archive-eu.com » EU » I » IFTHENISNOW.EU

Total: 375

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Moord Willem van Oranje 1584 (Delft) | if then is now
  lunchen met zijn vrouw Louise en de burgemeester van Leeuwarden toen hij van het verzoek vernam Hij meldde dat hij Balthasar na het eten te woord zou staan Hierop keerde Balthasar terug naar de Diamant om zijn pistolen te halen waarna hij de prins onder aan de trap in het Prinsenhof opwachtte Toen Willem rond half twee uit de eetzaal kwam en zijn voet op de eerste trede van de trap zette schoot Balthasar hem van dichtbij in de zij en de borst waarop hij in elkaar zakte en zijn vermeende beroemde woorden sprak vertaald uit het Frans God wees mijn ziel genadig ik ben zeer gewond Heere God wees mijn ziel en dat van dit arme volk genadig Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat hij waarschijnlijk te gewond was om nog een dergelijke volzin uit te kunnen spreken Niet alleen leek de Opstand op sterven na dood het had nu ook zijn geestelijk vader verloren Balthasar s straf Balthasar werd zelfs voor die tijd uitzonderlijk wreed behandeld en bestraft De eerste nacht werd hij bij wijze van verhoor met roeden geslagen waarna de wonden met honing werden ingesmeerd opdat een bok met zijne scherpe tong al leckende zijn vel metten honich afschrabben soude Gelukkig voor hem hield de bok niet zo van honing vermengd met bloed De rest van de nacht werd hij met zijn handen aan zijn voeten gebonden en werd een gewicht van 300 pond aan zijn grote teen gehangen Vervolgens kreeg hij schoenen aan van ongelooid hondenleer en werd hij voor een groot vuur gezet waarop zijn schoenen krompen en zijn voeten brandden Ook werden gloeiende fakkels onder zijn oksels gehouden en werden naalden en spijkers tussen zijn nagels gestoken Tijdgenoten verbaasden zich destijds al over het feit dat Balthasar geen krimp zou hebben gegeven Op geen enkel moment heeft hij een verklaring afgelegd Zijn terechtstelling ging er niet minder pijnlijk aan toe In de bloemrijke verwoordingen van het vonnis omme aldaer eerst zijn rechterhant daer hy het voorsz verradisch moordadighe feyt mede bedreven heeft met een gloeyende toesluytende yzer geschroyet ende afghebrant te worden ende dat daer naer met gloeyende tanghen tot ses reysen ende verscheyden plaetsen so aen aermen beenen en t gheen daer sijn lichaem meest met vleesch becleedt is het vleesch uutgebrant en afghenepen sal worden ende dat hij daer nae levendich aen vier quartieren ghehouden sal worden beghinnende van onderen ende ten laesten hem den buijck opgesneden ende zijn hart levendich uuijtgenomen ende in sijn ansichte geworpen ende daernae zijn hooft affgehouden zal worden ende dat zijn vier quartieren opten bolwercken van der Haechpoorte Oostpoorte Ketelpoorte ende Waterslootschepoorte deser stede uuijtgehangen ende zijn hooft opte Schooltoorn achter het logement des voornoemden heeren Prince op een staecke gestelt sullen worden verclarende alle syne goeden geconfisqueert ten proffijte van den Heer Verre van het einde Het einde van Willem van Oranje betekende gelukking geenzins het einde van de Opstand Het Spaanse bankroet als gevolg van de oorlogsinspanningen in de Nederlanden en de militaire kwaliteiten

  Original URL path: http://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/moord-willem-van-oranje-1584-delft (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Treinkaping bij Wijster | if then is now
  een aanval op de trein voor alle inzittenden rampzalig zou aflopen Naast de machinist kwamen de volgende dagen ook twee passagiers Leo Butler en Bert Bierling om het leven Rob de Groot wist te ontsnappen toen de gijzelnemers hem wilden executeren omdat de Nederlandse overheid hun eisen niet snel genoeg inwilligde Na de dood van Bert Bierling veranderde de sfeer in de trein en gedroegen de kapers zich minder aggressief Afloop en bestraffing Na twaalf dagen gaven de gijzelaars zich over Ir Manusama president in ballingschap van de Republiek der Zuid Molukken en de weduwe van Chris Soumokil van 1950 tot 1966 president van de Republiek der Zuid Molukken hadden moeten bemiddelen om de Bovensmildse jongens te bewegen de kaping af te breken Het gerucht ging dat op de Molukken represailles plaatsvonden naar aanleiding van de kaping Dat speelde wellicht ook mee in de beslissing van de kapers om zich over te geven In 1976 werden de zeven gijzelaars allemaal veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf Op Eli Hahury na die in 1978 zelfmoord pleegde zaten alle jongens hun straf geheel uit Nasleep Hoewel de treinkaping niet direct resulteerde in een vrije Republiek der Zuid Molukken waren er wel degelijk gevolgen Zo verergerde de discriminatie ten aanzien van Molukkers in Nederland In de kwart eeuw dat er Zuid Molukkers in Nederland leefden hadden ze zich goed aan weten te passen Veel jonge Zuid Molukkers studeerden en gebruikten het openbaar vervoer Na de treinkaping voelden veel van hen zich echter niet meer welkom in de treinen Discriminatie uitte zich vooral in heftige emotionele discussies tussen Nederlanders en Zuid Molukkers De argwanende houding van de Nederlanders bleek niet helemaal onterecht in 1977 werd wederom een trein gekaapt door Zuid Molukkers ditmaal bij De Punt Bronnen Wikipedia NL Treinkaping bij Wijster http nl wikipedia

  Original URL path: http://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/treinkaping-bij-wijster (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Moord op Bonifatius | if then is now
  en waarschijnlijk een flink aantal dienaren vanuit Utrecht naar het noorden om Friese heidenen te bekeren Op hun tocht verstoorden ze heidense heiligdommen en rituelen maar dat leek voor hen aanvankelijk geen problemen te veroorzaken Zelf zagen ze dat als een bewijs dat de christelijke God superieur was aan de goden en andere wezens die de heidenen vereerden De missionaire tocht was zelfs zo succesvol dat er met Pinksteren in de buurt van Dokkum een doop of vormselfeest georganiseerd zou worden Vroeg in de ochtend van die vijfde juni werd het kamp van de christenen echter belaagd door een groep Friezen Alle christenen werden gedood en hun kamp werd geplunderd Bonifatius werd na deze gebeurtenis direct heilig verklaard vanwege zijn martelaarsdood Verhalen over de moord circuleerden al snel in verschillende vormen Dit resulteerde in een grote verering voor Bonifatius met name rondom zijn graf in Fulda Bronnen Wikipedia NL Bonifatius heilige http nl wikipedia org wiki Bonifatius 28heilige 29 Hans Mol op website van het Fries Genootschap De dood van Bonifatius gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie http www friesgenootschap nl artikelen bonifatius htm Koninklijke Bibliotheek Dossier Bonifatius 672 754 http www kb nl dossiers bonifatius bonifatius html Katholieke Encyclopedia Bonifatius http www rkk nl abc detail objectID231496 html Ökumenisches Heiligenlexikon Bonifatius http www heiligenlexikon de BiographienB Bonifatius Winfried htm Beeldfiguren van het christendom Bonifatius https sites google com site beeldfiguren bonifatius R K Parochie van H Martinus en H H Bonfatius en Gezellen Dokkum Bonifatius bij Dokkum vermoord http www heiligbonifatius nl wb pages bonifatius php Klinken Gert van Van hunebed tot Bonifatius Vroege sporen van religie in Nederland Zoetermeer 2010 Eijnatten Joris van Fred van Lieburg Nederlandse religiegeschiedenis Hilversum 2006 Mostert Marco 754 Bonifatius bij Dokkum vermoord Geraadpleegd via http books google nl books id MGQChS4u4ugC printsec frontcover hl

  Original URL path: http://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/moord-op-bonifatius (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • De Eerste Kruistocht | if then is now
  Jeruzalem te bevrijden uit pure devotie en niet uit een liefde voor faam of materieel gewin zal de reis gelden als een kwijtschelding van alle zonden Direct na Urbanus toespraak zonk de aanwezige Franse hertog van Le Puy voor hem op zijn knieën De hertog verklaarde de paus zijn trouw en bereidwilligheid om deel te nemen aan deze kruistocht Al snel verdween ook voor andere gelovigen de twijfel en leek meedoen aan de Kruistocht een zekere weg naar de hemel te betekenen Grote verliezen Na een jaar van voorbereidingen vertrok in 1096 een grote verzameling mensen van alle rangen en standen in de richting van het Heilige Land Door de enorme omvang van de groep verliep de opmars erg traag Een behoorlijk aantal mensen stierf al onderweg door honger vermoeidheid of ziekte Ondanks de grote verliezen was het kruistochtleger nog steeds sterk genoeg om in 1097 Nicea in het noordwesten van het huidige Turkije te veroveren In oktober 1097 begon het beleg van Antiochië Deze grote stad in het zuiden van het huidige Turkije aan de grens met Syrië werd in 1098 veroverd Tegen die tijd waren er nog maar 100 000 kruisvaarders over Deze trokken op naar Jeruzalem een tocht van ruim 600 kilometer De heilige stad werd uiteindelijk slechts door veertigduizend mensen bereikt Na een beleg van anderhalve maand 7 juni t m 15 juli 1099 namen de kruisvaarders op 15 juli 1099 Jeruzalem eindelijk in Het overgrote deel van de inwoners van de stad werd mishandeld en vermoord Volgens de kruisvaarders was dit geheel gerechtvaardigd Het waren immers heidenen die door hun aanwezigheid de heilige stad besmet hadden Geslaagde missie Godfried van Bouillon een van de kruisvaarders en ook hertog van Neder Lotharingen werd op 22 juli 1099 gekroond tot Advocatus Sancti Sepulchri vrij vertaald verdediger van

  Original URL path: http://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/de-eerste-kruistocht (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gebeurtenissen - Engelen & Duivels | if then is now
  bekeren Dat wordt hem in 754 fataal Lees meer bij If Then Is Now baldwin of boulogne entering edessa in feb 1098 jpg De Eerste Kruistocht Fransje School dinsdag 24 juli 2012 10 48 uur De Eerste Kruistocht Eerste Ridderkruistocht vond plaats van 1096 tot 1099 Deze christelijke heilige oorlog mondde uit in de overname van Jeruzalem door de westerse christenen wijster trein jpg Treinkaping bij Wijster Fransje School woensdag

  Original URL path: http://ifthenisnow.eu/nl/historie/gebeurtenissen/overzicht/Engelen%20&%20Duivels (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Slag bij Ane | if then is now
  oprukken dus er was geen weg terug De ruiters achterin dreven hun voorgangers als het ware het moeras in Op dat moment kwam Rudolf met zijn manschappen weinig meer dan een stel lichtbewapende bandieten en boeren uit de streek te voorschijn en stortte zich op het door paniek uit elkaar geslagen leger van de bisschop Binnen een dag was van het goedbewapende bisschoppelijk leger weinig meer over Ook bisschop Otto ontkwam niet aan de Drenten hij werd gescalpeerd en uiteindelijk gedood De slag vormde een groot succes voor Rudolf maar de overwinning bleek tijdelijk te zijn Het volgende jaar al viel de nieuwe bisschop Drenthe binnen Hij maakte met geweld een einde aan de opstand en onderwierp de Drenten aan zijn gezag Bronnen Wikipedia NL Slag bij Ane http nl wikipedia org wiki Slag bij Ane De Vereniging Herdenking Slag bij Ane Geschiedenis Slag bij Ane http www slagbijane nl site index php option com content view article J P Geertsema Gemeente Coevorden Beschrijving Slag bij Ane http www coevorden nl over de gemeente geschiedenis coevorden jaartall R Gritter De Slag bij Ane in het kort http slagbijane noordoosten nl historie htm Geslacht als vee In De canon van Drenthe

  Original URL path: http://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/slag-bij-ane (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Schietpartij op de Dam 7 mei 1945 | if then is now
  Hulp aan de slachtoffers wordt geboden door aanwezige padvinders rode kruis medewerkers en verplegers Bij elkaar duurt de schietpartij anderhalf uur Majoor Overhoff van de B S geassisteerd door Hauptmann Bergmann weet de strijdende partijen te bewegen het vuren te staken Althans dat is één van de verhalen Het is ook mogelijk dat de schietpartij beëindigd werd door de dreiging van bazooka granaten die vanuit het Paleis naar de Groote Club werden afgevuurd Het waarom van de schietpartij is nooit onderzocht Ook is er nooit vervolging ingesteld naar de daders De Duitse soldaten worden op 9 Mei 45 door Canadezen uit de Groote Club opgehaald en afgevoerd naar Duitsland Altijd ging men uit van 19 tot 22 doden Men wist nooit wie dat waren Wij stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 zijn nu bezig om de namen van de slachtoffers te achterhalen en via contact met familieleden hun verhaal en gezicht op te nemen op onze website Het uiteindelijk doel is om een Memorial te onthullen met hun namen Vanaf dat moment zal iedereen weten wie deze mensen waren We hebben nu 31 slachtoffers weten te vinden Er zijn nog meer doden gevallen waarvan we nu nog niet hebben kunnen vaststellen of ze Dam slachtoffers zijn Het aantal gewonden is niet duidelijk krantenberichten noemen 100 tot 120 Ook de gewonden die gedurende ons onderzoek gevonden zijn worden op de website opgenomen Op onze onderzoekpagina hebben we een oproep staan voor relaties van slachtoffers Via de overzichtspagina van bewezen slachtoffers kunt u meer gedetailleerde informatie voor zover bekend over hun vinden Daarnaast proberen we zoveel mogelijk getuigenissen en media informatie in deze website onder te brengen En niet de vergeten materiaal over de Binnenlandse Strijdkrachten en aanwezige fotografen Website http de dam zevenmei1945 nl Op zondag 7 juni zal een online campagne worden gelanceerd met een nieuwe vorm van herdenken duizenden mensen kunnen op plaatseensteen nl een actieve rol spelen in de totstandkoming van een memorial dat op 7 mei 2016 op de Dam in Amsterdam zal worden onthuld Door het plaatsen en verplaatsen van virtuele steentjes op plaatseensteen nl werken de deelnemers mee aan het schrijven van de namen van 31 doden In samenspraak met curator Ronald van Tienhoven heeft de stichting de Amsterdamse studio Moniker opdracht gegeven om het gedenkteken te ontwerpen Moniker heeft het voorstel gedaan om via plaatseensteen nl het ontwerp online met een groot aantal deelnemers te ontwikkelen Hiermee wordt herdenken in de waarste zin van het woord een collectieve gebeurtenis en identificeren de deelnemers zich nog intensiever met de zowel de historische gebeurtenis als de slachtoffers De online campagne loopt tot februari 2016 De op plaatseensteen nl geschreven namen zullen in een natuurstenen plaat worden gegraveerd Op 7 mei 2016 zal het memorial op de Dam worden onthuld Amazon Amsterdam tijdens de hongerwinter Plaats Gemeente Amsterdam Related objects get inspired Adres Paleisstraat 1 Amsterdam Nederland Geofield POINT 4 8913745 52 3726959 Tags Groote Club Kriegsmarine BS Snotneusje Reageren Login of registreer om te

  Original URL path: http://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/schietpartij-op-de-dam-7-mei-1945 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Het Belgische Nationaal Congres | if then is now
  waren zeker nodig want niet minder dan 39 van de 200 verkozenen werden uiteindelijk vervangen De verkozenen kwamen vooral uit de burgerij Het Nationaal Congres had als eerste opdracht het opstellen en goedkeuren van een Belgische grondwet Het begon uiteindelijk op 10 november 1830 onder voorzitterschap van Jean François Gendebien en Erasme Louis Surlet de Chokier De vergadering heeft moet vier grote taken tot een goed einde zal brengen De opstelling en de goedkeuring van de artikels van de Grondwet zoals hierboven vermeld De goedkeuring van een grondwettelijke representatieve Monarchie en de verkiezing van een Koning De keuze van een Parlement met twee kamers de lage kamer van de vertegenwoordigers en de hoge kamer namelijk de Senaat De scheiding van Kerk en Staat De nieuwe constitutie werd uiteindelijk pas aangenomen op 7 februari 1831 Het Voorlopig Bewind dat tot op dat moment de uitvoerende macht had behouden werd ontbonden Het Nationaal Congres bleef als wetgevend orgaan voortbestaan tot de verkiezing van het eerste parlement op 8 september 1831 Monarchie Met een Decreet van 29 januari 1831 besloot het Nationaal Congres dat de officiële titel van het Belgische staatshoofd die van Koning der Belgen zou zijn dit in navolging van Frankrijk De reden hiervoor is dat deze een constitutioneel monarch binnen een systeem van volkssoevereiniteit zou zijn en niet langer een monarch volgens Goddelijk recht zie hoger scheiding kerk en Staat De eerste voorgestelde kandidaat koningen was de zestienjarige Lodewijk van Orléans August van Leuchtenberg en Karel van Oostenrijk Teschen Na 2 stemrondes werd Lodewijk verkozen met 92 van de 192 stemmen Deze kandidaat was echter onaanvaardbaar voor Groot Britanië omdat hij de zoon was van de Franse Koning en dit lag moeilijk Tot er een nieuwe kandidaat werd gevonden werd Érasme Surlet de Chokier tijdelijk tot regent verkozen De nieuwe

  Original URL path: http://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/het-belgische-nationaal-congres (2016-04-30)
  Open archived version from archive