archive-eu.com » EU » K » KANCELARIANOTARIALNA.EU

Total: 49

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kancelaria Notarialna Warszawa - Doświadczony Notariusz
  transakcji oraz pewność zawartych umów W dzisiejszych czasach gdzie prawo stanowi skomplikowaną gałąź życia codziennego udział notariusza w czynnościach cywilnoprawnych zapewni spokój ducha i brak nieprzewidzianych okoliczności Domeną naszej Kancelarii Notarialnej jest solidność i rzetelność poparta nieprzerwanym funkcjonowaniem na warszawskim rynku notarialnym od 1994 roku Nasza doświadczona kadra prawników zadba o prawidłowe dokonanie czynności notarialnej zgodne z wymogami i standardami urzędu notariusza Zawsze służymy bezpłatną fachową poradą notarialną w ramach dokonywanej czynności zarówno w siedzibie Kancelarii jak i nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznej w godzinach urzędowania Kancelarii Notariusz Warszawa Krzysztof Kruszewski Nasza Kancelaria Notarialna położona jest w samym centrum Warszawy przy ulicy Brackiej 20 17 na tyłach skrzyżowania Aleje Jerozolimskie Krucza Dogodna lokalizacja sprawia że dojazd do kancelarii nie powinien stanowić trudności Przed kancelarią notarialna znajduje się duży parking płatny 3zł h a sama kancelaria oddalona jest około 300m od metra Centrum Kancelaria znajduje się w jednej z zabytkowych kamienic na tyłach dawnego DH Smyk tuż przy Delikatesach Centrum Jednym z Notariuszy obsługujących w Kancelarii Notarialnej jest Krzysztof Kruszewski Absolwent wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim W latach 1984 1986 aplikant Sądu Rejonowego w Węgrowie następnie Asesor a w 1989r powołany na Stanowisko Sędziego W roku 1994r

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Notariusz Warszawa Centrum - Funkcja i Rola
  stronie internetowej Od 2009 roku poszeżył się katalog uprawnień notariusza Krajowa Rada Notarialna utworzyła tzw teleinformatyczny Rejestr Sądowy do rejestracji aktów poświadczenia dziedziczenia w skrócie APD Więcej na ten temat w zakładce Rejestry Notarialne Siedzibą każdego z notariuszy jest kancelaria notarialna Jeden notariusz sprawuje swój urząd tylko w jednej kancelarii np Notariusz Krzysztof Kruszewski Warszawa Bracka 20 17 W szczególnych przypadkach gdy wymaga tego sytuacja notariusz może dokonywać czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii Jednak należy podkreślić że taka sytuacja powinna mieć charakter incydentalny Obecność notariusza przy sporządzaniu czynności może mieć dwojaki charakter ważność czynności wymaga obecności notariusza obowiązek Lub strony chcą nadać formę notarialną dla określonej czynności O ile w pierwszym przypadku obecność notariusza nie podlega dyskusji o tyle coraz częstszym zjawiskiem jest sporządzanie czynności w formie notarialnej którym ustawodawca nie nadał takiego obowiązku Jest to spowodowane większą pewnością gwarancją prawidłowego zawarcia umowy oraz możliwością wskazania przez notariusza konsekwencji prawnych takiego zachowania Opłaty notarialne pobierane w związku z dokonaniem czynności wyliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o wysokości maksymalnych stawek taksy notarialnej Dodatkowo notariusz może pobrać opłatę tytułem zwrotu kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z dokonaniem czynności Szczegółowe stawki oraz kalkulator opłat znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na stronie Wbrew powszechnemu mniemaniu istnieje możliwość zwlonienia od kosztów wynagrodzenia notariusza Zgodnie bowiem z art 6 prawa o notariacie osoba która nie jest w stanie ponieść bez uszczerbku określonego w ustawie ciężaru pieniężnego może wystąpić do właściwego sądu rejonowego o zwolnienie w całości bądź części z obowiązku takiego świadczenia Podstawowe zadania świadczone przez notariusza w naszej warszawskiej kancelarii notarialnej sporządzanie aktów notarialnych sporządzanie projektów aktów notarialnych sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia sporządzanie poświadczeń doręczenie oświadczeń spisywanie protokołów przygotowywanie protestów przyjmowanie depozytów sporządzanie wypisów odpisów dokumentów Wszystkie dokumenty przygotowane przez notariusza powinny mieć charakter zrozumiały a ich forma przejrzysty

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/notariusz (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa - Czynności Notarialne
  sporządzanie aktów notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia tzw APD poświadczeń w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej doręczanie oświadczeń spisywanie protokołów sporządzanie protestów weksli i czeków przyjmowanie na przechowanie dokumentów pieniędzy i papierów wartościowych sporządzenie wypisów odpisów i wyciągów dokumentów Nasza Kancelaria Notarialna dokonuje Czynności notarialnych w języku polskim Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego Przed planowaną czynnością notarialną zalecany jest kontakt z notariuszem Krzysztofem Kruszewski w celu ustalenia warunków treści oraz formy czynności notarialnej a także w celu skompletowania niezbędnych dokumentów co pozwoli na sprawne przeprowadzenie czynności notarialnej w ustalonym przez strony terminie Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Dz U 1991 Nr 22 poz 91 Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną czynności notarialnych Należą do nich zwłaszcza NIERUCHOMOŚCI DZIEDZICZENIE FIRMA MAJĄTEK RODZINNY Umowa przedwstępna Testament Umowa spółki Rozdzielność majątkowa Umowa sprzedaży nieruchomości Testament z poleceniem Sprzedaż przedsiębiorstwa Rozdzielność z wyrównaniem Ustanowienie odrębnej własności Testament z zapisem Zbycie udziałów Rozszeżenie wspólności Ustanowienie hipoteki Wydziedziczenie Pożyczka Ograniczenie wspólności Ustanowienie Służebności Zapis Windykacyjny Umowa przedwstępna Pełnomocnictwa Zniesienie współwłasności Poświadczenie dziedziczenia APD Pełnomocnictwa

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/czynnoscinotarialne (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusze Warszawa - Wymagane Dokumenty
  zaświadczenie o prawie Jeśli istnieje odpis księgi wieczystej umowa nabycia w przypadku darowizny dowód opłacenia podatku Umowa przedwstępna dowód osobisty podstawa nabycia odpis z księgi wieczystej w przypadku nieruchomości gruntowej wypis z rejestru gruntów wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Umowa deweloperska dowód osobisty tytuł własności odpis księgi wieczystej prospekt informacyjny wraz z załącznikami Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości dowód osobisty w przypadku firm umocowanie do pełnomocnictwa Wyodrębnienie lokalu dowód osobisty tytuł własności zaświadczenie o samodzielności kartoteka lokalu kartoteka budynku Ustanowienie hipoteki dowód osobisty tytuł własności podstawa ustanowienia hipoteki umowa kredytu bankowego umowa pożyczki inna umowa z której wynika zobowiązanie zabezpieczane hipoteką Ustanowienie służebności dowód osobisty tytuł własności odpis z księgi wieczystej Ustanowienie dożywocia dowód osobisty tytuł własności odpis z księgi wieczystej Sporządzenie testamentu dowód osobisty Zapisy testamentowe dowód osobisty tytuł własności Akt poświadczenia dziedziczenia dowód osobisty akt zgonu spadkodawcy akt małżeństwa małżonka akt urodzenia spadkobierców zaświadczenie o numerze pesel w przypadku zmiany nazwiska na skutek małżeństwa akt małżeństwa Poświadczenie podpisu dowód osobisty Dział spadku dowód osobisty potwierdzenie uregulowania podatku tytuł wlasności spadkodawcy postanowienie spadkowe Umowa spółki dowody osobisty wspólników obowiązki obligatoryjne zgodnie z ustawą Sprzedaż przedsiębiorstwa z nieruchomościami dowód osobisty umocowanie do reprezentacji Pełnomocnictwo do czynności dowód osobisty wykazanie prawa Umowa

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/wymaganedokumenty (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusze w Warszawie - Opłaty Notarialne
  nadwyżki powyżej 3 000zł powyżej 10 000zł do 30 000zł 310zł 2 nadwyżki powyżej 10 000zł powyżej 30 000zł do 60 000zł 710zł 1 nadwyżki powyżej 30 000zł powyżej 60 000zł do 1 000 000zł 1 010zł 0 4 nadwyżki powyżej 60 000zł powyżej 1 000 000zł do 2 000 000zł 4 770zł 0 2 nadwyżki powyżej 1 000 000zł powyżej 2 000 000zł 6 770zł 0 25 nadwyżki powyżej 2 000 000zł nie więcej niż 10 000zł spadki i darowizny nie więcej niż 7 500zł Tabela stanowi maksymalne stawki taksy notarialnej Nowy projekt Bankowy Tytuł Egzekucyjny W przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz 237 Dziennik Ustaw RP w art 6 Notariusz pobiera 1 2 maksymalnej stawki taksy notarialnej pobierz rozporządzenie W przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku Poz 237 Dziennik Ustaw RP w art 7 Notariusz pobiera 1 10 maksymalnej stawki taksy notarialnej pobierz rozporządzenie Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego Umowę majątkową małżeńską 400zł testament 50zł testament zawierający zapis zwykły 150zł testament zawierający polecenie 150zł testament z pozbawieniem prawa do zachowku 150zł testament zawierający zapis windykacyjny 200zł odwołanie testamentu 30zł zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić 60zł zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80zł pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30zł pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności 100zł oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50zł za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o o lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750zł za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1100zł za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego 500zł za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300zł za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu funduszu

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/oplatynotarialne (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Cennik - Kalkulator Opłat Notarialnych
  udostępnionej przez portal Bankier pl pod wskazanym poniżej adresem bądź do skorzystania z wyliczenia opłat notarialnych przez naszego pracownika za pomocą komunikatora Live Chat program wylicza kwotę taksy notarialnej jak i innych opłat pobieranych podczas czynności notarialnych Przejdz do kalkulatora Wyliczone kwoty nie zawierają obligatoryjnych opłat pobieranych przez Kancelarie Notarialną w związku ze sporządzeniem wypisów i odpisów za każdą rozpoczętą stronę w kwocie 6zł 23 VAT Chcesz dokonać wyliczenia opłat

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/kalkulatoroplat (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz w Warszawie Centrum - Akty Notarialne
  strony Akty notarialne pozostają w kancelarii notarialnej w naszym przypadku w siedzibie w Warszawie natomiast strony otrzymują ich wypisy które są dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych Akt notarialny można podzielić na kilka zasadniczych części W pierwszej tzw komparycji aktu zawsze znajduje się data miejscowość zawarcia aktu oraz dane stron i sposób stwierdzenia ich tożsamości Następną część stanowi właściwa treść aktu notarialnego Kolejno następuje część dotyczącą podatków opłaty sądowej i taksy notarialnej Na końcu występuje stwierdzenie o odczytaniu przyjęciu i podpisaniu aktu oraz podpisy osób stawiających i notariusza Według prawa polskiego akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać dzień miesiąc i rok sporządzenia aktu a w razie potrzeby lub na żądanie strony godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu miejsce sporządzenia aktu imię nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza nadto imię i nazwisko zastępcy imiona nazwiska imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie imiona nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych ich przedstawicieli lub pełnomocników a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu oświadczenia stron z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty stwierdzenie na żądanie stron faktów i istotnych okoliczności które zaszły przy spisywaniu aktu stwierdzenie że akt został odczytany przyjęty i podpisany podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu podpis notariusza Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę aktu notarialnego czynność dokonana przez notariusza bez zachowania tej formy jest nieważna art 73 2 kodeksu cywilnego Przygotowanie wypisów i odpisów aktu notarialnego W naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie wypisy jak i odpisy przygotowuje sekretariat Ma to na celu usprawnienie czynności notarialnej i skrócenie do minimum czasu oczekiwania Po podpisaniu przez strony czynności notarialnej zazwyczaj w formie aktu

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/aktynotarialne (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Notariusz Warszawa - Umowa majątkowa, rozdzielność majątkowa
  zamierzające zawrzeć związek małżeński które dokonały umowy o rozdzielność majątkową Zmiany takiej można dokonać poprzez zawarcie nowej umowy majątkowej która również powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Zatem umowa o rozdzielność majątkową wiąże tak długo jak małżonkowie nie dokonuje zmian treści Sytuacja nie wyklucza przyszłych małżonków którzy również mogą dokonywać zmian treści umowy majątkowej Skutki prawne zawarcia umowy majątkowej wobec osób trzecich Małżonkowie mają swobodę zawierania umów majątkowych małżeńskich i mogą dowolnie modyfikować ich treść Jednakże ustawodawca chcąc uniknąć niekorzystych sytuacji wobec osób trzecich przewidział ograniczoną skuteczność omawianych umów Mogą oni powoływać się wobec osób trzecich na roszczenie ograniczenie lub wyłączenie wspólność ustawowej tylko wówczas gdy zawarcie ich umowy majątkowej oraz jej rodzaj był tym osobą wiadomy Art 47 1 Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome W rozumieniu art 47 2 k r o pojęcie osób trzecim jest pojęciem szerokim Dotyczy to nie tylko wspólnych wierzycieli małżonków ale również wierzycieli jednego z małżonków Art 41 1 Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków 2 Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej jak również z korzyści uzyskanych z jego praw o których mowa w art 33 pkt 9 a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa 3 Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej jak również z korzyści uzyskanych z jego praw o których mowa w art 33 pkt 9 Tak rozumiane osoby trzecie powinny poznać fakt zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj Nie muszą znać natomiast dokładnej treści zawartej umowy Ustanie wspólności majątkowej Wspólność ustawowa jest podstawowym ustrojem majątkowym w małżeńskie Zachodzi ona wówczas gdy małżonkowie nie wprowadzają umownego ustroju majątkowego poprzez zawarcie umowy majątkowej przed notariuszem Wspólność majątkowa małżonków może ustać w czasie trwania małżeństwa z ustaniem małżeństwa Na podstawie umowy wyroku sądowego bądź z mocy prawa Umowne zniesienie wspólności Osoby które zawarły związek małżeński mogą w każdym czasie znieść ustrój wspólności ustawowej przez dokonanie w formie aktu notarialnego umowy majątkowej modyfikującej ich stosunki majątkowe Warto wspomnieć że formalnie nie istnieją przeszkody aby małżonkowie określili w umowie przyszłą datę od której omawiana czynność będzie ich wiązała Przed tą datą w zgodzie z art 47 2 k r o umowa taka nie będzie rodziła skutków wobec osób trzecich art 47 2 Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa chyba że strony postanowiły inaczej Zniesienie wspólności przez sąd W przypadku gdy jeden z małżonków nie chce wyrazić zgody

  Original URL path: http://www.kancelarianotarialna.eu/umowamajatkowa (2016-05-01)
  Open archived version from archive •