např výběhy

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/mz-20/Na-Chlumu-jiz-vznikaji-kulisy-pro-hlavni-bitevni-scenu-25-4-2016.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • 600 ks Vizitka s tématem 150 výročí bitvy u Hradce Králové 1866 bude k dostání na těchto místech Muzeum války 1866 Chlum 66 503 12 Všestary Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží Hradec Králové Infocentrum Hradec Králové Eliščino nábřeží Hradec Králové Turistické informační centrum Hradec Králové Velké náměstí 165 Turistické informační centrum Hradec Králové Hlavní nádraží Riegrovo náměstí 914 Projekt Turistický deník prezentuje prostřednictvím samolepek atraktivní místa významné

  Original URL path: http://www.koniggratz1866.eu/mz-19/Fenomen-turistickych-vizitek-pripomene-bitvu-u-Hradce-Kralove-z-roku-1866-22-4-2016.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive