archive-eu.com » EU » E » EUROFOLIO.EU

Total: 20

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Contact us | eurofolio.eu
  Contact us Home Contact us Email info eurofolio eu FACEBOOK Select language English Greek Lithuanian Portuguese Slovak Spanish Turkish This website and all its pages reflect the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for

  Original URL path: http://eurofolio.eu/contact-us/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Overview | eurofolio.eu
  address a key area of concern within Europe and specially partner countries It is an important issue since youth employment in EU among 15 24 year olds has increased by 50 college essay writing service The ultimate aim of Euro folio is to enable young unemployed adults to a develop the essential key competence knowledge skills and attitudes looked for by employers when recruiting and b to demonstrate to employers the achievement of those competences Project objectives to produce a research document outlining the needs in each country and combined which clearly defines the essential key competence knowledge skills and attitudes which employers look for in young people when they are recruiting to develop products workbook on line tools etc for use by organizations working with young people The products will be practical and will demonstrate ways in which skills can be acquired and recognized through nontraditional routes e g volunteering community activities and family related activities to develop a certificate of proof of achievement of competence CoPAC to enable the young person to prove key competence knowledge skills and attitudes achieved in a nontraditional way to an employer to produce a DVD aimed primarily at employers which will prove

  Original URL path: http://eurofolio.eu/overview/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • à 7ú oí2àäðI À IR HJ 6EfÀç µ² µ à è7 ºÍ N k Û îÚ hÔÛ âj X 0 l Dp è1 qá dEè ûÈ2 øÝàs½U þS Yuû YQ ÉI M ÿó YÙ Y p Ô6 ë6ëÆ K FvO ÿÓ ÿj 0öõÊè y îÚ jÒ3ç q Á c Wÿc 4B çÓ àªì ÓiÞ uû y U ÀL ZaEeR HJ 6E Àç ² àO èB éïé6ë Àe Çú dtZa ö dt û ÜÓëwÛüíã N Ð Ûö¼ ü be ¾ ëÏÖ æhø áQ ÉI M ðyË Ôø uxb ÞT êÞ Û W MzjÉGÛ ¹ oÀ2º KDt èÎ FÇ¾Ü DW á Y¾o 3 Bt hO Î þ k º N t of UR ÉI M ðy ì Ò ê2 ¼ºÍ p Ò û ß è8â 6F ÆVF ÕU ºOÑ Ñ y EW q JË 8ò åCx i à Ò0àæôÌ Æq c Ãã ÆÉè F m w û1úÑ Ðûïçÿ IR HJ 6Eæ uËÆ ¾ É Ä ñH Hb 9IB² Y INR Im à I D 1É Y IR HJ 6EÖ iý ê ¾ Ê O IL2 IH K ÉI M õÕü þäÀ èß O IL2 IH K ÉI M õuZÿFó gäßà O IL2 IH K ÉI M õuZÿÆ ú7Hf Gâ ID ÌI É ÉHr HjSd Ö 1 þ Kâ ø IH Ä s dA² II2 I Ú Y õo Í Cêß 2 Gâ ID ÌI É ÉHr HjSd Ö 1 þ Kâ ø IH Ä s dA² II2 I Ú Y õo dFâ x I D 1É Y IR HJ 6EÖ iý Cêß O IL2 IH K ÉI M õuZÿÆ ú7Hf Gâ ID ÌI É ÉHr HjSÚúºxý¾ oÝÕvuýõqýòm ¾ o O g ë µk 7îOF Ë Æö 0 z x¹ÿöýwÛ çÝ ú õ Fý ú æO²ü¹Ùn7 Ùø ½º kì µßk þ z ºÛl Û Ñ 9êr½ýñ ö¼z ÿZ 7 57 õÿ Çæå ý mï7OWç µíy ¾É ûÛ ó èvw n V î ¾íu 6 íÎïõÿ ÿÿ PK s s xl media image1 png PNG IHDR sRGB Î é gAMA üa pHYs Õ Õ rÏIDATx í GuïW Hºa B DFH É6 G x Á6 Æ Þ3 09 ÐÍa æ 3 fïÜ F 3 ÀØ L W5 µª ùwwuOwOÏÌù ßïÛ ªsNuuuU ôtW Q ß óý ìYiÆ Ë7ZyCECé ëµ Ê Üó ÚNC Ê ºKf Ú ççïF c ÆJC BYCEwHV J K BYCEw ÍJ Þa É ÖþÿÐ qúh 3 ù¹ ìë7 ì Tt Ì G i T ì äÏÅÞQ a îP Òc X½Æ ÜafeÕ C W f î ªh Òc ïµíÄ4 dVTß W ðYO7íô4ý³ îP KJÅI Y ¹ äß Ï î d ôYBEwÈ UßÿE mT E33 Ð cVFVpúÈüÂÿzºþ ÂÌ J Tõ¼ FU ïyo çW 6òÿc né PÑ 6Z éJ2½êºÿ þW M Û¼v PG Y YÉSâ þ wÀÔ i G ßÐñY l 8ÔñYG kn Ç È7m ²fíÂÿ ï K Ø Å d M ý Úê V Ítóó ÖoXø ÏTl 7N îÚA a Âò Ì ÈôËW ø Ù ÿ Tl jcº6 ç ç ò ò ºîoä ÒÌt Ó5 6ZZÛ i Ë6ORõýÿY ûì X Qé vH ß0Ñå Ó 37 Hm PÅ ²ro1 õ P íÐPì0 ª ʳEÅ8ròtû3 Û Ùa Uá Ö ùA NÅvh v Bß æN ù 6 CC¹ÃtÌ Tl õ Û Þa P â ÓÜ9¼ÃB e Fÿ² 4PG Ë ªa UÏ Ìú M Ê Ð03lPUc úÙ Ï å ãû þö mW P TU T F s Ò Ì lW P TU k e ÞÛ Ô Ã U5Rªq Iåw MÙ ¾ úçvæ 5 B5èá I Þè ¹ 4²E d QPU 7fQ ÒÜ lS 1 kt OòÄ y Ä ÏÌ7Ù Üëùf ÂÆFAU Þ EiHs ² ÖB b Ô z ëù ܽ ùÖ ØzºB òu ª bC q b 5 NPC H ÂÁ ½B Óyĺõ h Xä ªF í î ô ¹ e I ñ ÙZÒ þíI Ïû ¾ ííñý Ô A ÒWî Ð yí ýRæ å àÕk Òß ½åV W åéPUCUªÕ ï â úÛP Ô Ô OÓÓQ N oX UµK æÆ ïÖñÙBUßïx ÊOÏ ³3 íD ÿ P Ô Ô Íü9G ï ² Ï y k äèé Z ê CUí ¹cÌÏ j6Ûï å ÊO GÙé 2¾ ÄO Ü ÛÛøè õC xÉ üêd f Käd Ï â Ú êéz ÄÌ3 ªv í ÝÖÖGW fgªW ç ËJÊO ÿNIw 5 ÒQ o27 ÌÇ ² ß wPR Jk È È¾ 69¹ ô Æ JGyf â Ãt 1 ËßÓÚ ÿçÚ Ú í ½s Ì º Õó õÏHº ² ßò¾ 6 Û Ù ò Ís j Õ Ì iÄ s Uù ç½ ª wh ä ì 1 J 5 d o äÖQ Ý Ô 6 Û ä ÈÖ ÙÙ Ì Þ 2 òÓ ³ðÆ BÛ N G P T JÙÁ YÚÕ 5 B5ò ïs ÿ MÐG ìmiÇ Ú Ñø þ OIm 3 âàþºüm³êûë U 1 5 n Ëq âÚR zìÎX Úq ö Æ Æ ó â ínÖ 0ãRU Å X B Þp ßèÛ øË4ªj ø Ë f Ù 7 Êï ¼óGxs ª â é ½1 ¹ P Ð EbæSU Å X 2 Q ó né ÿ HC TÕHñ P Äá ÍÝ ìÒâ Æza F IU 5H ÌF À2 j º U óî L o TÕHñ P ÁÎcÝ õ à ªj ø Ë A²àE éüö Í0FR ª â 6 ª â 6 ª â 6 ªáÒn ã E 6 ª ªxÞïò P TÕö þí pU ïvJfõ Ô Ã xÚ Ò 0Jb Ô Ã ÍÁccÃJ Ô Ã ð Õ P ² úA Hê³ äÏS b ß â U ²X VQ j èä ÛH í NßræVfð æÌOµÚ8êpåF ý8è9¾ N ñ Rif ö ÏÛ aXºÐw fð æÌ eÏ lv Ê é ì VÉu ¹ìº JYXb í Ïû Y Pg jÎÌ4 ÞÕ çñ ÓW ²ÎºÃbød ÿ P t e Pg jÎL c Ð ² Tõ¼7 1Úq TiÔÓ 4ÎP u fð æL ß lk ìS e ë M f b Pg jÎT ²c Å PöP êºÇÍúU ªPg MapJ 7 õ jÎÔ w 2 ¼s HeÖS L Ôoä C 9yú 8âðÀÕkZÛ ñ ø M N ¼ 9S Þ LÈ ªìyß c è2ëªC wjêâ º ø PgÈ ôJ¾ ö 8 cd S Ú òÏ jÎÔ w 2éRÅuÿ ÖvXdÖW L û Ä ûÊ k C dñ ¾¼ R 9S Þ9LÈ C Ïû Ý É ³ Áþ t 2 Î ó ߪ A ¾ ÕIqó¾ Ð 9S ê 2Y 8ûw óªúþ SÖÐK tI ûî l ³tß Èv4 CÚ¼ z vj ² P ö½BÍ PÇP I f Y¼ ²FBfýuÈ Cz¾ø øqJ 9èéq ßÿ PgH y ub ²ï wÕÝÖÅ WÁ²lxël Æí T Ùö 5gjB DA 6 ê Ø ÊÕ ¹ úI ½ú 9S ê Fã 2 i c2Öl Ôëãr ê qyÂÆ 9 ò4 U ö û AÛ Iãk²éûÅÝ Ô uD ÐþÑ ³Ìu ë Fÿ Pg 6Ðì 7íÝ m È 2 ð ²UüÁl úÄE â I ¾ jÎÔ Lú ss DÛdË ç úª T L2QÅ Ky ²ç ÚÜ 8 Yê¹ Pg C fÿÁ ù ² º lMnÚ úî m Äá YWÐ È aú½bÛ h jÎH DBÙ B6 2 Ñ Q u è7 ¼xÛvX Ù PýãøGAÍ UõýÿD HÅó I ½ L û u ÇSrªeXijjQ rt Û9t 2 Ò2Ï A 7 Û äýoÈwÜq ÐÓMÈ U Ûµ euIl M v 3Øò ðp3²SÈ öQ È ïî Y 2 óø DY Òm Ü Ô â Õ íü n xÝÔ4ô W 4 æ ãss Ù D 1í u N gDÈ6 Ë Êq å y õ ÈgnÚ ý² fà ìß û ÞJ ºff f Pä U kµ j ÚÌ Q êõkPÌ D ôT ªã8 nRÄ çQè ðë Øî E PgH êÄÏݲ ÚF õp¼uñ µ jÚ o wÀò YÒ ÔÄÖ gÊ 8aØ ÉÉ 0DÇø ò ¼G évd f È U ÁQ ü ³Ô ÊQ ñ 2KUbß½ ô wùòã ÈF fóO ³xB n Xî ÙÆ è6 7 C ô J gB Vÿ F tt jÍù ï Kg mÈ å Û u ÄÈI ö Bû re ¾åÌ Ì súÌ 9s êh ½µ Iæ ½æ h ö e f Óg¾FÍ û1euIÌÒÖ û6cÍæ¹d6ô2ë QV äWlÓV fnß Ø Á Ç ÌìX Ï ² eúè ÉP n M e³tÁ Á 9 f é UÒú q GJ C0 E X ùK ÕK M øÚù Êf Á Á Ïû Ù ËZ ² N õ 8 ² öùOÌ U ý6e³ 0³ I ËZ ² JUÏÛ Q ¾ ² UrÝGê1Úq W ÍR 2 ÀÌN ² âH F KÍfÙ Su ÿ l ì Ì Ñ V v eÇ ì QjulµÎ2ã 3Xd4 HAÙ âÈ Z 3 åf Ç Pv ²Xº J ö ³ Îk4îCfÖBqÆ ïBÙ T e R Z C0 EÊ XÙu av Ej Ø ÕOBÙ f ì Ì ò fv Ø ç½ Å ì W Ñ ÕOB Uñ¼Ý q m ª kS ì Ì Qà ÅXäºWSöÀKÔ ëb Lb 8 Ø ÁbÀ 0Ê ú È ô b6v YH C0 EQ ùù ÿ ÕOA TqÝ Ø Á X LYC ³ d KiÄ Á Á À e P db ŵÚà ñ IÁ Á À ¾ÿ ÓwÉÔÔ hdÖQ L Õ ÿH v f à k ê kõâ ² bÀØtèpëÙ ýæ ¹nj Qh yÞË k dÖS L Ô ïH v ³ëøI8ðdÅuSÓp EÁ 0äGYC TW DëÆ ï È 5 Ø k òæ àöõ eÏ e ̺ê I ú Îü18 m Àíî Àä L Ê J uÕ P ¹ K ì ä µ 0l¹ï ÌÔ ì Vî кdå ßÛ¾ ÆÌ Éó LYC ³¾ d ݾìûÿFÉV W Î èãh v 5 íÙ c Á ffa A È ÆWÅWôi óW wÁíAÜ g ÀLÛ Íæ kheÖY L ÛV ÿ l ÝWBÉ Ø r È È h M of æºÿjÚRÖPË ³ U 1 Àª aæµ GLæ Ð äWë ¼ ñ¾ b Ý Sòè v Wròô hoËîã qÓææ ùqñ n A éà f GPæ Ð Ò üµ7Íx Ø zä u vÚ n öQl ù h âð ÙZ q Èy 3ïE ³ ëÈIß dÒaSñ¼ dV GPg Û0äE ÈÙ ÚN P¼ û ã v ÙÙ iä6 2 Ì ýG i D zåÚuÐ6 à 9è dÿ Á VÈ fÑ H ý b ýu ²³ ï µ UßßGf âºß GK CÄàs vwuÆÝ ö d ÙÊðõà çß¼ U 2 ý øÚÞ 0 Îò ç5 ²CÔ v ì Éq Ó ì ¾ m èÜ Ô ÊS I ZÈ²Ä ù Jê ï uÝ 2 ùÕ ã tA CÄÀì Q ÙK ºà Hs À åê ÈçSÍî Î oÐ kV Ð ïúGÛe IM d ² w 0ãżq xÞ P ø fG Ôú ÐN²áÀ ² ãtð zêì ² ÈV ÇÖÄôÛ ó Ì F ô6 I à lÏBñ d ªÄ óïQYý ÀÐ BÆ ì y Þ ì m ² tÈà U ÓO g È ì ßk âÌ ¼ 0ñUã4Ú è ÿ â Ù d DÉ S bÜ ÅV YjBe ò ÀÐ6 qÝ µ Öhü l v ÐgÝQ Äì d Ù Ö ü ÐÖ ¹ Ø s0O âIlmM öÚ½ Ûô R ÀÐA Èr ð Íò 7 8p W b Úh S i Bñu² ÀPy Õ fbd Ø xÎæ Ö Ð cûòm éó Õkºl Âïo4í Ðm Ý Ë M ²³ Ç Å1 ó b d1 r Ê û ü Ì f i7 ² i ltÞUwbù 1à ¼Ä E6 8 ù b Ìxa1míLL 6L8 EÝ Hu ¼ CB JÌ Ê Ì Pl 4 0q Þ E øþ 2 ì P Gv Ó Ù LÛ Ñw o øz åÕ t ì gºl É 2x æ â È u ² ñusá c¾ Òc KOBq i Çy zÞ È U EåU ÀÎ ÙIâØêü 0tÀHÂò i T ² eúè MÚ ìûÿ â Ò ÀPlEÉu ³T T À G Á  ³ n ÑSbÚ i e ù X Còê SР㺠h 1m 2 ü5ZÇô kb cL F ÌFy 4 0 çv3 ø óy2M AÙP àÁo ß LbI û JnKÏ3I2 é Hd þÙ í z v Ì Av Ó hbúè û ä XsZ ª Üfb ïàGÛñ v J ² MÄ Vi4 t Ù º ÅuwÊ41p ÑÓuÊ û cÊ ü fY eckÚè µt uá o w ³ Gx 9ÕúØ nY2 ì èÖ d 0m ì ÈO å 2 W È ñò k 0óàPPv î n äÐ2Ôí i tL W 5ítÈÄJ6¾ NÜ L ÕÛTO7 ÔÕUÎää Kº øêySâ uld 8 ð 5dk üL Þ Ù èb½ òAì q² ÿHB 0½Áuô M E l ë ä ôt Û2Ä õ ÝNÞ7GY ÒíLÈ R gÎÀ EM yÓ EÊô ä Ì h I òÙ d NÔ 9ð Ûû FÖ í Å Û Þà c33 2iKÌ Ýñ² ä ÀL Jî igBf Ë6 ÓG L J¾ÿÆ8öR ½ A 6 ë bÆ6MY Ôí dÚ ÙÄ ìyWê6bûþ ²î ì 10 ç kQA³ Æ vQòÛ eØ AåF âH mÏ 8³ ot ño S ùÞH Ø üüd ì a z ëPö Ì ù 6 8Ë ² ¹Ú øZñïd f Jî é C ðç6vHâÄtÂôÕ ³ ÁªëÁyÊ i yü H Ä ñ Wnï¾è ì NÜ öîo ³ úZ qí wÙ ª ¼ Å ÈmA f ä dÒ ô Øh Ù¼Ô E T dn 1p ßå 7 Áä v1eúë ã dCYV 7 ïG1 ã û 2 ë½á T Õ Mä55r 8 º Ð ë U ø CÄ uXd º õ iq í ÝS 0q Jox 8 Æea kµÎ2 Ä úOm m b f f³ë ½ ÙKÈ C vQBql Ö P y6 c P I W 93 µ 9z ñ v N ì KÓ ðѹ p ß Ù 4 h7 d â ß ÂZ NZP Õë 6mÌ R l ØB ÿ XB Ò ÿé² Õî Q v Ý l 8 qÇ lå ÚyÞ d HÂÿ n bFñ ä H f ½ W bö w Ì Òbß m ê KréYâ ¹ ñZír u ² Ä u Î ìl g½ úD æ aB 0V I À irñÊU Ü ó Ö ö ÛÙ Oí 4p x c J ³ ìl d 5 lm D Û ää j9G µïAC E ì ó ÏBö 4p x c J à êt dËtr4âzß ÜæLá 5ª b ø ß I t Wx c ª ¾²g hÒ Ðz Ùwx c ª RVî кnz õä Éöºý õ 5k ÿË Wï jÝØë Yý 0Ö v f à 5ª r ÀÆ ÍsÉ Åê ÙËî N8Q hÜ d T6 ây É U ÙÜp CnùjïÞ Ú Vë ²f  O ÃäOÁ bâ² p Èc Vñý l ¹ ªï µU ý ¹æ q ý m ìº S ZðDÀ0Lþ N0 ò r K îA µU eÏû ¹æ ÒììÓÐ ÄäìûdÊbÙ É âOÀà UÏ Ê5 ûþAra Hb2u j 0ÄdçwÈ 7 íÐ 3 Ë ðDÀ0Lþð Îó¼ Q U ý ¹ Ô Q ë8 9Î Ú ÅX³yW2e ì O Ãä OÀb sVÁ Èu Fí ÅØääÝ DöZ¾ü h Í È Å x x K ß Ê3 ùþ3È U0 öIt ¹ç T¾b ï ÌX ø aò ÖZâºO e T SW ߺ ø QQ¹ àʵëZkö õbz ² ÌY Ô 6 êªxÞ ORñý 3 Á Ó3 ßÙl LTÐ f ùÝÍ û 9ÎKPl ªçÝNæ jG È U Öß ² eßÿ32c Ò Úºnz uÙªÕp ÓDN á d NOß ùëT ÝdÎ 6 ÜciÜq bòõM2KUâËÂÏQyÖ î P Ö0 Ãâ C n Þ q løÒî½ l ø à OÀª ûûÈW äûÏ sÖ µ³ än ²ç½ Å ¼ ³Ô ç ² ¾x x ae eN Óº á ÕÜ c 3ÈOgÌu 9k ÚÚ r RÅqv R O r P q kµÎ a ³XÅ N rUwäkË ý aÜ0î NÌò ÏäÐÉS täO òævTï0ä P GyE ÅBÈ Q Äþ 3I M ö o m Ðo 6 a ök ÞUwa9 ÕìÓû 4Gñ ò ø ÅÕÏû Z óÄ zYw öÜ Nq Ö XÉqÞ ê Õ wnî á o ª Î 5 O 1àëv Rö¼ S SÅq¾ Í Q ÝxãÝÐvÛ0 01éªxÞOP ã ó cSS ÈÛZ Í ÄþÛ b E i¹  x È bâ N È7 Ë B seêc Ò Áæ ² L Ý à ò ù à ùeNÁ ý 4 Åe òF TG ²ïÿ ¹ q2 î Tn b Ç QX m e ò TG ªëþ Ìu Kê 6 Ê ès é ràñ Ûq o ò ò Âv5õ Çß lÛ c Égw M bê¼ Æâ YL4 ü à ùeN h JÊ0LÀÄ ä n ò j2ÏOòç Ïû Ú ë h¹ â8 Ð ØBa J ñ Í ú Ôl Q½LÆ Í È 7 ÇAÛb øRz JGðD è g ü ½ªv Úî0ä½dä â LÀÐÀ 6E ç Íad¾6PJ òØ7ç kê Aå  Bi Wä XÜ X Q kÑö Qq ëÉ ¹à Cl Ãô ô Å1A QÈ ÑP ù 7³ Ö 8 ã ß¼ Û ¾AØ bó E ç êº E J b òo Ý NÀäû Ñö N Mr ¼ Öë Du SUÕqfQYeÏ Òm Ð WµV GÛ E ñb ÚÖ È 1i krÁ A È ¾ÑIO ÉM Î n ý xÍ è ãßçxÐ7 rûPl F ÆÁv ò ã 7 xåïÐÉè È7 ß Èi Vñ¼ch D ̳ h 0q2Ù Ó ù 3 Bu ÜRSÅqþ N ù Ï vð m D Òm Ò ì¼fó¾h m mÿY 3 Çä z ¾ m ä yîæè µ6 2 Æ ËõÚÒ dî³ òÍ çÎÌ 0ä äÞ ² 01Xþ m Ä âÕ n AuAè V òm ¾h ã l Ôg ñ ó õ Þ AÏ ï B ÖK eæÍ C c Å ïÃzÛlôS ä LÀâ ù 6 ȵKÈÞ MÀÒ ê Ca J Ç z zM ²µ ÜsUØC Kjµ Ù ý ö Ið Ãn 0Z o õò ý0¹õ x È n 8 y ZÄ þÈbÑPÅÁ Ô ËgÄýi2 Þ4 Ï ¹ i ôa j ë Iv ýs Í ØË v 4p 1î8Ï o äcCÞ 018 C ¾ ß ù Q Tõ¼ÛP L ¾ßÛ Ó7Þx7 W á dÕ do ¹ç 1 VþtEf B 6ä û ü í u s  4 OBuA Kï A ä c²Üïíg Wq òµK N ¼8 v ä Ñ6ØòÑ hÍZ å ôý GEJ 01Éx 4 YÛ ùÙ ç ìyßEÛ Yêû 6K m ê Ì IL v mJ Æ È ùØ î kI³y T¾ Ì ½ yMÀÄ8ñ T¾Däý ª Ü Fb O Kï A A ä ¼ê b Äy O 67æëÈ XûS 7 wÔêíû¾PÙ6 Oa9 Å Õû À8I ç rL î½f  L ýO4h ûo k ¹LÀ 8 Êõú d K Bb2úG d ò O öÕo Iä È rÏNâ W ê ülÈc VöýÀuý xÞ É d C oUÈB â ÅçÈ 1 y1é o ú ź òéIT ÿ¾Ñã Ì û i à bP WAf ÄI õ ô² ª üé Ì µ 7 ÓH È 1 2 çY mÈz Ê zw êûË b Tu À aã y U ë o ý 0 ú¾ lûtßW ø X à Wlß èUIýæã 6Èå PÌ xÅöè s Lø A ï f C ð G lÈr Nö Q 1È ³ Dá öË í ¹µÄ ý X 7 x2µ a pM AÜ w T Bô öâ B1lÈj VvÝ ò b ð 2ëP ² î Ð Éå ÐöëT NæÖ Ûwb ÿ m O 9 N z8AÛ ¹hÅJè wRÚ cÉ l 5 ü 1 O F Cñ xìúd 6Ï 0Թà æ ØBñlÈd 69ywT b ë M Päc 8 Ha ÑÆÿ m sêõKQ Ø Ë èÈ4 P ³ V ÔËJøb þ  Yg m 6 k 8 ãDëý µ ËäDï 6¹ 1Eå E Ìj ùæ YX R Î æ 5 1 t G iOÀÄÉþoP9 åËÏ S ë ùÙBa oþ m³B Üc Å X ²ç Ì Å Ôl J z ¾ T C âÙB z ý ÅW Y âøø Ð6ëÄ è ãéÿ 8 2 SðD 67² Ç æÔ xO J W ìG 6l ju y Ò æ xòÆ 0XNÀD êÜa k ä üó o B 6 5 ïÜù ¾Bì d ªE33 k AÊC WÇ gg S i G 2ëI Ï H ²ë NTEþOÉ4 P Db µ ä8 ÓH Aø îá ï m Bls 8ÇkµG 8 À à lÖ È B ÿ8Ä GK â 4î À gj ¾i²Çry EÒ csÇb V ¹ OÙ o W òÜÜUº½ ²º ÛÅ XèÏ b ûåÇ V ² E¹ Ú EÜ b Dq cÛ É g ø6 Éö õúËQ k7Ü 0äOÁ V oP Á w sàÓ Këõ Ù V ÄÐoßbòñ ² q ²ç I Ú Q Çê î 8 1é¹ LS Ç Ç ý GG óT Ê a 1Áù g 9 8 ÌcKLÜB ¾ eljj Ì ý Ú E Ù FjÜu b ºðD 3èÄiò Iè ÉCÉÞµø Ûwôí ø ìÝ ¾7 î2 ½r w ÆW à bUüõÍÜ É XÜ Ä òæWq² â òÿÈ X Ñx N8 È E 6 D¾Y 5 OØ m² gÚOV Xq Ä H JèYeÏû üi s å Ä â Q ëþ g Tn ä ûú r 9îû Su ÿ û Ù z v ýiØ º ç Ä b Ù B Äþþ D½ æ zÒ¹SS 8¾ In Ïq üMÈ k t úm ¼d ³ïøÉØ üÁl Æ 5 ã1ë7À ³GæaLf8 õWï m ù G I¹B r T êð Åb FGðD0 È ÒÊò Y ²õÕ½û 9Lï Øw uÿ Þ 0Ñ Uÿy Æb X x Ú¼iz rÁÍ Z k² nä í5 ÐþL ûó ro OÀX kt O L r W ñ4ø ¹ wOÙaQßuû ö¼ìC e vñ X Öè H ùc X Oòisͺõ u L Ñ ùÂôgNnj Gq ÁZ1ÁËí á Åb à IDZË ôÊ Wµ µiK Î5 Û 5qðp vôXkÏñ í Orý Ûåç b ó a YØ mïþÖ vîj½³î ³ykf Á36mnùQ ú púÌ Ê 4Á ⺠ÄvÜ Ê1 å X GðDÀ0Lþh U ÿ ð CÿKîÉ59yw ª Æ È Åb XI O Ãä x RLÄ Ð 1 Zêy R ïù0 X Õ à a ü MN ÿF ¹ Üh O ß 9svÕ p ì ÔKp ² H õ éJ mîÜÝt H ¼ r ÕÜàâ i 2 këé µ R Ì Ò y RÛ Á 2ÓLs H D ÚËÓJ È Õa Û ùüktñ RÚ0 Ľòwöºû ùÿ 4 ê E H Ú e½ ÅO PPê NÞ ËÍ W gZÅ LóNn0 Aè1 ÒÉ èîN Ë ÿ żÐE b õGî OZÖ Ó v YXíµ Ó Å S ÉïgæóÅ7t ã Á V0 ²èø éév RÏ É Í 4 ßK a FÓ ÙE1 LÇ À ìõSj Ìà oáþêæÊãHçr ÖÙDSE Ç 3ÍnL ù s A gF õñ Ló N ³ b Øwá ã àºý ô½ i0 ÿz ÜJ îö ÆÆöÒ9ESA Ç 3ÍlL q mÆ t N PÎiiÓ òÖD I EÁðp ü fà Ù q NZ j lSêa ì À½ 512 ÒÙDSA Ç 3ÍjLf u ßr ã Ãø N ½æÎÝ Ærup 1 è LÉ ëEìnY JC c93 ³ W g Ñ åóG ä ý2î â K òYÄ ÄKôv v9w KÃZ 0Íï ¹zÊIYÖ t ÑT ñ àL³ Ù ÓÑ Çuøe ã Wóå cÒ áH æǹëDà ê aYm u B¹OVÖS ê½U M q Î4 1I Æ Ò é Æà F ÖÉC í r âJ æu²õ LDËy kTD q ¾ e trÑT ñ àL3 T6û üÿå û 0 tòÐ Vêd 1 ý Üu ã 4 Ló0 Î Hg³ÿÐÉESA Ç 3Í LÚ ã IXqK x G 7ÏÖ Ìö urÑT ñ àL Ibpð tä YÙì èJ æ ñ í B ã ÏÑÙDuRñS i Zî ÙCg LÓ Y ýåÌTê ¹h ëx Ap ÎÆ OÁ xÒõÜ Ô ø I tKöîïß g ÕI GÞË Ð ÃèÒÉ Õ ÂAl Ê Mü W gbkLÆÆöJ Ö sÄ XÖ êl 9 m úâú Rêë K ÏÓ E c ã Á i ý ØÎ Æ Oæ è ½ eà Z cw RÍ0Í sm 6 hÇc 4 Äu¼ 8 Wc N Ye î 5 ³ g r¹ sõî E µ ïè þÂ4þ ½ ³Vg IÓ Sÿ R ÓÜG M q Î 1 éLf Î SJ ÉÕ ÁoÛ0 é ö0b Gý R øÒ¹Ü uRÑT ñ àL ðsð e î R hÙ²½töP 2Í aL ØzË 3 ã M Û u w Ê i 6 J S u N Jâ A 1 Ï2i ûÒ 1Éf Ä ò Îr0H ë ü qÞ ÍAJe³ u È câ8a È fKTà ã Á R ÄÀã¹ M9Q D ÿ iÓ ³ Ùl  a ã 7 4 u û ú Ï c ïÓÉDSM Ç 3q3 m¹ÜÕ¾ 2 2 ³ ë8 ¾r L ² Î ª pÞ CÐï J Ag T3 NĽð7 0ÚÿN Ö tRÑT ñ àLì e ²c cR ìék eýBç ÕA Î¹ß A0 B Ú ÁýY ø ëx ApF Ú¾ OÀ âê Kü Þ àºø ÔS é õ T ÔÉDSQ Ç 3bLxÍ öçê OÈ OWêE Ây y 1Ig2 GZÝ Í ðï iÓ ¹N â A c a Çru 2 GurQ ó y 1ÙK uÖÈ Ìf y kC û ââ A c e 빺ÊI f N ª à ã ÿ ÖÓ3Cç LhS S7½Q û N ªâ A c ٠ö0ÍÃ0Ðoá Rÿ j 3gW õ h Ü b ã Á 1 ÆÆöâê D I 0ÍOÁ ü dL VÊ0nA źÁ mM Æ h ëx ApF Éd ² zÊI æEa ¹ sï ÆM È ºñï 3d a ëx ApF Édá øÏ åÌ ÐÉEu Î Wåup bc TêÔ e s ðï9 L4ÕÅu¼ 8 Ædgím Çâi A tFge³ è ç VÆ m I öáþøS N êâ A c²³ Ñ ÁÆu Ôàà Ù ³pîccLftuµ ú eÝ DbL bLvVZ ð ü Ú0 ê ÿØ i Ô uâþùoʲ ÒÉD 1 1 Ï Ë ò þ v ovh ËŽý 5 þ ÎT7 3óùÃñ ÜÉ D møû ¹ Âõh 1 Ø æô7 I ûú S D ëx Ï Ê NH T ¾¾ 7ßs N SÝ àI l¹ ¹Üé ¹ µh 1éèØ c çèT Ñdq Å YÆ ÚS ì³sò ej 6 Ãðª S inàêHærßHô t2 h² wª³vË öu¹¼ýü Ù zªsÔÂÅv Úuì¹ Lec 6 w ÚÊ I ë7 ÁÁWéä Ædzoï O ü S y N ñâ Þ Êøæ ì g b n n zæ ì3 Ûçv Øç ôÚç ³ í í j 4 Þ y ÚuëÐ kLèm e Æ W e N pM bL 1 ò ï Ô fXV N RJ ßÖÓ3Cÿ Q³ ëx 4 âc øFÉÁwϳOl b röà Ml۪ŠØh c záâÈ ÖQ Ûß Ù v SÕ Ì4 a x R òù3trQ ëRwc²Ogç¾ÜRr ÚÇ J vß 4Íke ë ñN h ɵVÎ î¼ùì GÌ h ½ Ǿqp ºi Û zÐ f ý öÁ ù Ç PZ ì 4 ³ ¹ÜÛ ²J ã µ Âu 1I V öÎi Ì Y í P Qªc Ëz þ Åu¼S ÄJAÐ V É GW suÇ GsÛÐp1t w µðr ÙÊK 1I ÝÞ i b º t â R ½Â ½xl W³2Õ É ¹OÒ4 àÊ AOÊ ¹ Fµ 1I u LÁæÊ2aVþ ÌåÞ y J TÖ ë E 5 Õ Þ Ù O ô6 É ñ õ ìwu ç 4ùöÝ í bâ 1Ù PØ LË ³trQ ëS7c Cp C ku P Êç ñPl å Hó EÔlâ ÞV oízv  X 2 N8 ë yu M ýñÈj üfbª a Ö e è Æ F úUeyø ë4 fÍ ëªÊz8P Üã ë f ñ ç ìµ a0 eé2 éxk ë M zÈÜÌ röÆ íÉT2 T ÏÇ 2 zu Ó0 ÐÉE1 Q ò É ûç vÙö IÓ W R6Lõ ý pQ Äu¼Í dÜÀè Ó uØ k ndS РʵL ½ e q 2WvÜ JÆ e ÒdÆ î T Cá EnL J RêQ ¼ õöî Õ d ÿ 1S 0Îÿ ù BÔ â ÞffÞêñârUn0ô e Ë ÿ Àt eÏ ôÀrõ ª ý ìî ý ²D8ÞÂu Ô 46 Ìë ¹² u NV î½w RÿáêñD e³²i 3 ëx ëó â ýÜ èÅ7 Sð ÞP cÏfÎ ôÖe¼É O c ã1Ìå a b H I Æä Y V Y 3 èJ n q o³AOîß Uµ V 42 k A 1 Å Cç Môæd 30 L Ô Ä ÔÉE1 UdÆ eY ë¹rp ÜFoStÒ Dodp þ i˺â ñ6 Ræ Õcì ç MÂüþ Ü j0h 7B Å íÚ ò ö Õãlyq þ ä6 A y N ¹pÍ 1 ³A V If³ ÖÉ m ù ÐgÇt Äu¼ÍÀ ²F Ç n e pÝ Om ÆÖ Ä 7 è gË lLÚLóciËâ èÐIEM H IB ßsùqï Õ a Têq Ð ß ë º Q³ ëxãÎ T P jgË ê ½ yñBÿ 9 Ú7 Å4ÎIË ¹sw 1a7F ÐÉÿ ÃÙ µ ë º1Aº eÞ R ãt²H 6 usà Ý ûõ Äu¼qæ  ûÈ s Ð W P è È w² pÓ FÒªÆ iYïKY Y RÛ0 ê øÆD ß1y  D lJ ó ú ûu Î j6q o Y 0xÚå lËíþÛì oÜl ÀÆ óc8ß É lö äÒ Qê þþçéä Æ Ë Ò uw u²H I 7T ìñ ã EÔlâ Þ8b ß µ³ ¼8n Ø b¾ ½ Xµa Ý n z j ³cyqNLe 8 Fv þí Û ïXa oÀþz¾ k 8 k6ßÃÖ 7 g ð æ 6P X Á Ó ZÑ Ló íoK6ê xÆÄ iÙî Ê Úô ÃdÛÜ ÖÂ0 QãÚZÉÀºø¼5i5c2Û4 åÒ HZÖMÅ DM P I f 2 Ê ¹ÜÛt²úÊ wAýswj R ê Y Ç n YÍ T õg ËS¹r ä Õn ØHÎíî u gåÐÛ Ë¾ 1ÙÇ4 M ã LZÙ0 P 5 p C1 ìü úÄgY NÒ Ý ïî0L hK M õõI¼ V ñÆ Ú å ù Ø ª P¹ NoJÆð ÊÙG Xþ gèÍ kÐ A 5 rh ͹ ÝlþzÓJÆ O àþ Ô xM G 5 e ²¾2mZ î 4t NÖ0Ñ e ïþ i y mïªÿYÔÌâ Þ8 ó ìíg JNëXno t O Ô þ1 è Ó Wö²í ûÄ I Íý HZÖc3óùÃu5 cÍÆ d öé i ÒI e úÿ Ç c J x å âê çT ieèíÄ µGêh ú MØ cjW âÒ 1IçrK¹ Ë Z TWá ÖdL f ÉÃLÚ t q o 9 ÜÀT ë N üÑS zßʾº â k ùD ³ë7 eÔ V0 Ó ãm pþÎý H Õ Òäµ Ú É ¹t O  ñ6 3 V R 3 6 þè Kz çóÝUCìù Q þ Ó๠L¼À ôn ¼ kYµ1IæroM Ö O ø GhÒ N ãm ìçù Çñ B êJK àc f Ð ½ ÃþtÖ ¾1ðûù Þ0 ö í öôÚG ú 2 ìw ¼ÞR ãJÇÎå nL Jn aYmºxQ ³ cBË ñÿÙ¼33 w V ÇÛHhÛ n0 3Ä Ù 0 ììÝ í 1èR 8 aCÇôµÜ ýÚå E ÍÕ d Ð 2u ë Yÿ 1y Ë 5¹p 2 Y Rà ļX H QP 5 oKî ö Ml ÕrÜâv îÈhñÓ Wg Ø å Åóv æ D MvîÈj à l½ Þ W WIK ¾ µ pM ÓçÀ ü û zpðåºh q o O oô Ê ý õ þ Þqã æÙ È á þ wo H Ãá5 C ²Êå  üB Bi bÚ Ã 2a Ð O Ùèí ÍéàÊ ã û x ¾ ÂÒ U 4PÙk ËÇ Ä ïk Å ¼ VìPÈz27 ÙaCFà ùA ÆT 6æó G ùyåP 4 bLØ Æ dL Û i ÇÓà ܹ O 9 îî 26Bû âîÂM ÛÞ ÔÒ em fLp¼ J Æc Ï H ÆV ºªú ëx 7 ñ P É ÆçÒ àgNÉdzF c µ 6ôãÊ sá Ì â ø1k 6ãÊ Ì Æd Ä 4  I Ë T ¾OÄé¼ M iL vOf³ ÀSýcÜq ¼1 Û Ìà è Âàÿ ÞÊèVD ã z á w 2ã K píß à ²µìW 6 U ÂÅ v reUBs üå ºt ¼vB¾ xÔ ª 1 ñ Ï à o3 Ùâwôz Ì Ûzzfèæ4ThOk zC Ï Óñ ý V6 þþçáþþ wÜõ çu ûpå Co m lþrè r Ðg zK ÆÖûd ü e e1 y 2 óB Í Ï i TV Ý ½Þ²Ñµ bb1G ¹ à 2 Ë í Îç à ³ õ H o B Z ²Ùùl h c2gÎ ø ÇÄ j iÃx i o Xº á ëx ä Ü ª ô ËËAOî4 z Âå dáØ y QöJ FÇ Z üÕü ç ZuB æj5 4é ZáÃå d ý ëç3Z Sa 7 4 ÄÙ Ýu e c êd h c 0ÍË c òzúä þ ìp hâ õEÔñre æd øOÓ M Îà æÛ 1Á½ vý m MoLl ã8 z F ã õµb É y µ Èìpù ù þrèóÄyU A h ¼ K A ú j ªOH Þ0Ñ1ú n7Ïã3Ú ¾ ñÂË Ð 2 Þ 1If2 ÅÓÏS Gá 6 ½ úÕn çf FK u ª Tê t¾ÿæêñ bo i i d 4 j 1Áùÿ º oZcB IÒ²¾É W Üã ë Õ än VÓRú R õ ñFÅ ô½ I Úõl r Çg æÇèÐj L Oæ ¼µ³ ð d ¾9 ª C3W óã îo NñùéËÓ 2c Þ x E ÉìBa À ËiVcB B0x å íl îõ  ì³H xB½P V á LóÓº ÚÅu¼Qq R 7 í5H sZÚÊ SÎ Ù¼ Ðç 9drªÙ Ä ý¾ áúÜ ÑTqõ9AoZ W Û Ø 0ï I ËxÅ s K ß C qÂu¼QqNW ëÛ ô W ð L q9h¾ ÿ ȲyýðíUCÅÏ ¹µB Ý mhÄ5 Ûáó Ø ÁôpyË Q T Æä z f3 ß îX ÂÿKXÖ7uòH òÄj á8 4 PØS R ñ àÁåbfLRùü pmÿÄ Õ f3 3Úý Êã ˽ æÛè Í çï Qj Õ Lmâ Þ xÉ vv 1wx4м ÏB µ õ½RãµËW e 3¼ ºÉ ô¹å² µ b JKk á² e W µë èqe 1 cÏ 1 Û Cñnê Ø ÍdL ùV îß ÛËø ãr a vT Ë yCÂ4 ÕÙ ñFÁÇ 2 K S 3 1ùÁð ïÕ åò e Û ÂÎU9èÝ 4â 9 ê ÇÊ dóWòV f 1 ÉÊ ¾r vÈû Þ açß nLðcïç j ¹1 àR ß µA o F Ú h Ê Ð ötsuú Æ Px6îù l gc2½ w Úv îrÒ ùÃH ùùT Ñ áz i êìÕ ëx à Mñn ºÜË ù ô¾ Å À 9Ä 3F h å Ç ÿÉK Ùë M í²Ä ÂÚ Y CáäÉxpe jþ Ìý Ë9rá Û Á0x z ÕªÆ e W ý TK IR Q Í Ìîè ³4Tú ü N ÑÙC ÌÚ p T 9 Æ òEh û8bkL Ñ Orm i 0 é Õ ¹OÚ0 ι g N Ç a î5ë r Ãæ gór¼qygq W qËÐ ïh åøÙ V py9 Ü Ì i  wã C öþw9 Á fq q o9 ç rª W 1yé ö KÍk Æ mtt ½àñ Ðç oT æÄüxd5û7 Ð KúÜãª È yìïó 0 µln z Ú r òG q3 DNA ÖJR ù³t s Î aP emÕÙ å Ãx SO0b L ùñ iÖ ú nÆ æ qít µÎ á 7 Ôï ²àü Ô ñF 1 A Ç ýò o8n P TÆ æ ¼yE ñ¼ù BYJ Öê Ôº8 Ç ÿzí s G Êýèà 6Æ öç0M T w éw þP IºP8 8 6 Þ Áùa m 1I Æ ÚäÏ õGZY ³ÆJ ÁA à à R k 6Âß ½ù ão 1I Ðf k J Îfk L R q0ÎëR í Ýïa4 ÐY ëxÃækùBñÍ 7 á H 7cBó6è Ï ù c A Mdåòzá È Ä 8 A ìVà 8 ÇÊååèõø Dç 6 äò V ¹íetbû oÜj Rc ˽ û P üoS Aó6 Ôôݺ ÂqmF ý k è L æYº X ú O 1ÁSéÙ0C â þ ÿ 1Á áôù ø û æ øï 1 Eý c Oè mB 2 ¹ W l Æøx 3 7l 4ÌbÌ nP Ð h ÏO9 Ê ¼ É ÕãU Ñ ns1Êyõ² EÈ NïXî ¹ Ĺ ö sièÓÓ 8Ýg o  â Èß6 1A ¼ û 3 ûúÜ qÏ Z B ÕÐrcÚsç dN ÛÝc h Vµ 2 óZ oéì² ª a f7 Sz ùq³Tn ½1 ¹jÕI8Æ qmñ ò sÐØØ ºÈX Oùw Æ O 5í¾ Û0ør z NR þ ÖÆ Ôå wÒùÂñÝYz B ÅÚ ¾ AÕ À ñ 7 I3ì üÍÁUö z ìí³ ÓnÀnqG¾ èg Æ ry h c4Ø i k 1ùz bÀ ª1Ù¾ ï VÐ ªsî þ ÞÆ õ c kG p Õ ÏOAT äg R ê Êf  X ÿösZZ µ1Á ñ v 1 Â1MvEQ ã ºÈx Æ Ù ßé xØú ÎU 7lhà Ë L Îèm ã¼ vÚÑ7hÜ ú ò ûê ûñf ÓZÐIv ÿ c Áë ÓIo î èÇ YQø x ü F äÚÐf Ûp ÿ ºÔx Çêçs ã Ãx ÎU 7lhß VVPHø Q¾ ÁÔ àÖ ³ Ö ÙÒ Þ ¾ 9 tN òë MFþ ²Ø 9 Ù 2 l ç5 çeíK ¼Q 1 ľæ ÀÀlsZ ÇÖ p Ä ëÇ ý VÙTþ Í L o j IÂ4ÏÀyØXY î MïíåLk Iq² R ëÇ ÿ8 Ë5 Ù áo 4 V Û Ë ïvã Ð æÎÝ çõ íå Í sU ã yá6 ó ÅíÅ W ¼ ç Øx ÓÛ ¼rhß ËjÝ y ñ Í ²o ô s Vº h í Ìå tº ûØ ê j c² 6 Îdfê¼ 1Ù Û sû ú1p 2M é à 1QÊ3 9Ò L Yükûª Ï e æ j áo 4 8 n Ü ø ÎûäàvT a zý Ô k 6 þ ñZ í TVg Ç n çîyöw Esû4DT ñÞ q f Þò 2ÎÇ ÏÕ ô ðú àúø C ñ a 6Tñ¾àê Qëdäj à àÇûYöGÍ ëßèä ³N ÒÄÏ E áêÆ qÿ Lf r w I gHúé4O b ³ ã ò K ÒI 1Iår ÆqpoÑ ÞU ÙNÂßcgLÐÖùtî ëF½ Cp Ïz¾ ÊËé c q k üæÿ ¾ê Kõâ Þ p3 Ä Oð Æ Vú T ¼wíæ ìÏ d ÌJÞ Ó úÝ Ç w Á º A ßÎð û WF ÈØ ëÇÕQâ K òf j5 þ e p l tt ¹ ½C Ø tbïA mÈ ã a µ ÎH õ Ê ¼ üêiLèmQ ϲ ã ÿ Ê É î Ù áïñ2 ½½ y Ý ¾ 3þ c q4 cÒÄ ÜÿJ FÑ 6PÄ þ bá1 ñ qLî º X Ç a Od ÇÁåõbîÈ ëòær ØþQ 1 P ãB6 Îå óA ½½ k FP¾9Xð KÆ Ë j4 ³Ù ã v ô Q ªó²BºX ÄÐÐahw W ívJ ÂÀ Kã ʼfZ º EÇü í è¼Ð¼ Å Û iYÿÇ ÁâÑÊ åB X ý mÒà ï e2 éd 4ñ2 Ùì o 1Áµ õráÔàà v û N 7 Â6 Ô ûØ ªC Ï ò¾ç Pºo j ÔZÉç e é Î Å 5 ä y Þ ó Û y ½ JÐ OeM6 Å Æéè üExE àùù iãcLhI e ÃÕI æVà x Kã µX XÃ9 7 ËuÙ áõ ¹ apM Mó ² BÏ éâaLp Ö Î Ò d t 1 ¾ xò5QÊÚ PØ þÆ u 5 c sòx Z ê è 08þ éìU á eíNK Våh 3mb z çà L à êS ü¼ ËúsÒ4 Õ x 8 q Ao h gzl O¼ji Ý Âvüôé ª èñ û úÜE üö Î5kí ìµ SFo ìt O ï ܲ J t0è 6p D B ÐÓpIÈÛ0c ræâ ùÕ5J IØWõz2 Íç ½mÑÅ4 Ô k ÿ ¾ G Ç r ÿþ ê L ä ú ç ó æ N þ n5 A 7 1 P B ½

  Original URL path: http://eurofolio.eu/wp-content/uploads/2015/12/Appendix-3.3-Greece-Employers-Questionnaire-Results.xlsx (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • T BSÍ ÍR Õ wß6 N õ åh 8 äúüP 0Cð D æ 1 a B P Àêû Ä uËi ÚÆ ì NYßÕ hA lBêJÑ Ñ C MÈè º ³ ß ¼ ì7ð 8T ýÝÑ Y FD s a DH R G J Ê QÄê4ÿÿÛd äúüpn ì Bûëî à7 B Ì b  AH 2 D ¾MÖ MÚÐ ñþ iõ ÅN òw f ß Qº B 0G K EÈ r D ùñ Ü nÝ5 4 F ÖÙ Q 3 ÁoÀ B Ä B d 9B P T ò ÌÍ æñ 7ZG ëfÿí 4iÄR 7 fø f8 yfÇbF2Æ Çã 9æá Ì Ë ðH 5 1Ño ¹ fÕ C8 9ÔÖ Â AH 2 DÅ Ä ºN ê ó ½ 424 c öO ÄXÐ s å Äì ½ y O WH EÇö g ¹ QÝá 50nb DH R G J Ê Qsê¾ö K2 ñHüö íG ö7 d æ à 5 E² IHR HJ Ê YjõÐ Ù ÞXõ éñëý L 7 ½Y ýNÚ Á¾ gc Ý Óc óåÑ õÁá ý7ynàÌ 2y É ÞxÔw öêdv¼ Û g Âc nVx ÉHr L ¾ û ß é W c íÖ ¾ sÿ 7 Ô L 9 W kh àÉD Ç Ó ¾ë ÈsãÀe9 éU ïoT4Ô Ao4t Ô O ù2½ Ó Ù ñÁ ¾896üôP ½ í¼² à ú õõÖ ÀÁÓU G¼ úðÌn ½SLJ ä IIR ÔûAU¾ 5 W Oê¹ûúq ò002m ê Wn a gfn ô jÜ K ¼ ëCk f íà 9 Ù 2½ Ó YÎá ÉôT õwkë3d úL ½Y ij bR HJ Ê Y ëÁí ªÏÍ8¹ ÏPc Ñ p l7 ð ªÝ3ê ª Ôm éu Í3 Þµ ½cõFW e Ê Þ é½SÓ prè nüôû Çê Y ñ áX ²ÏÛ m Çì ãi r ýc½ Ù ù IHR HJ Ê Ù ê j Í h pÝ X i ÐÉ Û p ½ñ 4 ² s 5ØCO ú O Þî Ú EÃ å² ú6 û L ÇàP ÓSO ö ãXg7 M QLB d 9IAR T È POe P hfED À¾úÄÒAú MdÚnþ 7 ¾¹ g2½k A szF Þ Ð È Ó ¾Ìîav ã Ès ý PfWÁòØëAçþÀøÐ 8óÔñÑ Û Ù ã Sb xfÇ ç ÉHr L 5¾ ù ßÌæÈ t ÔÖò J8Ùî ¼ É âÝ gðe ñn E 3 w3D aÞR éÞÏ ëpó2KÓz INR Ò Õ é Þ zJ Äc 1yL B i ip8 X QÄ K ÉHr L E Ê à E ç å õJõfl ½ L j ö Çäk2 É Y I ÉI 2E î Y E Ôë µ ÖuM Çä3 L SÄ4oéP3â Þ IB d 9IAR T È 6 sz êÙ ³D ª L ½ G pª zo Ntô à Ì ç nlÝ 2 ËF èªYø K jU ã úÆ u Dr ½á 0 ôGìÞðr ø ³ lLdw1 sÕ ë æÉì81ì ì X Î fÇú Ø ëû ¹æíV ß Å Ü Ý K ÉHr L µûãÞnR ÞÔ m ½¹ Ýð MW Ø Ùi È ÓµÈWf qy Èîav ku ç ² Ýê ÆVÿðÁeîpìÐ o õ Ï Ã Þßl ôj Å IF Ie l j säÕ oÒ éW ðý ½¹m ð Í úÅJ 92 ½ê ² ¾8Õõ Ì y Ü ä u C gY ÅÂÕ½ ÉìpW Ûú éí G XïoÖ zÓ b ÉI 2EÖÿ ÓÉ9ò MÚ Ý Çª ÞÜÖ ßÆé F søÀ Wf àk ÎÓ g cª MØÝ Ù¹ Ó Ý ÇìÝÝ ñ Ì C 0yW àÐñú t ÿáÄt æèôf Ù9 IHR HJ Ê Ù î 5µÁ ÈI ô Á ½¹m ø P ÌîàD²Èî ø S y8vh ¾Èîavõμxo ¼ dv Er â K 81Ø tɵ O ç zÒ ÏX I INR ²þ ÜKOÎ ð I ðµ ½¹ ÿøêÏeO¼ÉFý ñJ mmõdzÞÙÿ w ôÏ3 ½ E1 IF Ie þ 7 ë ǵñUï6èW ÀM ú ³ Ð fzs ÝupBô² ßBÅ ev ÿæ Ýî ÿòõ1z 6³ ½û Xd ½µm 8 ÝyýÇ¹Û Wf À bR HJ Ê Ù N Í á ÃêùAõ à 9 éÛÑA XÕ 7 Úup ³kY LÏw ß ÂôÝ qô üi K2 ñH Hæ 1É dI INR ²¼N ßP j Ë Æ7 Æ x I D s dA² IHR HJ Ê Q õßp8á üïÃÅø É Ä x I D s dA² IHR HJ Ê Y oÔ îEþÝ K2 ñH Hæ 1É dI INR ²¼N ß Òø É Ä x I D s dA² IHR HJ Ê Y o i dJâ ÌH I D s dA² IHR HJ Ê ¼ wµ Ý O g ÛïOû nèÙËúþúü ë úCôê Âo ¾ ³ õ½ÚUý þÕhd õ ì õK Õ3ÀËæë mÛm ú 5P id Çvý Q¾lw íã 6 îÖê 0ö æ öp úD ÛíîW ÕW ºXï¾ Åæ ëëóz ævõ þ ¾ l 6ë Ýj Ù îÔ çµú 6w ç áÝþ ܽ n ¾ tÿ n þÜ ß ÿÿ PK s s xl media image1 png PNG IHDR sRGB Î é gAMA üa pHYs Õ Õ rÏIDATx í GuïW Hºa B DFH É6 G x Á6 Æ Þ3 09 ÐÍa æ 3 fïÜ F 3 ÀØ L W5 µª ùwwuOwOÏÌù ßïÛ ªsNuuuU ôtW Q ß óý ìYiÆ Ë7ZyCECé ëµ Ê Üó ÚNC Ê ºKf Ú ççïF c ÆJC BYCEwHV J K BYCEw ÍJ Þa É ÖþÿÐ qúh 3 ù¹ ìë7 ì Tt Ì G i T ì äÏÅÞQ a îP Òc X½Æ ÜafeÕ C W f î ªh Òc ïµíÄ4 dVTß W ðYO7íô4ý³ îP KJÅI Y ¹ äß Ï î d ôYBEwÈ UßÿE mT E33 Ð cVFVpúÈüÂÿzºþ ÂÌ J Tõ¼ FU ïyo çW 6òÿc né PÑ 6Z éJ2½êºÿ þW M Û¼v PG Y YÉSâ þ wÀÔ i G ßÐñY l 8ÔñYG kn Ç È7m ²fíÂÿ ï K Ø Å d M ý Úê V Ítóó ÖoXø ÏTl 7N îÚA a Âò Ì ÈôËW ø Ù ÿ Tl jcº6 ç ç ò ò ºîoä ÒÌt Ó5 6ZZÛ i Ë6ORõýÿY ûì X Qé vH ß0Ñå Ó 37 Hm PÅ ²ro1 õ P íÐPì0 ª ʳEÅ8ròtû3 Û Ùa Uá Ö ùA NÅvh v Bß æN ù 6 CC¹ÃtÌ Tl õ Û Þa P â ÓÜ9¼ÃB e Fÿ² 4PG Ë ªa UÏ Ìú M Ê Ð03lPUc úÙ Ï å ãû þö mW P TU T F s Ò Ì lW P TU k e ÞÛ Ô Ã U5Rªq Iåw MÙ ¾ úçvæ 5 B5èá I Þè ¹ 4²E d QPU 7fQ ÒÜ lS 1 kt OòÄ y Ä ÏÌ7Ù Üëùf ÂÆFAU Þ EiHs ² ÖB b Ô z ëù ܽ ùÖ ØzºB òu ª bC q b 5 NPC H ÂÁ ½B Óyĺõ h Xä ªF í î ô ¹ e I ñ ÙZÒ þíI Ïû ¾ ííñý Ô A ÒWî Ð yí ýRæ å àÕk Òß ½åV W åéPUCUªÕ ï â úÛP Ô Ô OÓÓQ N oX UµK æÆ ïÖñÙBUßïx ÊOÏ ³3 íD ÿ P Ô Ô Íü9G ï ² Ï y k äèé Z ê CUí ¹cÌÏ j6Ûï å ÊO GÙé 2¾ ÄO Ü ÛÛøè õC xÉ üêd f Käd Ï â Ú êéz ÄÌ3 ªv í ÝÖÖGW fgªW ç ËJÊO ÿNIw 5 ÒQ o27 ÌÇ ² ß wPR Jk È È¾ 69¹ ô Æ JGyf â Ãt 1 ËßÓÚ ÿçÚ Ú í ½s Ì º Õó õÏHº ² ßò¾ 6 Û Ù ò Ís j Õ Ì iÄ s Uù ç½ ª wh ä ì 1 J 5 d o äÖQ Ý Ô 6 Û ä ÈÖ ÙÙ Ì Þ 2 òÓ ³ðÆ BÛ N G P T JÙÁ YÚÕ 5 B5ò ïs ÿ MÐG ìmiÇ Ú Ñø þ OIm 3 âàþºüm³êûë U 1 5 n Ëq âÚR zìÎX Úq ö Æ Æ ó â ínÖ 0ãRU Å X B Þp ßèÛ øË4ªj ø Ë f Ù 7 Êï ¼óGxs ª â é ½1 ¹ P Ð EbæSU Å X 2 Q ó né ÿ HC TÕHñ P Äá ÍÝ ìÒâ Æza F IU 5H ÌF À2 j º U óî L o TÕHñ P ÁÎcÝ õ à ªj ø Ë A²àE éüö Í0FR ª â 6 ª â 6 ª â 6 ªáÒn ã E 6 ª ªxÞïò P TÕö þí pU ïvJfõ Ô Ã xÚ Ò 0Jb Ô Ã ÍÁccÃJ Ô Ã ð Õ P ² úA Hê³ äÏS b ß â U ²X VQ j èä ÛH í NßræVfð æÌOµÚ8êpåF ý8è9¾ N ñ Rif ö ÏÛ aXºÐw fð æÌ eÏ lv Ê é ì VÉu ¹ìº JYXb í Ïû Y Pg jÎÌ4 ÞÕ çñ ÓW ²ÎºÃbød ÿ P t e Pg jÎL c Ð ² Tõ¼7 1Úq TiÔÓ 4ÎP u fð æL ß lk ìS e ë M f b Pg jÎT ²c Å PöP êºÇÍúU ªPg MapJ 7 õ jÎÔ w 2 ¼s HeÖS L Ôoä C 9yú 8âðÀÕkZÛ ñ ø M N ¼ 9S Þ LÈ ªìyß c è2ëªC wjêâ º ø PgÈ ôJ¾ ö 8 cd S Ú òÏ jÎÔ w 2éRÅuÿ ÖvXdÖW L û Ä ûÊ k C dñ ¾¼ R 9S Þ9LÈ C Ïû Ý É ³ Áþ t 2 Î ó ߪ A ¾ ÕIqó¾ Ð 9S ê 2Y 8ûw óªúþ SÖÐK tI ûî l ³tß Èv4 CÚ¼ z vj ² P ö½BÍ PÇP I f Y¼ ²FBfýuÈ Cz¾ø øqJ 9èéq ßÿ PgH y ub ²ï wÕÝÖÅ WÁ²lxël Æí T Ùö 5gjB DA 6 ê Ø ÊÕ ¹ úI ½ú 9S ê Fã 2 i c2Öl Ôëãr ê qyÂÆ 9 ò4 U ö û AÛ Iãk²éûÅÝ Ô uD ÐþÑ ³Ìu ë Fÿ Pg 6Ðì 7íÝ m È 2 ð ²UüÁl úÄE â I ¾ jÎÔ Lú ss DÛdË ç úª T L2QÅ Ky ²ç ÚÜ 8 Yê¹ Pg C fÿÁ ù ² º lMnÚ úî m Äá YWÐ È aú½bÛ h jÎH DBÙ B6 2 Ñ Q u è7 ¼xÛvX Ù PýãøGAÍ UõýÿD HÅó I ½ L û u ÇSrªeXijjQ rt Û9t 2 Ò2Ï A 7 Û äýoÈwÜq ÐÓMÈ U Ûµ euIl M v 3Øò ðp3²SÈ öQ È ïî Y 2 óø DY Òm Ü Ô â Õ íü n xÝÔ4ô W 4 æ ãss Ù D 1í u N gDÈ6 Ë Êq å y õ ÈgnÚ ý² fà ìß û ÞJ ºff f Pä U kµ j ÚÌ Q êõkPÌ D ôT ªã8 nRÄ çQè ðë Øî E PgH êÄÏݲ ÚF õp¼uñ µ jÚ o wÀò YÒ ÔÄÖ gÊ 8aØ ÉÉ 0DÇø ò ¼G évd f È U ÁQ ü ³Ô ÊQ ñ 2KUbß½ ô wùòã ÈF fóO ³xB n Xî ÙÆ è6 7 C ô J gB Vÿ F tt jÍù ï Kg mÈ å Û u ÄÈI ö Bû re ¾åÌ Ì súÌ 9s êh ½µ Iæ ½æ h ö e f Óg¾FÍ û1euIÌÒÖ û6cÍæ¹d6ô2ë QV äWlÓV fnß Ø Á Ç ÌìX Ï ² eúè ÉP n M e³tÁ Á 9 f é UÒú q GJ C0 E X ùK ÕK M øÚù Êf Á Á Ïû Ù ËZ ² N õ 8 ² öùOÌ U ý6e³ 0³ I ËZ ² JUÏÛ Q ¾ ² UrÝGê1Úq W ÍR 2 ÀÌN ² âH F KÍfÙ Su ÿ l ì Ì Ñ V v eÇ ì QjulµÎ2ã 3Xd4 HAÙ âÈ Z 3 åf Ç Pv ²Xº J ö ³ Îk4îCfÖBqÆ ïBÙ T e R Z C0 EÊ XÙu av Ej Ø ÕOBÙ f ì Ì ò fv Ø ç½ Å ì W Ñ ÕOB Uñ¼Ý q m ª kS ì Ì Qà ÅXäºWSöÀKÔ ëb Lb 8 Ø ÁbÀ 0Ê ú È ô b6v YH C0 EQ ùù ÿ ÕOA TqÝ Ø Á X LYC ³ d KiÄ Á Á À e P db ŵÚà ñ IÁ Á À ¾ÿ ÓwÉÔÔ hdÖQ L Õ ÿH v f à k ê kõâ ² bÀØtèpëÙ ýæ ¹nj Qh yÞË k dÖS L Ô ïH v ³ëøI8ðdÅuSÓp EÁ 0äGYC TW DëÆ ï È 5 Ø k òæ àöõ eÏ e ̺ê I ú Îü18 m Àíî Àä L Ê J uÕ P ¹ K ì ä µ 0l¹ï ÌÔ ì Vî кdå ßÛ¾ ÆÌ Éó LYC ³¾ d ݾìûÿFÉV W Î èãh v 5 íÙ c Á ffa A È ÆWÅWôi óW wÁíAÜ g ÀLÛ Íæ kheÖY L ÛV ÿ l ÝWBÉ Ø r È È h M of æºÿjÚRÖPË ³ U 1 Àª aæµ GLæ Ð äWë ¼ ñ¾ b Ý Sòè v Wròô hoËîã qÓææ ùqñ n A éà f GPæ Ð Ò üµ7Íx Ø zä u vÚ n öQl ù h âð ÙZ q Èy 3ïE ³ ëÈIß dÒaSñ¼ dV GPg Û0äE ÈÙ ÚN P¼ û ã v ÙÙ iä6 2 Ì ýG i D zåÚuÐ6 à 9è dÿ Á VÈ fÑ H ý b ýu ²³ ï µ UßßGf âºß GK CÄàs vwuÆÝ ö d ÙÊðõà çß¼ U 2 ý øÚÞ 0 Îò ç5 ²CÔ v ì Éq Ó ì ¾ m èÜ Ô ÊS I ZÈ²Ä ù Jê ï uÝ 2 ùÕ ã tA CÄÀì Q ÙK ºà Hs À åê ÈçSÍî Î oÐ kV Ð ïúGÛe IM d ² w 0ãżq xÞ P ø fG Ôú ÐN²áÀ ² ãtð zêì ² ÈV ÇÖÄôÛ ó Ì F ô6 I à lÏBñ d ªÄ óïQYý ÀÐ BÆ ì y Þ ì m ² tÈà U ÓO g È ì ßk âÌ ¼ 0ñUã4Ú è ÿ â Ù d DÉ S bÜ ÅV YjBe ò ÀÐ6 qÝ µ Öhü l v ÐgÝQ Äì d Ù Ö ü ÐÖ ¹ Ø s0O âIlmM öÚ½ Ûô R ÀÐA Èr ð Íò 7 8p W b Úh S i Bñu² ÀPy Õ fbd Ø xÎæ Ö Ð cûòm éó Õkºl Âïo4í Ðm Ý Ë M ²³ Ç Å1 ó b d1 r Ê û ü Ì f i7 ² i ltÞUwbù 1à ¼Ä E6 8 ù b Ìxa1míLL 6L8 EÝ Hu ¼ CB JÌ Ê Ì Pl 4 0q Þ E øþ 2 ì P Gv Ó Ù LÛ Ñw o øz åÕ t ì gºl É 2x æ â È u ² ñusá c¾ Òc KOBq i Çy zÞ È U EåU ÀÎ ÙIâØêü 0tÀHÂò i T ² eúè MÚ ìûÿ â Ò ÀPlEÉu ³T T À G Á  ³ n ÑSbÚ i e ù X Còê SР㺠h 1m 2 ü5ZÇô kb cL F ÌFy 4 0 çv3 ø óy2M AÙP àÁo ß LbI û JnKÏ3I2 é Hd þÙ í z v Ì Av Ó hbúè û ä XsZ ª Üfb ïàGÛñ v J ² MÄ Vi4 t Ù º ÅuwÊ41p ÑÓuÊ û cÊ ü fY eckÚè µt uá o w ³ Gx 9ÕúØ nY2 ì èÖ d 0m ì ÈO å 2 W È ñò k 0óàPPv î n äÐ2Ôí i tL W 5ítÈÄJ6¾ NÜ L ÕÛTO7 ÔÕUÎää Kº øêySâ uld 8 ð 5dk üL Þ Ù èb½ òAì q² ÿHB 0½Áuô M E l ë ä ôt Û2Ä õ ÝNÞ7GY ÒíLÈ R gÎÀ EM yÓ EÊô ä Ì h I òÙ d NÔ 9ð Ûû FÖ í Å Û Þà c33 2iKÌ Ýñ² ä ÀL Jî igBf Ë6 ÓG L J¾ÿÆ8öR ½ A 6 ë bÆ6MY Ôí dÚ ÙÄ ìyWê6bûþ ²î ì 10 ç kQA³ Æ vQòÛ eØ AåF âH mÏ 8³ ot ño S ùÞH Ø üüd ì a z ëPö Ì ù 6 8Ë ² ¹Ú øZñïd f Jî é C ðç6vHâÄtÂôÕ ³ ÁªëÁyÊ i yü H Ä ñ Wnï¾è ì NÜ öîo ³ úZ qí wÙ ª ¼ Å ÈmA f ä dÒ ô Øh Ù¼Ô E T dn 1p ßå 7 Áä v1eúë ã dCYV 7 ïG1 ã û 2 ë½á T Õ Mä55r 8 º Ð ë U ø CÄ uXd º õ iq í ÝS 0q Jox 8 Æea kµÎ2 Ä úOm m b f f³ë ½ ÙKÈ C vQBql Ö P y6 c P I W 93 µ 9z ñ v N ì KÓ ðѹ p ß Ù 4 h7 d â ß ÂZ NZP Õë 6mÌ R l ØB ÿ XB Ò ÿé² Õî Q v Ý l 8 qÇ lå ÚyÞ d HÂÿ n bFñ ä H f ½ W bö w Ì Òbß m ê KréYâ ¹ ñZír u ² Ä u Î ìl g½ úD æ aB 0V I À irñÊU Ü ó Ö ö ÛÙ Oí 4p x c J ³ ìl d 5 lm D Û ää j9G µïAC E ì ó ÏBö 4p x c J à êt dËtr4âzß ÜæLá 5ª b ø ß I t Wx c ª ¾²g hÒ Ðz Ùwx c ª RVî кnz õä Éöºý õ 5k ÿË Wï jÝØë Yý 0Ö v f à 5ª r ÀÆ ÍsÉ Åê ÙËî N8Q hÜ d T6 ây É U ÙÜp CnùjïÞ Ú Vë ²f  O ÃäOÁ bâ² p Èc Vñý l ¹ ªï µU ý ¹æ q ý m ìº S ZðDÀ0Lþ N0 ò r K îA µU eÏû ¹æ ÒììÓÐ ÄäìûdÊbÙ É âOÀà UÏ Ê5 ûþAra Hb2u j 0ÄdçwÈ 7 íÐ 3 Ë ðDÀ0Lþð Îó¼ Q U ý ¹ Ô Q ë8 9Î Ú ÅX³yW2e ì O Ãä OÀb sVÁ Èu Fí ÅØääÝ DöZ¾ü h Í È Å x x K ß Ê3 ùþ3È U0 öIt ¹ç T¾b ï ÌX ø aò ÖZâºO e T SW ߺ ø QQ¹ àʵëZkö õbz ² ÌY Ô 6 êªxÞ ORñý 3 Á Ó3 ßÙl LTÐ f ùÝÍ û 9ÎKPl ªçÝNæ jG È U Öß ² eßÿ32c Ò Úºnz uÙªÕp ÓDN á d NOß ùëT ÝdÎ 6 ÜciÜq bòõM2KUâËÂÏQyÖ î P Ö0 Ãâ C n Þ q løÒî½ l ø à OÀª ûûÈW äûÏ sÖ µ³ än ²ç½ Å ¼ ³Ô ç ² ¾x x ae eN Óº á ÕÜ c 3ÈOgÌu 9k ÚÚ r RÅqv R O r P q kµÎ a ³XÅ N rUwäkË ý aÜ0î NÌò ÏäÐÉS täO òævTï0ä P GyE ÅBÈ Q Äþ 3I M ö o m Ðo 6 a ök ÞUwa9 ÕìÓû 4Gñ ò ø ÅÕÏû Z óÄ zYw öÜ Nq Ö XÉqÞ ê Õ wnî á o ª Î 5 O 1àëv Rö¼ S SÅq¾ Í Q ÝxãÝÐvÛ0 01éªxÞOP ã ó cSS ÈÛZ Í ÄþÛ b E i¹  x È bâ N È7 Ë B seêc Ò Áæ ² L Ý à ò ù à ùeNÁ ý 4 Åe òF TG ²ïÿ ¹ q2 î Tn b Ç QX m e ò TG ªëþ Ìu Kê 6 Ê ès é ràñ Ûq o ò ò Âv5õ Çß lÛ c Égw M bê¼ Æâ YL4 ü à ùeN h JÊ0LÀÄ ä n ò j2ÏOòç Ïû Ú ë h¹ â8 Ð ØBa J ñ Í ú Ôl Q½LÆ Í È 7 ÇAÛb øRz JGðD è g ü ½ªv Úî0ä½dä â LÀÐÀ 6E ç Íad¾6PJ òØ7ç

  Original URL path: http://eurofolio.eu/wp-content/uploads/2015/12/Appendix-3.4-Lithuania-Employers-Questionnaire-Results.xlsx (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Vì Ûª6º ³ ÞÆ 5 v ÅÎr ¼ý¼Ýü PG º U c õ þO½ FVçð ßvå ö Ú u êL7 þ Ö dJâ ÌH Ä HB H S Ô Û½u ÀÝÛÛ à º Uoovf½ÞÍ jfÕ J ßv WÕ êÎ ì ½ Ep f à B Ì B ä B P MuGj4K TgÞ ßý5Ù4 â G C ÖIÌö L à ø B Ä s B d 9B P T Sý ÌVß ÍAÛ8 ý óÕ Õ1Q yë ôÀ m 2mB o ÔA 5pý á6 ÿÊÜ ¼ ÝG B F CÈ 2 4 ÚÍÿÿ Y ¹¹ 4Ó Xxç ô N Û 0 S 3 Y ñÂ3 ¾ Ò tÀ LïX 8ê ëa¼ vÍõùDË éUôY Z ì ¹ ÉUð g LO Bzϵ ÓË u2³äiv b ÉI 2E óA ßÌ É Ç t Ô ù Ú Zghîü ç g2 c½ Á ó Ì ÞÝ E 3 w3 j º 3Ä Ü ÉHr L E üw î ïôÛ U ð 3 ò1Í ÓûL SÈ iê Öd41É II2 I Sd 3 xF ë ã ú f8 íÍÓ iÆä2y Û H Iæ ÉHr L l ìì z Ä Ã aS iÆä2yL SÀ 2E néíÈ2 Y IF Ie lÑc3Aç à1 zÎõ 7 Õç õ ª 6ȼÍÊ sæÙÑ fw õàôØ þÑ Ú îò n ì èwöS Ìo ÉHr L Uxl2æü ÔCùf 6T n Âë 5 ½ B µAÆé Ëä1ùL Sxl³l ¾8ºí8M ÌÊÀ Å IF Ie xÿ ú ñP 4Q 9 5cr é Û H ÉI 2EV Ç ã mÐ î Ö Ûê Ú 7 Ëì4G ² Èn Ù è Èîbv Û îá óC2 Uw³s ãcrªn1 AÕ Õ b o yì p IHR HJ Ê YÝ 7 Þ 6 w AººéZ ÉÑV7 NÜMèÈì8 8Ó ì æ OL º2 8 beòQG º îü É Íä â m8òà QûNmq p áfqÓ Å IF Ie îú ú åÙ g Ûo ôí xª ëâ ç 2 w9 ì Ð öíÁá 8ÊäxÊå ä WC ïÞAéËìXÜ ¹ éÝ Q T d 7 dA INR ² îÁ ûÈ K µo ôc p êÅmqã E î r a ì ÔFê ç à¼Ã Ém¼ WÁÐs q U4îÈgÓ ½ 6 ÙU0 úå qo Ü äÊìxo ² è ÿÖ c ³oõY9æÆ wsEíÒ ÚO 2Í a1i ôe êÅm½ã Þ õÞla ï 0êÈçHñ ëÝÌîÚ8Óy²ÞÅÃUø Ø1 ñ O ú Ûr M ùôb Ó f II2 I Sd 8göó Õ lê Èð j Õ ùý Æ õ ¾ÃÜ 9ºSc Ì ÞÌôbud ZU4 Ø ãa õ ïã Éô ï â R OH É Ä ñH Hb 9É II2 I Sd á I D 1É dA INR ²½Î ß Ðø É Ä O IL2 Y IF Ie l óÆ7 4¾A2 qHf Gâ ID ÌI IJ ä IIR Ûë¼ñ o LI Kâ ø IH Ä s IB d 9IAR T 4íuõúuµÚ9ËÝòöóÓjûe5 ¾ Üm¾ ïÿ ÛÕCý í ë õçê ûùeùe5 n W jÕ úåðÑphõ õG z ë µl yÙ Õ um þ Ê 7 ê 5òçf Û ûâõòë Þ õ E B 1 û²æFù3iÙâf Q ÿºíÜ UåkæÐ ùwçç ç Ò R ÔY ßñ þàå Åráõr ï 1Zè Ó 9 WºéÜ ô ûV g åb ß 6É o CWrF² xz pË ìu 5 PL7à Q ä âv ²dR ijà cr r ô ÃÊY L cü3iZ 6ì 4ã ZY S Ù Ú ó â È Øt ¹ H 4 Xò víø¾Óð Üû e A óxr DðN HW ² ì Ô Í 7 Z JG f ÿ º TÇÊ A qüÕÖ1 Óç ÆÇoµWÉ yoøA µÑáHÚ 3 P t Ó À Û jê² oY5 H äÄï 1t T2 C 5D p T Gu ² Ècð V Ô ²Ò ðàJz¹ AÏtà æ6 b dªõ 6 Ðî ½ éP P ó Í 8X µáÆ ¾ ÎPâI ÿúÛ Âÿ 4 v¼ ÒùDÂ4D Æn ò ³ ᠪĪÀÌ o Ç ÆçW M 7 ä t xÿ ýÝDù p ÓkÀ nX Ñ ùO ÞÓÉq gýl d H ½Ê Äë ² Ï 01 QMû ý ô Ú0 s z Ó ü ºa Î óþpR½ wºÜõ N ù Ë µ ßQ µû Vdz9vô1 dFV5 lWس ¾ âè 5ÝÖÚî Vî Èy ûÂxºîE7óbö Þr á QS îÀBXÅ ¾ GëÆÕ 6Ã É Äç æNBer M f ºâ C EÃ1 ßOËýi A g¹ ² Çu ciuÛçiÎñ9ºü ÿÿ PK 7 LÊ xl drawings drawing1 xml TÛ Û0 ô Þ³ 9Î 8K ì  ý E 7 Y2 rYJÿ½ Ù ³t O Ï Ï93sâÕݵUè FW8½ ÍM õS 1r é E Ãwë ïV Ú ³ hWÂc Þwe 8 s7 ÐÆØ yx OImÙ Z É Y ³ Õî ßõ ú ÿèÖ2 ñ ó ³ Jm4 D ýÆU Ù í ¹Qëù 0v àkÓ ù à D Beh ݾ J Îe W Äê F õ Z Êå æç q E ØUÞ 2æÚ å³ ü C Ï ¹5 bÖ p Lè iK DV þ ÎqÜl lÅÑ1 õj ìAÝÙ0 yrÅ õ ûþ i ê öðÓP Öú sp ãyý ûÖ 5vSa ä 5 e Îc6Ó l ÙjP ò 9ݳÒŽ Æ g ç qE üóþ ú ÂÂÜ q Ôy Y þ ÿÿ PK ÚG xl drawings drawing2 xml TÛ Û Ô ¼ ÇÎÅ ³J ÝªÒ ªö Æ Ëªê wÀv ûPõÉÃÌ0çÌÌÁË K ÐIX 1 æ ú Ä ¾ æ 9ÏtÅ Ñ Ä Âá ÕûwËKe ³ÛZ àXâ m DÃÜØ BC 6 a ö CéF ÓĵV Ê ðÛ ûzì ª5Lj¼ ÌüÙl RkÍ Æ QI v Ï iºlnÔ ÐR0c 0¾Öõ Îòé 2¹ Æ 9 w 9øB¼ î ëÞÀ¼¹ o ÎiJ ùÛ sÿ 9É ókä µ w ú g N dUâ Í Ø DýÑ D1ª ã Ô ìp R Û x v Æ kÉÅÖðc ï a b 4é ²u ÙB4 Dí q Úà Y þÙùÞBG Kü3 Y F lF Ö l6 ÇYF²9ÝÐÍ p fÅÑ gÃ Ú rP ÍþÒ ¹5ÎÔ ÌM t¼ M oJ AtbªÄ Ô o 0 ÀÕYþMp y äÏÅÞQ a îP Òc X½Æ ÜafeÕ C W f î ªh Òc ïµíÄ4 dVTß W ðYO7íô4ý³ îP KJÅI Y ¹ äß Ï î d ôYBEwÈ UßÿE mT E33 Ð cVFVpúÈüÂÿzºþ ÂÌ J Tõ¼ FU ïyo çW 6òÿc né PÑ 6Z éJ2½êºÿ þW M Û¼v PG Y YÉSâ þ wÀÔ i G ßÐñY l 8ÔñYG kn Ç È7m ²fíÂÿ ï K Ø Å d M ý Úê V Ítóó ÖoXø ÏTl 7N îÚA a Âò Ì ÈôËW ø Ù ÿ Tl jcº6 ç ç ò ò ºîoä ÒÌt Ó5 6ZZÛ i Ë6ORõýÿY ûì X Qé vH ß0Ñå Ó 37 Hm PÅ ²ro1 õ P íÐPì0 ª ʳEÅ8ròtû3 Û Ùa Uá Ö ùA NÅvh v Bß æN ù 6 CC¹ÃtÌ Tl õ Û Þa P â ÓÜ9¼ÃB e Fÿ² 4PG Ë ªa UÏ Ìú M Ê Ð03lPUc úÙ Ï å ãû þö mW P TU T F s Ò Ì lW P TU k e ÞÛ Ô Ã U5Rªq Iåw MÙ ¾ úçvæ 5 B5èá I Þè ¹ 4²E d QPU 7fQ ÒÜ lS 1 kt OòÄ y Ä ÏÌ7Ù Üëùf ÂÆFAU Þ EiHs ² ÖB b Ô z ëù ܽ ùÖ ØzºB òu ª bC q b 5 NPC H ÂÁ ½B Óyĺõ h Xä ªF í î ô ¹ e I ñ ÙZÒ þíI Ïû ¾ ííñý Ô A ÒWî Ð yí ýRæ å àÕk Òß ½åV W åéPUCUªÕ ï â úÛP Ô Ô OÓÓQ N oX UµK æÆ ïÖñÙBUßïx ÊOÏ ³3 íD ÿ P Ô Ô Íü9G ï ² Ï y k äèé Z ê CUí ¹cÌÏ j6Ûï å ÊO GÙé 2¾ ÄO Ü ÛÛøè õC xÉ üêd f Käd Ï â Ú êéz ÄÌ3 ªv í ÝÖÖGW fgªW ç ËJÊO ÿNIw 5 ÒQ o27 ÌÇ ² ß wPR Jk È È¾ 69¹ ô Æ JGyf â Ãt 1 ËßÓÚ ÿçÚ Ú í ½s Ì º Õó õÏHº ² ßò¾ 6 Û Ù ò Ís j Õ Ì iÄ s Uù ç½ ª wh ä ì 1 J 5 d o äÖQ Ý Ô 6 Û ä ÈÖ ÙÙ Ì Þ 2 òÓ ³ðÆ BÛ N G P T JÙÁ YÚÕ 5 B5ò ïs ÿ MÐG ìmiÇ Ú Ñø þ OIm 3 âàþºüm³êûë U 1 5 n Ëq âÚR zìÎX Úq ö Æ Æ ó â ínÖ 0ãRU Å X B Þp ßèÛ øË4ªj ø Ë f Ù 7 Êï ¼óGxs ª â é ½1 ¹ P Ð EbæSU Å X 2 Q ó né ÿ HC TÕHñ P Äá ÍÝ ìÒâ Æza F IU 5H ÌF À2 j º U óî L o TÕHñ P ÁÎcÝ õ à ªj ø Ë A²àE éüö Í0FR ª â 6 ª â 6 ª â 6 ªáÒn ã E 6 ª ªxÞïò P TÕö þí pU ïvJfõ Ô Ã xÚ Ò 0Jb Ô Ã ÍÁccÃJ Ô Ã ð Õ P ² úA Hê³ äÏS b ß â U ²X VQ j èä ÛH í NßræVfð æÌOµÚ8êpåF ý8è9¾ N ñ Rif ö ÏÛ aXºÐw fð æÌ eÏ lv Ê é ì VÉu ¹ìº JYXb í Ïû Y Pg jÎÌ4 ÞÕ çñ ÓW ²ÎºÃbød ÿ P t e Pg jÎL c Ð ² Tõ¼7 1Úq TiÔÓ 4ÎP u fð æL ß lk ìS e ë M f b Pg jÎT ²c Å PöP êºÇÍúU ªPg MapJ 7 õ jÎÔ w 2 ¼s HeÖS L Ôoä C 9yú 8âðÀÕkZÛ ñ ø M N ¼ 9S Þ LÈ ªìyß c è2ëªC wjêâ º ø PgÈ ôJ¾ ö 8 cd S Ú òÏ jÎÔ w 2éRÅuÿ ÖvXdÖW L û Ä ûÊ k C dñ ¾¼ R 9S Þ9LÈ C Ïû Ý É ³ Áþ t 2 Î ó ߪ A ¾ ÕIqó¾ Ð 9S ê 2Y 8ûw óªúþ SÖÐK tI ûî l ³tß Èv4 CÚ¼ z vj ² P ö½BÍ PÇP I f Y¼ ²FBfýuÈ Cz¾ø øqJ 9èéq ßÿ PgH y ub ²ï wÕÝÖÅ WÁ²lxël Æí T Ùö 5gjB DA 6 ê Ø ÊÕ ¹ úI ½ú 9S ê Fã 2 i c2Öl Ôëãr ê qyÂÆ 9 ò4 U ö û AÛ Iãk²éûÅÝ Ô uD ÐþÑ ³Ìu ë Fÿ Pg 6Ðì 7íÝ m È 2 ð ²UüÁl úÄE â I ¾ jÎÔ Lú ss DÛdË ç úª T L2QÅ Ky ²ç ÚÜ 8 Yê¹ Pg C fÿÁ ù ² º lMnÚ úî m Äá YWÐ È aú½bÛ h jÎH DBÙ B6 2 Ñ Q u è7 ¼xÛvX Ù PýãøGAÍ UõýÿD HÅó I ½ L û u ÇSrªeXijjQ rt Û9t 2 Ò2Ï A 7 Û äýoÈwÜq ÐÓMÈ U Ûµ euIl M v 3Øò ðp3²SÈ öQ È ïî Y 2 óø DY Òm Ü Ô â Õ íü n xÝÔ4ô W 4 æ ãss Ù D 1í u N gDÈ6 Ë Êq å y õ ÈgnÚ ý² fà ìß û ÞJ ºff f Pä U kµ j ÚÌ Q êõkPÌ D ôT ªã8 nRÄ çQè ðë Øî E PgH êÄÏݲ ÚF õp¼uñ µ jÚ o wÀò YÒ ÔÄÖ gÊ 8aØ ÉÉ 0DÇø ò ¼G évd f È U ÁQ ü ³Ô ÊQ ñ 2KUbß½ ô wùòã ÈF fóO ³xB n Xî ÙÆ è6 7 C ô J gB Vÿ F tt jÍù ï Kg mÈ å Û u ÄÈI ö Bû re ¾åÌ Ì súÌ 9s êh ½µ Iæ ½æ h ö e f Óg¾FÍ û1euIÌÒÖ û6cÍæ¹d6ô2ë QV äWlÓV fnß Ø Á Ç ÌìX Ï ² eúè ÉP n M e³tÁ Á 9 f é UÒú q GJ C0 E X ùK ÕK M øÚù Êf Á Á Ïû Ù ËZ ² N õ 8 ² öùOÌ U ý6e³ 0³ I ËZ ² JUÏÛ Q ¾ ² UrÝGê1Úq W ÍR 2 ÀÌN ² âH F KÍfÙ Su ÿ l ì Ì Ñ V v eÇ ì QjulµÎ2ã 3Xd4 HAÙ âÈ Z 3 åf Ç Pv ²Xº J ö ³ Îk4îCfÖBqÆ ïBÙ T e R Z C0 EÊ XÙu av Ej Ø ÕOBÙ f ì Ì ò fv Ø ç½ Å ì W Ñ ÕOB Uñ¼Ý q m ª kS ì Ì Qà ÅXäºWSöÀKÔ ëb Lb 8 Ø ÁbÀ 0Ê ú È ô b6v YH C0 EQ ùù ÿ ÕOA TqÝ Ø Á X LYC ³ d KiÄ Á Á À e P db ŵÚà ñ IÁ Á À ¾ÿ ÓwÉÔÔ hdÖQ L Õ ÿH v f à k ê kõâ ² bÀØtèpëÙ ýæ ¹nj Qh yÞË k dÖS L Ô ïH v ³ëøI8ðdÅuSÓp EÁ 0äGYC TW DëÆ ï È 5 Ø k òæ àöõ eÏ e ̺ê I ú Îü18 m Àíî Àä L Ê J uÕ P ¹ K ì ä µ 0l¹ï ÌÔ ì Vî кdå ßÛ¾ ÆÌ Éó LYC ³¾ d ݾìûÿFÉV W Î èãh v 5 íÙ c Á ffa A È ÆWÅWôi óW wÁíAÜ g ÀLÛ Íæ kheÖY L ÛV ÿ l ÝWBÉ Ø r È È h M of æºÿjÚRÖPË ³ U 1 Àª aæµ GLæ Ð äWë ¼ ñ¾ b Ý Sòè v Wròô hoËîã qÓææ ùqñ n A éà f GPæ Ð Ò üµ7Íx Ø zä u vÚ n öQl ù h âð ÙZ q Èy 3ïE ³ ëÈIß dÒaSñ¼ dV GPg Û0äE ÈÙ ÚN P¼ û ã v ÙÙ iä6 2 Ì ýG i D zåÚuÐ6 à 9è dÿ Á VÈ fÑ H ý b ýu ²³ ï µ UßßGf âºß GK CÄàs vwuÆÝ ö d ÙÊðõà çß¼ U 2 ý øÚÞ 0 Îò ç5 ²CÔ v ì Éq Ó ì ¾ m èÜ Ô ÊS I ZÈ²Ä ù Jê ï uÝ 2 ùÕ ã tA CÄÀì Q ÙK ºà Hs À åê ÈçSÍî Î oÐ kV Ð ïúGÛe IM d ² w 0ãżq xÞ P ø fG Ôú ÐN²áÀ ² ãtð zêì ² ÈV ÇÖÄôÛ ó Ì F ô6 I à lÏBñ d ªÄ óïQYý ÀÐ BÆ ì y Þ ì m ² tÈà U ÓO g È ì ßk âÌ ¼ 0ñUã4Ú è ÿ â Ù d DÉ S bÜ ÅV YjBe ò ÀÐ6 qÝ µ Öhü l v ÐgÝQ Äì d Ù Ö ü ÐÖ ¹ Ø s0O âIlmM öÚ½ Ûô R ÀÐA Èr ð Íò 7 8p W b Úh S i Bñu² ÀPy Õ fbd Ø xÎæ Ö Ð cûòm éó Õkºl Âïo4í Ðm Ý Ë M ²³ Ç Å1 ó b d1 r Ê û ü Ì f i7 ² i ltÞUwbù 1à ¼Ä E6 8 ù b Ìxa1míLL 6L8 EÝ Hu ¼ CB JÌ Ê Ì Pl 4 0q Þ E øþ 2 ì P Gv Ó Ù LÛ Ñw o øz åÕ t ì gºl É 2x æ â È u ² ñusá c¾ Òc KOBq i Çy zÞ È U EåU ÀÎ ÙIâØêü 0tÀHÂò i T ² eúè MÚ ìûÿ â Ò ÀPlEÉu ³T T À G Á  ³ n ÑSbÚ i e ù X Còê SР㺠h 1m 2 ü5ZÇô kb cL F ÌFy 4 0 çv3 ø óy2M AÙP àÁo ß LbI û JnKÏ3I2 é Hd þÙ í z v Ì Av Ó hbúè û ä XsZ ª Üfb ïàGÛñ v J ² MÄ Vi4 t Ù º ÅuwÊ41p ÑÓuÊ û cÊ ü fY eckÚè µt uá o w ³ Gx 9ÕúØ nY2 ì èÖ d 0m ì ÈO å 2 W È ñò k 0óàPPv î n äÐ2Ôí i tL W 5ítÈÄJ6¾ NÜ L ÕÛTO7 ÔÕUÎää Kº øêySâ uld 8 ð 5dk üL Þ Ù èb½ òAì q² ÿHB 0½Áuô M E l ë ä ôt Û2Ä õ ÝNÞ7GY ÒíLÈ R gÎÀ EM yÓ EÊô ä Ì h I òÙ d NÔ 9ð Ûû FÖ í Å Û Þà c33 2iKÌ Ýñ² ä ÀL Jî igBf Ë6 ÓG L J¾ÿÆ8öR ½ A 6 ë bÆ6MY Ôí dÚ ÙÄ ìyWê6bûþ ²î ì 10 ç kQA³ Æ vQòÛ eØ AåF âH mÏ 8³ ot ño S ùÞH Ø üüd ì a z ëPö Ì ù 6 8Ë ² ¹Ú øZñïd f Jî é C ðç6vHâÄtÂôÕ ³ ÁªëÁyÊ i yü H Ä ñ Wnï¾è ì NÜ öîo ³ úZ qí wÙ ª ¼ Å ÈmA f ä dÒ ô Øh Ù¼Ô E T dn 1p ßå 7 Áä v1eúë ã dCYV 7 ïG1 ã û 2 ë½á T Õ Mä55r 8 º Ð ë U ø CÄ uXd º õ iq í ÝS 0q Jox 8 Æea kµÎ2 Ä úOm m b f f³ë ½ ÙKÈ C vQBql Ö P y6 c P I W 93 µ 9z ñ v N ì KÓ ðѹ p ß Ù 4 h7 d â ß ÂZ NZP Õë 6mÌ R l ØB ÿ XB Ò ÿé² Õî Q v Ý l 8 qÇ lå ÚyÞ d HÂÿ n bFñ ä H f ½ W bö w Ì Òbß m ê KréYâ ¹ ñZír u ² Ä u Î ìl g½ úD æ aB 0V I À irñÊU Ü ó Ö ö ÛÙ Oí 4p x c J ³ ìl d 5 lm D Û ää j9G µïAC E ì ó ÏBö 4p x c J à êt dËtr4âzß ÜæLá 5ª b ø ß I t Wx c ª ¾²g hÒ Ðz Ùwx c ª RVî кnz õä Éöºý õ 5k ÿË Wï jÝØë Yý 0Ö v f à 5ª r ÀÆ ÍsÉ Åê ÙËî N8Q hÜ d T6 ây É U ÙÜp CnùjïÞ Ú Vë ²f  O ÃäOÁ bâ² p Èc Vñý l ¹ ªï µU ý ¹æ q ý m ìº S ZðDÀ0Lþ N0 ò r K îA µU eÏû ¹æ ÒììÓÐ ÄäìûdÊbÙ É âOÀà UÏ Ê5 ûþAra Hb2u j 0ÄdçwÈ 7 íÐ 3 Ë ðDÀ0Lþð Îó¼ Q U ý ¹ Ô Q ë8 9Î Ú ÅX³yW2e ì O Ãä OÀb sVÁ Èu Fí ÅØääÝ DöZ¾ü h Í È Å x x K ß Ê3 ùþ3È U0 öIt ¹ç T¾b ï ÌX ø aò ÖZâºO e T SW ߺ ø QQ¹ àʵëZkö õbz ² ÌY Ô 6 êªxÞ ORñý 3 Á Ó3 ßÙl LTÐ f ùÝÍ û 9ÎKPl ªçÝNæ jG È U Öß ² eßÿ32c Ò Úºnz uÙªÕp ÓDN á d NOß ùëT ÝdÎ 6 ÜciÜq bòõM2KUâËÂÏQyÖ î P Ö0 Ãâ C n Þ q løÒî½ l ø à OÀª ûûÈW äûÏ sÖ µ³ än ²ç½ Å ¼ ³Ô ç ² ¾x x ae eN Óº á ÕÜ c 3ÈOgÌu 9k ÚÚ r RÅqv R O r P q kµÎ a ³XÅ N rUwäkË ý aÜ0î NÌò ÏäÐÉS täO òævTï0ä P GyE ÅBÈ Q Äþ 3I M ö o m Ðo 6 a ök ÞUwa9 ÕìÓû 4Gñ ò ø ÅÕÏû Z óÄ zYw öÜ Nq Ö XÉqÞ ê Õ wnî á o ª Î 5 O 1àëv Rö¼ S SÅq¾ Í Q ÝxãÝÐvÛ0 01éªxÞOP ã ó cSS ÈÛZ Í ÄþÛ b E i¹  x È bâ N È7 Ë

  Original URL path: http://eurofolio.eu/wp-content/uploads/2015/12/Appendix-3.5-Portugal-Employers-Questionnaire-Results.xlsx (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • mfw ªÖëOåeVï9ýO õ ú O z êýÔ 3Ýö e q d ñ C ÎÔ ûxÕ áã l áP Uù6 f½Þmo ö ÛÞ Òïwç Ͼ ã b ªúÓ H Ø O J Ä LB PJ 40 mx ÐújÇTûäæërþçxUïç ý ÖIn ûñ K H Ø O J Ä LB PJ 40 Lí ØË êÜÑ Aµ Øß ¾ d d öÅ Ø ÔEÑí b 4 Ô 7pµ p Ø S M x PB HH d r RB 1ÄêcÆ x Üöö í ëýATFX l mÀ x PB HH d r RB 1 êJîØûd Rì O6 7Û3fÿ î ÍÒýø l mt x PB HH d r RB 1ºWÇ Ý åvtëëäíõc ÚÞÙ 6 l mü x PB HH d r RB 1 õý ¼ìÿðá N ç Ãç ý À bAl Ó v lD 6 B I R B Pi ÛÍ1 N M 4mDÛÑ P î Ä Ö 24 Æö â ¹0CÜ D úí ³Ä Ø é B I R B Pi ÔB mjìà Ûó Ü öm u ü X â 2 í ¹ iû Ä ø B H I ä RB Ì Û ò Þ k ܪ¼3 MÇAu ö ØýÆý6f û1éèj t v5K üp ül ù ÿµ½ z r ÛL ò9ÝÒkõr ùä¾Þ PßE ë Ë énén ø B H I ä RB Ì ª G ýa 8 F ÝvÜocô j 9 V Æ F ä ¾ Ý Õnñ dÂÁõé ñ x n ª ¼ Ý Ý doÌGL ArH fQÕ UÓ 2 êJ ê uõ T 5EÕÇå x n E h Ê Ó Þ L pÛ5Ú³ ØÀéné¾ d ÎGL ArH f Õ QÓü2 èZ Q QK ½i EtùîéÍHÈ j ï H d u ½ú Ù ô C H É 9 J ³ ê Ù éÀ E Î ã QK V Æîôv H ¹ n p Ö¾Þ dB¹ Û üÕ Hv ½ üþ IÆ ArH f ÕM¼ QÓ 4 HÞ ûm E µ jâ hukìªèZÞ 5l UEò ¹ É b M gË 5Ù õváû 1 bBH d R JH YBuïïï Ðß ÝoZ õ W Ýn ÔcôîÓ t oï jo oD á mgîs8 A z Û Û² Ä ø B H I ä RB ZQ a u Ù RsW ÒÚ Ëçú b N nñ f E²I Éí g Þ âC H 1 C H t1ÇûxÍäzÞ WI ï ¼ o Úñ W n ÞmÿyO6 Ûm 6Þí îÄC Ä B2H ÒÅ ïãu mÏÓØ åÓ 6 Û åT n Þ ÎpwÆ å Ün ñ Y 1 C H É 9 J s¼ U z ÊV ôËý í êÖÐ oD9 r íÑÆ UÄø B H I ä RB Ìñ KU åxËÆ Ô 7Îß þê ¼Av D Hr íÑÆ ö6 Äø B H I ä RB ÌñþH óï Û Í¹ 7 ª ½ÑÙ ôÞ57 Go à Ýî µÑ MG 1 C H É 9 J st µ þ CAxJz0H N6 Ê L ü Ï l öc AbH I RébVá âÇ mÔéUØPýpî µ3 µcuAûà MrH iJòHþ Í n Û ½2d 1FL I RébV ì ¾ nþ é Gk É Ù ä ä ûë íÔ I ä RB TéHO ÔCm rÚ ºMÿýîB ùkK îÆÃsÕÐÕf ÿÉ Fò¾8EÙFrK á Lö 5 T O d á ¹T KDûæ 4 Ý ýl kæ gÈ 9 RH É Tº ¼ äðÀ Ö¾ ²Ñ 5 çKQ vqóøi õ qÍ ç tAíã qô ê gØjÕ í Þf ºj Ùd cf Ø4 kn ú Øw ¹ÏÛ g íÒ VE2 È yÔnê¾zcH I RébÖêñZÛà ³ å q ÔÔê p Ö yµZ á M UÚíâ VE6 î ÙÄ É5 Ø7 B oæò ö ÚÝ ë l è Õ m ÿ 1 d R JH Y Ç VÒ ò hÜ 5µ ËeÒ îj Õ ÌlC w êjUd á bÁØ6 JåÓo Ml gd Û 3¾È yÛ èêWn ¼æ OË 6½ 2 AL É 9 J GÇ M za ùü j ½rjl ß Â 3 ÙÈ Å MdsÌl² ê ÙT y ðv6ÏÈ6 of ÇÛni 2 C H É 9 J s¼ Öß 2 X â È âA H ArH æx q þ d 6Ä Ä ø B H I ä RB ÌñúX ã ý È bAl q S ñ D RH É Tº ãõ þÆ ú Ä Ø âB âC H 1 C H t1Çëcý ô7 Ä L Ä AbH I Réb Çú èo bC B ÿ o ÿ 9 û ý 9 ÿí þcpyuþÛÕÕ ¾ w þ ê à ý¼í Ýl ½Î f OËùzõºzØ ÎWOg å qö4 Î g óókõÏås Ä á N Õ½z êÐ É kch f KÖ y ÆÎbÐJ 8N ÈA0 äÏÅÞQ a îP Òc X½Æ ÜafeÕ C W f î ªh Òc ïµíÄ4 dVTß W ðYO7íô4ý³ îP KJÅI Y ¹ äß Ï î d ôYBEwÈ UßÿE mT E33 Ð cVFVpúÈüÂÿzºþ ÂÌ J Tõ¼ FU ïyo çW 6òÿc né PÑ 6Z éJ2½êºÿ þW M Û¼v PG Y YÉSâ þ wÀÔ i G ßÐñY l 8ÔñYG kn Ç È7m ²fíÂÿ ï K Ø Å d M ý Úê V Ítóó ÖoXø ÏTl 7N îÚA a Âò Ì ÈôËW ø Ù ÿ Tl jcº6 ç ç ò ò ºîoä ÒÌt Ó5 6ZZÛ i Ë6ORõýÿY ûì X Qé vH ß0Ñå Ó 37 Hm PÅ ²ro1 õ P íÐPì0 ª ʳEÅ8ròtû3 Û Ùa Uá Ö ùA NÅvh v Bß æN ù 6 CC¹ÃtÌ Tl õ Û Þa P â ÓÜ9¼ÃB e Fÿ² 4PG Ë ªa UÏ Ìú M Ê Ð03lPUc úÙ Ï å ãû þö mW P TU T F s Ò Ì lW P TU k e ÞÛ Ô Ã U5Rªq Iåw MÙ ¾ úçvæ 5 B5èá I Þè ¹ 4²E d QPU 7fQ ÒÜ lS 1 kt OòÄ y Ä ÏÌ7Ù Üëùf ÂÆFAU Þ EiHs ² ÖB b Ô z ëù ܽ ùÖ ØzºB òu ª bC q b 5 NPC H ÂÁ ½B Óyĺõ h Xä ªF í î ô ¹ e I ñ ÙZÒ þíI Ïû ¾ ííñý Ô A ÒWî Ð yí ýRæ å àÕk Òß ½åV W åéPUCUªÕ ï â úÛP Ô Ô OÓÓQ N oX UµK æÆ ïÖñÙBUßïx ÊOÏ ³3 íD ÿ P Ô Ô Íü9G ï ² Ï y k äèé Z ê CUí ¹cÌÏ j6Ûï å ÊO GÙé 2¾ ÄO Ü ÛÛøè õC xÉ üêd f Käd Ï â Ú êéz ÄÌ3 ªv í ÝÖÖGW fgªW ç ËJÊO ÿNIw 5 ÒQ o27 ÌÇ ² ß wPR Jk È È¾ 69¹ ô Æ JGyf â Ãt 1 ËßÓÚ ÿçÚ Ú í ½s Ì º Õó õÏHº ² ßò¾ 6 Û Ù ò Ís j Õ Ì iÄ s Uù ç½ ª wh ä ì 1 J 5 d o äÖQ Ý Ô 6 Û ä ÈÖ ÙÙ Ì Þ 2 òÓ ³ðÆ BÛ N G P T JÙÁ YÚÕ 5 B5ò ïs ÿ MÐG ìmiÇ Ú Ñø þ OIm 3 âàþºüm³êûë U 1 5 n Ëq âÚR zìÎX Úq ö Æ Æ ó â ínÖ 0ãRU Å X B Þp ßèÛ øË4ªj ø Ë f Ù 7 Êï ¼óGxs ª â é ½1 ¹ P Ð EbæSU Å X 2 Q ó né ÿ HC TÕHñ P Äá ÍÝ ìÒâ Æza F IU 5H ÌF À2 j º U óî L o TÕHñ P ÁÎcÝ õ à ªj ø Ë A²àE éüö Í0FR ª â 6 ª â 6 ª â 6 ªáÒn ã E 6 ª ªxÞïò P TÕö þí pU ïvJfõ Ô Ã xÚ Ò 0Jb Ô Ã ÍÁccÃJ Ô Ã ð Õ P ² úA Hê³ äÏS b ß â U ²X VQ j èä ÛH í NßræVfð æÌOµÚ8êpåF ý8è9¾ N ñ Rif ö ÏÛ aXºÐw fð æÌ eÏ lv Ê é ì VÉu ¹ìº JYXb í Ïû Y Pg jÎÌ4 ÞÕ çñ ÓW ²ÎºÃbød ÿ P t e Pg jÎL c Ð ² Tõ¼7 1Úq TiÔÓ 4ÎP u fð æL ß lk ìS e ë M f b Pg jÎT ²c Å PöP êºÇÍúU ªPg MapJ 7 õ jÎÔ w 2 ¼s HeÖS L Ôoä C 9yú 8âðÀÕkZÛ ñ ø M N ¼ 9S Þ LÈ ªìyß c è2ëªC wjêâ º ø PgÈ ôJ¾ ö 8 cd S Ú òÏ jÎÔ w 2éRÅuÿ ÖvXdÖW L û Ä ûÊ k C dñ ¾¼ R 9S Þ9LÈ C Ïû Ý É ³ Áþ t 2 Î ó ߪ A ¾ ÕIqó¾ Ð 9S ê 2Y 8ûw óªúþ SÖÐK tI ûî l ³tß Èv4 CÚ¼ z vj ² P ö½BÍ PÇP I f Y¼ ²FBfýuÈ Cz¾ø øqJ 9èéq ßÿ PgH y ub ²ï wÕÝÖÅ WÁ²lxël Æí T Ùö 5gjB DA 6 ê Ø ÊÕ ¹ úI ½ú 9S ê Fã 2 i c2Öl Ôëãr ê qyÂÆ 9 ò4 U ö û AÛ Iãk²éûÅÝ Ô uD ÐþÑ ³Ìu ë Fÿ Pg 6Ðì 7íÝ m È 2 ð ²UüÁl úÄE â I ¾ jÎÔ Lú ss DÛdË ç úª T L2QÅ Ky ²ç ÚÜ 8 Yê¹ Pg C fÿÁ ù ² º lMnÚ úî m Äá YWÐ È aú½bÛ h jÎH DBÙ B6 2 Ñ Q u è7 ¼xÛvX Ù PýãøGAÍ UõýÿD HÅó I ½ L û u ÇSrªeXijjQ rt Û9t 2 Ò2Ï A 7 Û äýoÈwÜq ÐÓMÈ U Ûµ euIl M v 3Øò ðp3²SÈ öQ È ïî Y 2 óø DY Òm Ü Ô â Õ íü n xÝÔ4ô W 4 æ ãss Ù D 1í u N gDÈ6 Ë Êq å y õ ÈgnÚ ý² fà ìß û ÞJ ºff f Pä U kµ j ÚÌ Q êõkPÌ D ôT ªã8 nRÄ çQè ðë Øî E PgH êÄÏݲ ÚF õp¼uñ µ jÚ o wÀò YÒ ÔÄÖ gÊ 8aØ ÉÉ 0DÇø ò ¼G évd f È U ÁQ ü ³Ô ÊQ ñ 2KUbß½ ô wùòã ÈF fóO ³xB n Xî ÙÆ è6 7 C ô J gB Vÿ F tt jÍù ï Kg mÈ å Û u ÄÈI ö Bû re ¾åÌ Ì súÌ 9s êh ½µ Iæ ½æ h ö e f Óg¾FÍ û1euIÌÒÖ û6cÍæ¹d6ô2ë QV äWlÓV fnß Ø Á Ç ÌìX Ï ² eúè ÉP n M e³tÁ Á 9 f é UÒú q GJ C0 E X ùK ÕK M øÚù Êf Á Á Ïû Ù ËZ ² N õ 8 ² öùOÌ U ý6e³ 0³ I ËZ ² JUÏÛ Q ¾ ² UrÝGê1Úq W ÍR 2 ÀÌN ² âH F KÍfÙ Su ÿ l ì Ì Ñ V v eÇ ì QjulµÎ2ã 3Xd4 HAÙ âÈ Z 3 åf Ç Pv ²Xº J ö ³ Îk4îCfÖBqÆ ïBÙ T e R Z C0 EÊ XÙu av Ej Ø ÕOBÙ f ì Ì ò fv Ø ç½ Å ì W Ñ ÕOB Uñ¼Ý q m ª kS ì Ì Qà ÅXäºWSöÀKÔ ëb Lb 8 Ø ÁbÀ 0Ê ú È ô b6v YH C0 EQ ùù ÿ ÕOA TqÝ Ø Á X LYC ³ d KiÄ Á Á À e P db ŵÚà ñ IÁ Á À ¾ÿ ÓwÉÔÔ hdÖQ L Õ ÿH v f à k ê kõâ ² bÀØtèpëÙ ýæ ¹nj Qh yÞË k dÖS L Ô ïH v ³ëøI8ðdÅuSÓp EÁ 0äGYC TW DëÆ ï È 5 Ø k òæ àöõ eÏ e ̺ê I ú Îü18 m Àíî Àä L Ê J uÕ P ¹ K ì ä µ 0l¹ï ÌÔ ì Vî кdå ßÛ¾ ÆÌ Éó LYC ³¾ d ݾìûÿFÉV W Î èãh v 5 íÙ c Á ffa A È ÆWÅWôi óW wÁíAÜ g ÀLÛ Íæ kheÖY L ÛV ÿ l ÝWBÉ Ø r È È h M of æºÿjÚRÖPË ³ U 1 Àª aæµ GLæ Ð äWë ¼ ñ¾ b Ý Sòè v Wròô hoËîã qÓææ ùqñ n A éà f GPæ Ð Ò üµ7Íx Ø zä u vÚ n öQl ù h âð ÙZ q Èy 3ïE ³ ëÈIß dÒaSñ¼ dV GPg Û0äE ÈÙ ÚN P¼ û ã v ÙÙ iä6 2 Ì ýG i D zåÚuÐ6 à 9è dÿ Á VÈ fÑ H ý b ýu ²³ ï µ UßßGf âºß GK CÄàs vwuÆÝ ö d ÙÊðõà çß¼ U 2 ý øÚÞ 0 Îò ç5 ²CÔ v ì Éq Ó ì ¾ m èÜ Ô ÊS I ZÈ²Ä ù Jê ï uÝ 2 ùÕ ã tA CÄÀì Q ÙK ºà Hs À åê ÈçSÍî Î oÐ kV Ð ïúGÛe IM d ² w 0ãżq xÞ P ø fG Ôú ÐN²áÀ ² ãtð zêì ² ÈV ÇÖÄôÛ ó Ì F ô6 I à lÏBñ d ªÄ óïQYý ÀÐ BÆ ì y Þ ì m ² tÈà U ÓO g È ì ßk âÌ ¼ 0ñUã4Ú è ÿ â Ù d DÉ S bÜ ÅV YjBe ò ÀÐ6 qÝ µ Öhü l v ÐgÝQ Äì d Ù Ö ü ÐÖ ¹ Ø s0O âIlmM öÚ½ Ûô R ÀÐA Èr ð Íò 7 8p W b Úh S i Bñu² ÀPy Õ fbd Ø xÎæ Ö Ð cûòm éó Õkºl Âïo4í Ðm Ý Ë M ²³ Ç Å1 ó b d1 r Ê û ü Ì f i7 ² i ltÞUwbù 1à ¼Ä E6 8 ù b Ìxa1míLL 6L8 EÝ Hu ¼ CB JÌ Ê Ì Pl 4 0q Þ E øþ 2 ì P Gv Ó Ù LÛ Ñw o øz åÕ t ì gºl É 2x æ â È u ² ñusá c¾ Òc KOBq i Çy zÞ È U EåU ÀÎ ÙIâØêü 0tÀHÂò i T ² eúè MÚ ìûÿ â Ò ÀPlEÉu ³T T À G Á  ³ n ÑSbÚ i e ù X Còê SР㺠h 1m 2 ü5ZÇô kb cL F ÌFy 4 0 çv3 ø óy2M AÙP àÁo ß LbI û JnKÏ3I2 é Hd þÙ í z v Ì Av Ó hbúè û ä XsZ ª Üfb ïàGÛñ v J ² MÄ Vi4 t Ù º ÅuwÊ41p ÑÓuÊ û cÊ ü fY eckÚè µt uá o w ³ Gx 9ÕúØ nY2 ì èÖ d 0m ì ÈO å 2 W È ñò k 0óàPPv î n äÐ2Ôí i tL W 5ítÈÄJ6¾ NÜ L ÕÛTO7 ÔÕUÎää Kº øêySâ uld 8 ð 5dk üL Þ Ù èb½ òAì q² ÿHB 0½Áuô M E l ë ä ôt Û2Ä õ ÝNÞ7GY ÒíLÈ R gÎÀ EM yÓ EÊô ä Ì h I òÙ d NÔ 9ð Ûû FÖ í Å Û Þà c33 2iKÌ Ýñ² ä ÀL Jî igBf Ë6 ÓG L J¾ÿÆ8öR ½ A 6 ë bÆ6MY Ôí dÚ ÙÄ ìyWê6bûþ ²î ì 10 ç kQA³ Æ vQòÛ eØ AåF âH mÏ 8³ ot ño S ùÞH Ø üüd ì a z ëPö Ì ù 6 8Ë ² ¹Ú øZñïd f Jî é C ðç6vHâÄtÂôÕ ³ ÁªëÁyÊ i yü H Ä ñ Wnï¾è ì NÜ öîo ³ úZ qí wÙ ª ¼ Å ÈmA f ä dÒ ô Øh Ù¼Ô E T dn 1p ßå 7 Áä v1eúë ã dCYV 7 ïG1 ã û 2 ë½á T Õ Mä55r 8 º Ð ë U ø CÄ uXd º õ iq í ÝS 0q Jox 8 Æea kµÎ2 Ä úOm m b f f³ë ½ ÙKÈ C vQBql Ö P y6 c P I W 93 µ 9z ñ v N ì KÓ ðѹ p ß Ù 4 h7 d â ß ÂZ NZP Õë 6mÌ R l ØB ÿ XB Ò ÿé² Õî Q v Ý l 8 qÇ lå ÚyÞ d HÂÿ n bFñ ä H f ½ W bö w Ì Òbß m ê KréYâ ¹ ñZír u ² Ä u Î ìl g½ úD æ aB 0V I À irñÊU Ü ó Ö ö ÛÙ Oí 4p x c J ³ ìl d 5 lm D Û ää j9G µïAC E ì ó ÏBö 4p x c J à êt dËtr4âzß ÜæLá 5ª b ø ß I t Wx c ª ¾²g hÒ Ðz Ùwx c ª RVî кnz õä Éöºý õ 5k ÿË Wï jÝØë Yý 0Ö v f à 5ª r ÀÆ ÍsÉ Åê ÙËî N8Q hÜ d T6 ây É U ÙÜp CnùjïÞ Ú Vë ²f  O ÃäOÁ bâ² p Èc Vñý l ¹ ªï µU ý ¹æ q ý m ìº S ZðDÀ0Lþ N0 ò r K îA µU eÏû ¹æ ÒììÓÐ ÄäìûdÊbÙ É âOÀà UÏ Ê5 ûþAra Hb2u j 0ÄdçwÈ 7 íÐ 3 Ë ðDÀ0Lþð Îó¼ Q U ý ¹ Ô Q ë8 9Î Ú ÅX³yW2e ì O Ãä OÀb sVÁ Èu Fí ÅØääÝ DöZ¾ü h Í È Å x x K ß Ê3 ùþ3È U0 öIt ¹ç T¾b ï ÌX ø aò ÖZâºO e T SW ߺ ø QQ¹ àʵëZkö õbz ² ÌY Ô 6 êªxÞ ORñý 3 Á Ó3 ßÙl LTÐ f ùÝÍ û 9ÎKPl ªçÝNæ jG È U Öß ² eßÿ32c Ò Úºnz uÙªÕp ÓDN á d NOß ùëT ÝdÎ 6 ÜciÜq bòõM2KUâËÂÏQyÖ î P Ö0 Ãâ C n Þ q løÒî½ l ø à OÀª ûûÈW äûÏ sÖ µ³ än ²ç½ Å ¼ ³Ô ç ² ¾x x ae eN Óº á ÕÜ c 3ÈOgÌu 9k ÚÚ r RÅqv R O r P q kµÎ a ³XÅ N rUwäkË ý aÜ0î NÌò ÏäÐÉS täO òævTï0ä P GyE ÅBÈ Q Äþ 3I M ö o m Ðo 6 a ök ÞUwa9 ÕìÓû 4Gñ ò ø ÅÕÏû Z óÄ zYw öÜ Nq Ö XÉqÞ ê Õ wnî á o ª Î 5 O 1àëv Rö¼ S SÅq¾ Í Q ÝxãÝÐvÛ0 01éªxÞOP ã ó cSS ÈÛZ Í ÄþÛ b E i¹  x È bâ N È7 Ë B seêc Ò Áæ ² L Ý à ò ù à ùeNÁ ý 4 Åe òF TG ²ïÿ ¹ q2 î Tn b Ç QX m e ò TG ªëþ Ìu Kê 6 Ê ès é ràñ Ûq o ò ò Âv5õ Çß lÛ c Égw M bê¼ Æâ YL4 ü à ùeN h JÊ0LÀÄ ä n ò j2ÏOòç Ïû Ú ë h¹ â8 Ð ØBa J ñ Í ú Ôl Q½LÆ Í È 7 ÇAÛb øRz JGðD è g ü ½ªv Úî0ä½dä â LÀÐÀ 6E ç Íad¾6PJ òØ7ç kê Aå  Bi Wä XÜ X Q kÑö Qq ëÉ ¹à Cl Ãô ô Å1A QÈ ÑP ù 7³ Ö 8 ã ß¼ Û ¾AØ bó E ç êº E J b òo Ý NÀäû Ñö N Mr ¼ Öë Du SUÕqfQYeÏ Òm Ð WµV GÛ E ñb ÚÖ È 1i krÁ A È ¾ÑIO ÉM Î n ý xÍ è ãßçxÐ7 rûPl F ÆÁv ò ã 7 xåïÐÉè È7 ß Èi Vñ¼ch D ̳ h 0q2Ù Ó ù 3 Bu ÜRSÅqþ N ù Ï vð m D Òm Ò ì¼fó¾h m mÿY 3 Çä z ¾ m ä yîæè µ6 2 Æ ËõÚÒ

  Original URL path: http://eurofolio.eu/wp-content/uploads/2015/12/Appendix-3.7-Spain-Employers-Questionnaire-Results.xlsx (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • ãu ÔÎqC y Øà U zâu ô µ² j Ï ú vp Ä w¹s xv 8 éËn 3Ù s ò yJÚîÝ ßñ M òê Ôô õRÇ ëÕ¾ ôºµ PXD WýìÓÉ n è ÿ Ú ÄËKµ úHRVÄÕG jmóG èÜ j V½Õ J zgPòzÝf ÝR ½A ô Á 9R S ½ ß Õ0 yAEÒo J Vëx N³ïuîåÛ y ¹ À½ ö ÿÿ PK ñ xl worksheets sheet1 xml Ý SãH ð Øï ð øÆ blÝ ë Ýg7 G f O çùÿ ãy îþéøXR IéL ýû NÞç Åòåö wvqz2 ¹ ¾Ý 6µ ëÓ õìåaö ß þ5 ýûÝ ÿ ËÕ oßçóõ Êðòv ú ½ ýr þvÿ þ W ³vcn Ö m í ³ ÖmæÛÓ mñ Ë nO Ú ÍïÛ 2Sÿx wß TÕüÿfEÛ ÿØ ö f ìUö6U ÿaþ8ûñ ùâÛ µÚ µ Û ÿåá gþv Z õY Ôf½ Vÿ ò¼hËWµÚì þ öäæ Õ z phÖU ùd ßÊ w ing Ý F x µ ïK ýG gÛMþØ Ú j þÑfº 7 1É Ä qI ý øu1 1Î ÑHæqwÅ Ê oW c G 2O æFÆ bzC ýÆþ õ èv Âú Ì Z B B P 4 º9ÆuºM ê û ½9 t2² c pî ì éA ÌÙ úuîG 9 y ñ üÆ BúT ëSp u ê o P I cU B ä B P Ô rÚ¾ö ç M MÖ Ä qI ¾ü M7ð B pÇ k ³ h ã SÑ2 Æ rSáb Êl VîìBþ b Ì 96K 7 R Ëì èp ÜJJ1 INR IMÒØ ë RývãI á M m åÚ hØV d X½r qåä Kt2 iH b2 I E l w íÆ EÁÂieÜÓ1 ÁÂn P X Y þ qe6 Ù0Þ³ãUýêû2 ø nj É L át ñ L Ý Ø 5 Ù C ¾ c ì bpfÔÝ oWP Ç v 3 ì åÐ í Ú¹N âßÙO ² 4 1 INR IMÒØ p ÀáU Çæí ì ÙÝÞ ãSj uS íµÅeò d v Ö g v Nnê 2hè b2 I EV ½ï F n Ó ÆJ ý Ê Ég B Ö4ØþHJ Y HJ il Mw¼Aèþ Aè NLë ëÍÌÜ ê6 b Ñ H ba Ýêë5 à ¾ÈåÑ Á X L ÓÑ ÞNhöx Û sAx Ãí3 4 ä IIR Ô ²L 7ô ÒÝj 6AÝHÞ º ½ Nq  m Ó B½Ü èÁºbåv Û ª m 1æ 0 DGr½p Ï 5µ cÚp k F ÉI I dí o º k g M Æ õbS 0z wë8û³¹ ørOf y V ÎñÉ t µs bt Ý âl¾ÉÔê Î Ü U q HJ il µz¼ çþ g 6AzÆ ý S 0è Â9i oÔqõâ Ó l îÉlpvóE2 Lzo Pä É íÍ V Öáv Ò 5Åd 9IAR T 5Ic Õö µ Í lRÁ ì8 6Aú¼ ýÇ kup Ê Ù ì l f ñ¼ Ùàôæ l e ð f c6 ÉT 5 Íðî ³X Þ ã z II2 I EÖëñ ìxâ ³Ñ Hß çV½ØÔë O582 ÝS ² Y tK dà ÔD6 ²á j Ø Ù ÌÖþ Ì Äf X Ä ç u¼ ô Åd 9IAR T 5Ic Øã c1Øñ E ç M ¾E Î S ø B6ø2W Ö½ f p ²áMÀ úÇ e6 Ú1 Ù Ì á dà ÍbS rx Kt¼ ô Åd 9IAR T 5Ic Øã f1Øñ ÇÆ Hß µôbS ð À ³ ð J Í 6 d6 H S Ð q Ç D sá ÀÞ Yj V Ç t 4 B1 INR IMÒØ kõxOX Áh ÓÂ Æ èWµÚå0µ p 6è Jýeæì Ù0Ü ëFµj ý VÅ Q Ú¹ ÌEµ rA 6kmj Õ 1 n ÍðPLF IER 4 ÈZ Þà Wà3 c û ø ôbS ð Â Ì ÙT0 M C Òo ñ ìê³ a7Ò ýÝ q Ò Õ ê Ø tJ ä IIR Ô ² 7Ï5Ø1ÏÕÇy ô ÞN6 Î Ý Ì lñÑ k À Á ¾Èîáºbx ³áß ÉT Ó Åd 9IAR T 5Ic ßC À øc z¾Gýc N mþ ë F 0Ñ Õ à ÔËÕßÙ Ã v ÎÁt ïɵ ÒO c6 ö ¾ H 2ê I D 1IB2 II2 I E ð À á dBâ O IL LIR HJ il í û I Kâ ø IH Ä É ÉHr Hj Æ Ù 8 þI á éx 2 qH Ä HB IH IF IER 4 ÈöÂAàOÚ ÇC Câ x I D 1IB2 II2 I E Ò 8h6 LH Ä ñI I IJ ä IIR Ô ²½ Ý Fc Câ x I D 1IB2 II2 I E r á Èx 2 qH Ä HB IH IF IER 4 Èö OÚ G ÆC Câ x I D 1IB2 II2 I E aã ê È FH Kâ ø IH Ä É ÉHr Hj Æ Ù o ¾ ½h b Ä ñI I IJ ä IIR Ô ½Ú À Þ ñ Câ x I D 1IB2 II2 I E aã í ä H Kâ ø IH Ä É ÉHr Hj Æ Ù o h dBâ O IL LIR HJ il íuØøÆ Æ7H Kâ ø IH Ä É ÉHr Hj Æ Ù o 71âù Æ7 Æ qI î ü Þ W îâÌþT ts z ËåúW Õ è ªÿx y ½ÎWÕâ í ÏÕ êÞ Þ z øæ ñ OêõöjÙë mÉ z³ù Øì ÕìçâåÛV7 ïì¼ úæ5Üwÿ ÿÿ PK s s xl media image1 png PNG IHDR sRGB Î é gAMA üa pHYs Õ Õ rÏIDATx í GuïW Hºa B DFH É6 G x Á6 Æ Þ3 09 ÐÍa æ 3 fïÜ F 3 ÀØ L W5 µª ùwwuOwOÏÌù ßïÛ ªsNuuuU ôtW Q ß óý ìYiÆ Ë7ZyCECé ëµ Ê Üó ÚNC Ê ºKf Ú ççïF c ÆJC BYCEwHV J K BYCEw ÍJ Þa É ÖþÿÐ qúh 3 ù¹ ìë7 ì Tt Ì G i T ì äÏÅÞQ a îP Òc X½Æ ÜafeÕ C W f î ªh Òc ïµíÄ4 dVTß W ðYO7íô4ý³ îP KJÅI Y ¹ äß Ï î d ôYBEwÈ UßÿE mT E33 Ð cVFVpúÈüÂÿzºþ ÂÌ J Tõ¼ FU ïyo çW 6òÿc né PÑ 6Z éJ2½êºÿ þW M Û¼v PG Y YÉSâ þ wÀÔ i G ßÐñY l 8ÔñYG kn Ç È7m ²fíÂÿ ï K Ø Å d M ý Úê V Ítóó ÖoXø ÏTl 7N îÚA a Âò Ì ÈôËW ø Ù ÿ Tl jcº6 ç ç ò ò ºîoä ÒÌt Ó5 6ZZÛ i Ë6ORõýÿY ûì X Qé vH ß0Ñå Ó 37 Hm PÅ ²ro1 õ P íÐPì0 ª ʳEÅ8ròtû3 Û Ùa Uá Ö ùA NÅvh v Bß æN ù 6 CC¹ÃtÌ Tl õ Û Þa P â ÓÜ9¼ÃB e Fÿ² 4PG Ë ªa UÏ Ìú M Ê Ð03lPUc úÙ Ï å ãû þö mW P TU T F s Ò Ì lW P TU k e ÞÛ Ô Ã U5Rªq Iåw MÙ ¾ úçvæ 5 B5èá I Þè ¹ 4²E d QPU 7fQ ÒÜ lS 1 kt OòÄ y Ä ÏÌ7Ù Üëùf ÂÆFAU Þ EiHs ² ÖB b Ô z ëù ܽ ùÖ ØzºB òu ª bC q b 5 NPC H ÂÁ ½B Óyĺõ h Xä ªF í î ô ¹ e I ñ ÙZÒ þíI Ïû ¾ ííñý Ô A ÒWî Ð yí ýRæ å àÕk Òß ½åV W åéPUCUªÕ ï â úÛP Ô Ô OÓÓQ N oX UµK æÆ ïÖñÙBUßïx ÊOÏ ³3 íD ÿ P Ô Ô Íü9G ï ² Ï y k äèé Z ê CUí ¹cÌÏ j6Ûï å ÊO GÙé 2¾ ÄO Ü ÛÛøè õC xÉ üêd f Käd Ï â Ú êéz ÄÌ3 ªv í ÝÖÖGW fgªW ç ËJÊO ÿNIw 5 ÒQ o27 ÌÇ ² ß wPR Jk È È¾ 69¹ ô Æ JGyf â Ãt 1 ËßÓÚ ÿçÚ Ú í ½s Ì º Õó õÏHº ² ßò¾ 6 Û Ù ò Ís j Õ Ì iÄ s Uù ç½ ª wh ä ì 1 J 5 d o äÖQ Ý Ô 6 Û ä ÈÖ ÙÙ Ì Þ 2 òÓ ³ðÆ BÛ N G P T JÙÁ YÚÕ 5 B5ò ïs ÿ MÐG ìmiÇ Ú Ñø þ OIm 3 âàþºüm³êûë U 1 5 n Ëq âÚR zìÎX Úq ö Æ Æ ó â ínÖ 0ãRU Å X B Þp ßèÛ øË4ªj ø Ë f Ù 7 Êï ¼óGxs ª â é ½1 ¹ P Ð EbæSU Å X 2 Q ó né ÿ HC TÕHñ P Äá ÍÝ ìÒâ Æza F IU 5H ÌF À2 j º U óî L o TÕHñ P ÁÎcÝ õ à ªj ø Ë A²àE éüö Í0FR ª â 6 ª â 6 ª â 6 ªáÒn ã E 6 ª ªxÞïò P TÕö þí pU ïvJfõ Ô Ã xÚ Ò 0Jb Ô Ã ÍÁccÃJ Ô Ã ð Õ P ² úA Hê³ äÏS b ß â U ²X VQ j èä ÛH í NßræVfð æÌOµÚ8êpåF ý8è9¾ N ñ Rif ö ÏÛ aXºÐw fð æÌ eÏ lv Ê é ì VÉu ¹ìº JYXb í Ïû Y Pg jÎÌ4 ÞÕ çñ ÓW ²ÎºÃbød ÿ P t e Pg jÎL c Ð ² Tõ¼7 1Úq TiÔÓ 4ÎP u fð æL ß lk ìS e ë M f b Pg jÎT ²c Å PöP êºÇÍúU ªPg MapJ 7 õ jÎÔ w 2 ¼s HeÖS L Ôoä C 9yú 8âðÀÕkZÛ ñ ø M N ¼ 9S Þ LÈ ªìyß c è2ëªC wjêâ º ø PgÈ ôJ¾ ö 8 cd S Ú òÏ jÎÔ w 2éRÅuÿ ÖvXdÖW L û Ä ûÊ k C dñ ¾¼ R 9S Þ9LÈ C Ïû Ý É ³ Áþ t 2 Î ó ߪ A ¾ ÕIqó¾ Ð 9S ê 2Y 8ûw óªúþ SÖÐK tI ûî l ³tß Èv4 CÚ¼ z vj ² P ö½BÍ PÇP I f Y¼ ²FBfýuÈ Cz¾ø øqJ 9èéq ßÿ PgH y ub ²ï wÕÝÖÅ WÁ²lxël Æí T Ùö 5gjB DA 6 ê Ø ÊÕ ¹ úI ½ú 9S ê Fã 2 i c2Öl Ôëãr ê qyÂÆ 9 ò4 U ö û AÛ Iãk²éûÅÝ Ô uD ÐþÑ ³Ìu ë Fÿ Pg 6Ðì 7íÝ m È 2 ð ²UüÁl úÄE â I ¾ jÎÔ Lú ss DÛdË ç úª T L2QÅ Ky ²ç ÚÜ 8 Yê¹ Pg C fÿÁ ù ² º lMnÚ úî m Äá YWÐ È aú½bÛ h jÎH DBÙ B6 2 Ñ Q u è7 ¼xÛvX Ù PýãøGAÍ UõýÿD HÅó I ½ L û u ÇSrªeXijjQ rt Û9t 2 Ò2Ï A 7 Û äýoÈwÜq ÐÓMÈ U Ûµ euIl M v 3Øò ðp3²SÈ öQ È ïî Y 2 óø DY Òm Ü Ô â Õ íü n xÝÔ4ô W 4 æ ãss Ù D 1í u N gDÈ6 Ë Êq å y õ ÈgnÚ ý² fà ìß û ÞJ ºff f Pä U kµ j ÚÌ Q êõkPÌ D ôT ªã8 nRÄ çQè ðë Øî E PgH êÄÏݲ ÚF õp¼uñ µ jÚ o wÀò YÒ ÔÄÖ gÊ 8aØ ÉÉ 0DÇø ò ¼G évd f È U ÁQ ü ³Ô ÊQ ñ 2KUbß½ ô wùòã ÈF fóO ³xB n Xî ÙÆ è6 7 C ô J gB Vÿ F tt jÍù ï Kg mÈ å Û u ÄÈI ö Bû re ¾åÌ Ì súÌ 9s êh ½µ Iæ ½æ h ö e f Óg¾FÍ û1euIÌÒÖ û6cÍæ¹d6ô2ë QV äWlÓV fnß Ø Á Ç ÌìX Ï ² eúè ÉP n M e³tÁ Á 9 f é UÒú q GJ C0 E X ùK ÕK M øÚù Êf Á Á Ïû Ù ËZ ² N õ 8 ² öùOÌ U ý6e³ 0³ I ËZ ² JUÏÛ Q ¾ ² UrÝGê1Úq W ÍR 2 ÀÌN ² âH F KÍfÙ Su ÿ l ì Ì Ñ V v eÇ ì QjulµÎ2ã 3Xd4 HAÙ âÈ Z 3 åf Ç Pv ²Xº J ö ³ Îk4îCfÖBqÆ ïBÙ T e R Z C0 EÊ XÙu av Ej Ø ÕOBÙ f ì Ì ò fv Ø ç½ Å ì W Ñ ÕOB Uñ¼Ý q m ª kS ì Ì Qà ÅXäºWSöÀKÔ ëb Lb 8 Ø ÁbÀ 0Ê ú È ô b6v YH C0 EQ ùù ÿ ÕOA TqÝ Ø Á X LYC ³ d KiÄ Á Á À e P db ŵÚà ñ IÁ Á À ¾ÿ ÓwÉÔÔ hdÖQ L Õ ÿH v f à k ê kõâ ² bÀØtèpëÙ ýæ ¹nj Qh yÞË k dÖS L Ô ïH v ³ëøI8ðdÅuSÓp EÁ 0äGYC TW DëÆ ï È 5 Ø k òæ àöõ eÏ e ̺ê I ú Îü18 m Àíî Àä L Ê J uÕ P ¹ K ì ä µ 0l¹ï ÌÔ ì Vî кdå ßÛ¾ ÆÌ Éó LYC ³¾ d ݾìûÿFÉV W Î èãh v 5 íÙ c Á ffa A È ÆWÅWôi óW wÁíAÜ g ÀLÛ Íæ kheÖY L ÛV ÿ l ÝWBÉ Ø r È È h M of æºÿjÚRÖPË ³ U 1 Àª aæµ GLæ Ð äWë ¼ ñ¾ b Ý Sòè v Wròô hoËîã qÓææ ùqñ n A éà f GPæ Ð Ò üµ7Íx Ø zä u vÚ n öQl ù h âð ÙZ q Èy 3ïE ³ ëÈIß dÒaSñ¼ dV GPg Û0äE ÈÙ ÚN P¼ û ã v ÙÙ iä6 2 Ì ýG i D zåÚuÐ6 à 9è dÿ Á VÈ fÑ H ý b ýu ²³ ï µ UßßGf âºß GK CÄàs vwuÆÝ ö d ÙÊðõà çß¼ U 2 ý øÚÞ 0 Îò ç5 ²CÔ v ì Éq Ó ì ¾ m èÜ Ô ÊS I ZÈ²Ä ù Jê ï uÝ 2 ùÕ ã tA CÄÀì Q ÙK ºà Hs À åê ÈçSÍî Î oÐ kV Ð ïúGÛe IM d ² w 0ãżq xÞ P ø fG Ôú ÐN²áÀ ² ãtð zêì ² ÈV ÇÖÄôÛ ó Ì F ô6 I à lÏBñ d ªÄ óïQYý ÀÐ BÆ ì y Þ ì m ² tÈà U ÓO g È ì ßk âÌ ¼ 0ñUã4Ú è ÿ â Ù d DÉ S bÜ ÅV YjBe ò ÀÐ6 qÝ µ Öhü l v ÐgÝQ Äì d Ù Ö ü ÐÖ ¹ Ø s0O âIlmM öÚ½ Ûô R ÀÐA Èr ð Íò 7 8p W b Úh S i Bñu² ÀPy Õ fbd Ø xÎæ Ö Ð cûòm éó Õkºl Âïo4í Ðm Ý Ë M ²³ Ç Å1 ó b d1 r Ê û ü Ì f i7 ² i ltÞUwbù 1à ¼Ä E6 8 ù b Ìxa1míLL 6L8 EÝ Hu ¼ CB JÌ Ê Ì Pl 4 0q Þ E øþ 2 ì P Gv Ó Ù LÛ Ñw o øz åÕ t ì gºl É 2x æ â È u ² ñusá c¾ Òc KOBq i Çy zÞ È U EåU ÀÎ ÙIâØêü 0tÀHÂò i T ² eúè MÚ ìûÿ â Ò ÀPlEÉu ³T T À G Á  ³ n ÑSbÚ i e ù X Còê SР㺠h 1m 2 ü5ZÇô kb cL F ÌFy 4 0 çv3 ø óy2M AÙP àÁo ß LbI û JnKÏ3I2 é Hd þÙ í z v Ì Av Ó hbúè û ä XsZ ª Üfb ïàGÛñ v J ² MÄ Vi4 t Ù º ÅuwÊ41p ÑÓuÊ û cÊ ü fY eckÚè µt uá o w ³ Gx 9ÕúØ nY2 ì èÖ d 0m ì ÈO å 2 W È ñò k 0óàPPv î n äÐ2Ôí i tL W 5ítÈÄJ6¾ NÜ L ÕÛTO7 ÔÕUÎää Kº øêySâ uld 8 ð 5dk üL Þ Ù èb½ òAì q² ÿHB 0½Áuô M E l ë ä ôt Û2Ä õ ÝNÞ7GY ÒíLÈ R gÎÀ EM yÓ EÊô ä Ì h I òÙ d NÔ 9ð Ûû FÖ í Å Û Þà c33 2iKÌ Ýñ² ä ÀL Jî igBf Ë6 ÓG L J¾ÿÆ8öR ½ A 6 ë bÆ6MY Ôí dÚ ÙÄ ìyWê6bûþ ²î ì 10 ç kQA³ Æ vQòÛ eØ AåF âH mÏ 8³ ot ño S ùÞH Ø üüd ì a z ëPö Ì ù 6 8Ë ² ¹Ú øZñïd f Jî é C ðç6vHâÄtÂôÕ ³ ÁªëÁyÊ i yü H Ä ñ Wnï¾è ì NÜ öîo ³ úZ qí wÙ ª ¼ Å ÈmA f ä dÒ ô Øh Ù¼Ô E T dn 1p ßå 7 Áä v1eúë ã dCYV 7 ïG1 ã û 2 ë½á T Õ Mä55r 8 º Ð ë U ø CÄ uXd º õ iq í ÝS 0q Jox 8 Æea kµÎ2 Ä úOm m b f f³ë ½ ÙKÈ C vQBql Ö P y6 c P I W 93 µ 9z ñ v N ì KÓ ðѹ p ß Ù 4 h7 d â ß ÂZ NZP Õë 6mÌ R l ØB ÿ XB Ò ÿé² Õî Q v Ý l 8 qÇ lå ÚyÞ d HÂÿ n bFñ ä H f ½ W bö w Ì Òbß m ê KréYâ ¹ ñZír u ² Ä u Î ìl g½ úD æ aB 0V I À irñÊU Ü ó Ö ö ÛÙ Oí 4p x c J ³ ìl d 5 lm D Û ää j9G µïAC E ì ó ÏBö 4p x c J à êt dËtr4âzß ÜæLá 5ª b ø ß I t Wx c ª ¾²g hÒ Ðz Ùwx c ª RVî кnz õä Éöºý õ 5k ÿË Wï jÝØë Yý 0Ö v f à 5ª r ÀÆ ÍsÉ Åê ÙËî N8Q hÜ d T6 ây É U ÙÜp CnùjïÞ Ú Vë ²f  O ÃäOÁ bâ² p Èc Vñý l ¹ ªï µU ý ¹æ q ý m ìº S ZðDÀ0Lþ N0 ò r K îA µU eÏû ¹æ ÒììÓÐ ÄäìûdÊbÙ É âOÀà UÏ Ê5 ûþAra Hb2u j 0ÄdçwÈ 7 íÐ 3 Ë ðDÀ0Lþð Îó¼ Q U ý ¹ Ô Q ë8 9Î Ú ÅX³yW2e ì O Ãä OÀb sVÁ Èu Fí ÅØääÝ DöZ¾ü h Í È Å x x K ß Ê3 ùþ3È U0 öIt ¹ç T¾b ï ÌX ø aò ÖZâºO e T SW ߺ ø QQ¹ àʵëZkö õbz ² ÌY Ô 6 êªxÞ ORñý 3 Á Ó3 ßÙl LTÐ f ùÝÍ û 9ÎKPl ªçÝNæ jG È U Öß ² eßÿ32c Ò Úºnz uÙªÕp ÓDN á d NOß ùëT ÝdÎ 6 ÜciÜq bòõM2KUâËÂÏQyÖ î P Ö0 Ãâ C n Þ q løÒî½ l ø à OÀª ûûÈW äûÏ sÖ µ³ än ²ç½ Å ¼ ³Ô ç ² ¾x x ae eN Óº á ÕÜ c 3ÈOgÌu 9k ÚÚ r RÅqv R O r P q kµÎ a ³XÅ N rUwäkË ý aÜ0î NÌò ÏäÐÉS täO òævTï0ä P GyE ÅBÈ Q Äþ 3I M ö o m Ðo 6 a ök ÞUwa9 ÕìÓû 4Gñ ò ø ÅÕÏû Z óÄ zYw öÜ Nq Ö XÉqÞ ê Õ wnî á o ª Î 5 O 1àëv Rö¼ S SÅq¾ Í Q ÝxãÝÐvÛ0 01éªxÞOP ã ó cSS ÈÛZ Í ÄþÛ b E i¹  x È bâ N È7 Ë B seêc Ò Áæ ² L Ý à ò ù à ùeNÁ ý 4 Åe òF TG ²ïÿ ¹ q2 î Tn

  Original URL path: http://eurofolio.eu/wp-content/uploads/2015/12/Appendix-3.8-Turkey-Employers-Questionnaire-Results.xlsx (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • QLu ï ÙHî Ò ës bÊ þ snës ùjA òa û Ä 2 äÐfs 1 ì0 P c æñ g ÎjU 03ñàH í Õ Fq Z WgÓ ñ Ⱦÿ 6 I n ÑX6B þ Ù¹ hYX4 ùe Q ¹ öUm ²Ó ç ð ì º ÕÒs h 5ÓP Y5íbúæ ¼Æª LºÕ Z Zj ªµJ¼ ê¾BAÐ Ô ãu ÔÎqC y Øà U zâu ô µ² j Ï ú vp Ä w¹s xv 8 éËn 3Ù s ò yJÚîÝ ßñ M òê Ôô õRÇ ëÕ¾ ôºµ PXD WýìÓÉ n è ÿ Ú ÄËKµ úHRVÄÕG jmóG èÜ j V½Õ J zgPòzÝf ÝR ½A ô Á 9R S ½ ß Õ0 yAEÒo J Vëx N³ïuîåÛ y ¹ À½ ö ÿÿ PK l 2ì xl worksheets sheet1 xml ÝÛRãØ àû w v ³dë¼ µ LáhÀ í ô w k ¼òÿ q tu J Ò ü ù Ë ÓÎÙÅéÉüåny xùzsZWÞ Ó õför Z¾ÌoNÿ Oÿqû ÿñåÇrõ úq ß ë ÓÇÍæõóùùúîqþ ØÕ T ê vúgÝ Ag0T tè ýIõçî ýîàòªóÎ ûffÕ v Ííy Û sf Ùí ÕòÇ ª ý k Îç ú fµ uÎvËü µ Õ l ýÑdº9 ô ë É Ä qI Ò ß XÇ ÃáÝÁ T ÒÆX 0EH 2 Ú Q9Í ö öIÛpY Ä ñH óe æFÀ 2EL þn6 MÖ LIR HJ E ZÓúÀ R v éôëð LókÒlövYÃö 21ýí l Ôä þ ö8ð é ¼cÇ íã L e dº ̼ Ó h ä² 2 fêp â L á ¼ L ÉHr Hj dÁ6 lÛ 4êè ø e íBI ¼cÇ Å 2 é0Þ é pôáËt Z Ãø Ì ³  V WS ½ Ô HJ E lÓõ RÁ 4Q Ï utL pì 6SM½öä B c íA5 2 xO ëà û2 Ä rQ ðm L ú é c3Õ Ü ÜÞÃR bR HJ E lÓà RÁ í Q pê7êè åc íËA pÇ ÿ Û É Ì Þ éz ù2 ú ø j NpC NEC d Ú 9 éT4 A éàÛb3Ù 0 øDÇÛ K v II2 I Ú Y²M öH Ûv EÉB Y¼îe ú 5 ßÝ 3x Vµ U ð d 2yL SÀ 2Eûf 5 ï w¼ H Ù AMy II2 I Ú Y Ø Ió ÜE IõPwÇ m E G¹L Ï 0 L S mJ Y Ô ÉI m Cw¼ætwOs tµ½K ØckªºI ûNÿ É x S ò Ã Û ¾H b d2 MUäR n gÖy ½ sa O Ûû jISLJ ä IIR Ô ÈB KZ Òíl ¼xm Ú 6ÔÆzrSÇM B Ã È û WdSÁ² ú îA6Y0¾H b ÜW sAÁ W ¹ 6SM  Q RïY Ï L1 INR Im Õãõ ûzÏx Ú éZÅÞ³ lj Å î 6¼ÓBdSÁP x Ì ßå d è æ f r Øwv ëLûU ÕÔ Z ³ V ëL1 INR Im Õãu ûºÎxyÚ éËÓT m S ÐxíQ ¾õ û a úËÚlN ²a ç R ÉT K 2w 8 ØË b d ½RLñ¾Ó½ÖÉì 4 J1 IF IERÛ y øH L à 6AzG ç z² ÞÞ ì ñ aÈ µí l eà d6¼ M ó0 ÞÎ sáA È è½óh ³ÁÉ fMÅ Ý ¹ð Vä 0 DG2 Vßy C Ûµ O L ÉHr Hj d ï9 Þ ç0 F H  îXO6µ à ÈFûÖv L ¾ ÌF7ú yóz Ã È Ç ô d ªV½âMµB2 Û82Amµ hÏÚæ0Õ pZ E Ì é ÙT dW 3 è V æÈl 8zsE6 ä îÉlxÁZ S 2 ö Îp Û sH 3 û ñ ü¼Äæ L âs ðð k tQLJ ä IIR Ô ÈZ Þ Þ Ó éó O6µ Þy Ë Ùñ È ÙU0  ³áfç l èaÑ oq ÉT L Ñ Ì jª Ax Ãíê Ë d 9IAR T µ ²z rùë ¾ þØÝ Âz UõD s Gþ L w XXj èËWú6cZXê Ð 13Cow LIR HJ EÖ H HÆ Kâ ø IH Ä É dJ d 9IAR T µ r¼ð²Ð ã W F 1 Câ x I D 1IB2 INR Im þÇþ m øKpIÆ Kâ ø IH Ä É dJ d 9IAR T µ r¼ðjÀáí ã É Ä qI Ê Ä qI Öß P dLâ O IL LH IF IERÛ Çëcý õ7HÆ Kâ ø IH Ä É dJ d 9IAR T µ r¼ ÖßP Æß 1Å8 Gâ ID IJ ä IIR 4 ý Ïíxµo oß ý ý1 4ÿê v Ëñ ZÒ ÿ O½zËùãfóúùü 8 Ïö¾Hþyvw ÿy7 j O uþ qB B ØQË ìO m ù ñCä lºT ÜR R F yXM vüØixNî ²ÛéÈ y Áé àÈU7 h ü Kïéä8ȳ 1 ²RA 5 e âuHY Ìç ý þLz m 9 ½Ä éR Ý Ë g ÜÆy Þß nû Ç üÅe Ú Êo Å Ú ÃVN 2½ ú dFV5 l gCWM ÄÑ kº µÝN Ü Èy ûÆxúÒ næÅì ¼ç2 ÃY B äÏÅÞQ a îP Òc X½Æ ÜafeÕ C W f î ªh Òc ïµíÄ4 dVTß W ðYO7íô4ý³ îP KJÅI Y ¹ äß Ï î d ôYBEwÈ UßÿE mT E33 Ð cVFVpúÈüÂÿzºþ ÂÌ J Tõ¼ FU ïyo çW 6òÿc né PÑ 6Z éJ2½êºÿ þW M Û¼v PG Y YÉSâ þ wÀÔ i G ßÐñY l 8ÔñYG kn Ç È7m ²fíÂÿ ï K Ø Å d M ý Úê V Ítóó ÖoXø ÏTl 7N îÚA a Âò Ì ÈôËW ø Ù ÿ Tl jcº6 ç ç ò ò ºîoä ÒÌt Ó5 6ZZÛ i Ë6ORõýÿY ûì X Qé vH ß0Ñå Ó 37 Hm PÅ ²ro1 õ P íÐPì0 ª ʳEÅ8ròtû3 Û Ùa Uá Ö ùA NÅvh v Bß æN ù 6 CC¹ÃtÌ Tl õ Û Þa P â ÓÜ9¼ÃB e Fÿ² 4PG Ë ªa UÏ Ìú M Ê Ð03lPUc úÙ Ï å ãû þö mW P TU T F s Ò Ì lW P TU k e ÞÛ Ô Ã U5Rªq Iåw MÙ ¾ úçvæ 5 B5èá I Þè ¹ 4²E d QPU 7fQ ÒÜ lS 1 kt OòÄ y Ä ÏÌ7Ù Üëùf ÂÆFAU Þ EiHs ² ÖB b Ô z ëù ܽ ùÖ ØzºB òu ª bC q b 5 NPC H ÂÁ ½B Óyĺõ h Xä ªF í î ô ¹ e I ñ ÙZÒ þíI Ïû ¾ ííñý Ô A ÒWî Ð yí ýRæ å àÕk Òß ½åV W åéPUCUªÕ ï â úÛP Ô Ô OÓÓQ N oX UµK æÆ ïÖñÙBUßïx ÊOÏ ³3 íD ÿ P Ô Ô Íü9G ï ² Ï y k äèé Z ê CUí ¹cÌÏ j6Ûï å ÊO GÙé 2¾ ÄO Ü ÛÛøè õC xÉ üêd f Käd Ï â Ú êéz ÄÌ3 ªv í ÝÖÖGW fgªW ç ËJÊO ÿNIw 5 ÒQ o27 ÌÇ ² ß wPR Jk È È¾ 69¹ ô Æ JGyf â Ãt 1 ËßÓÚ ÿçÚ Ú í ½s Ì º Õó õÏHº ² ßò¾ 6 Û Ù ò Ís j Õ Ì iÄ s Uù ç½ ª wh ä ì 1 J 5 d o äÖQ Ý Ô 6 Û ä ÈÖ ÙÙ Ì Þ 2 òÓ ³ðÆ BÛ N G P T JÙÁ YÚÕ 5 B5ò ïs ÿ MÐG ìmiÇ Ú Ñø þ OIm 3 âàþºüm³êûë U 1 5 n Ëq âÚR zìÎX Úq ö Æ Æ ó â ínÖ 0ãRU Å X B Þp ßèÛ øË4ªj ø Ë f Ù 7 Êï ¼óGxs ª â é ½1 ¹ P Ð EbæSU Å X 2 Q ó né ÿ HC TÕHñ P Äá ÍÝ ìÒâ Æza F IU 5H ÌF À2 j º U óî L o TÕHñ P ÁÎcÝ õ à ªj ø Ë A²àE éüö Í0FR ª â 6 ª â 6 ª â 6 ªáÒn ã E 6 ª ªxÞïò P TÕö þí pU ïvJfõ Ô Ã xÚ Ò 0Jb Ô Ã ÍÁccÃJ Ô Ã ð Õ P ² úA Hê³ äÏS b ß â U ²X VQ j èä ÛH í NßræVfð æÌOµÚ8êpåF ý8è9¾ N ñ Rif ö ÏÛ aXºÐw fð æÌ eÏ lv Ê é ì VÉu ¹ìº JYXb í Ïû Y Pg jÎÌ4 ÞÕ çñ ÓW ²ÎºÃbød ÿ P t e Pg jÎL c Ð ² Tõ¼7 1Úq TiÔÓ 4ÎP u fð æL ß lk ìS e ë M f b Pg jÎT ²c Å PöP êºÇÍúU ªPg MapJ 7 õ jÎÔ w 2 ¼s HeÖS L Ôoä C 9yú 8âðÀÕkZÛ ñ ø M N ¼ 9S Þ LÈ ªìyß c è2ëªC wjêâ º ø PgÈ ôJ¾ ö 8 cd S Ú òÏ jÎÔ w 2éRÅuÿ ÖvXdÖW L û Ä ûÊ k C dñ ¾¼ R 9S Þ9LÈ C Ïû Ý É ³ Áþ t 2 Î ó ߪ A ¾ ÕIqó¾ Ð 9S ê 2Y 8ûw óªúþ SÖÐK tI ûî l ³tß Èv4 CÚ¼ z vj ² P ö½BÍ PÇP I f Y¼ ²FBfýuÈ Cz¾ø øqJ 9èéq ßÿ PgH y ub ²ï wÕÝÖÅ WÁ²lxël Æí T Ùö 5gjB DA 6 ê Ø ÊÕ ¹ úI ½ú 9S ê Fã 2 i c2Öl Ôëãr ê qyÂÆ 9 ò4 U ö û AÛ Iãk²éûÅÝ Ô uD ÐþÑ ³Ìu ë Fÿ Pg 6Ðì 7íÝ m È 2 ð ²UüÁl úÄE â I ¾ jÎÔ Lú ss DÛdË ç úª T L2QÅ Ky ²ç ÚÜ 8 Yê¹ Pg C fÿÁ ù ² º lMnÚ úî m Äá YWÐ È aú½bÛ h jÎH DBÙ B6 2 Ñ Q u è7 ¼xÛvX Ù PýãøGAÍ UõýÿD HÅó I ½ L û u ÇSrªeXijjQ rt Û9t 2 Ò2Ï A 7 Û äýoÈwÜq ÐÓMÈ U Ûµ euIl M v 3Øò ðp3²SÈ öQ È ïî Y 2 óø DY Òm Ü Ô â Õ íü n xÝÔ4ô W 4 æ ãss Ù D 1í u N gDÈ6 Ë Êq å y õ ÈgnÚ ý² fà ìß û ÞJ ºff f Pä U kµ j ÚÌ Q êõkPÌ D ôT ªã8 nRÄ çQè ðë Øî E PgH êÄÏݲ ÚF õp¼uñ µ jÚ o wÀò YÒ ÔÄÖ gÊ 8aØ ÉÉ 0DÇø ò ¼G évd f È U ÁQ ü ³Ô ÊQ ñ 2KUbß½ ô wùòã ÈF fóO ³xB n Xî ÙÆ è6 7 C ô J gB Vÿ F tt jÍù ï Kg mÈ å Û u ÄÈI ö Bû re ¾åÌ Ì súÌ 9s êh ½µ Iæ ½æ h ö e f Óg¾FÍ û1euIÌÒÖ û6cÍæ¹d6ô2ë QV äWlÓV fnß Ø Á Ç ÌìX Ï ² eúè ÉP n M e³tÁ Á 9 f é UÒú q GJ C0 E X ùK ÕK M øÚù Êf Á Á Ïû Ù ËZ ² N õ 8 ² öùOÌ U ý6e³ 0³ I ËZ ² JUÏÛ Q ¾ ² UrÝGê1Úq W ÍR 2 ÀÌN ² âH F KÍfÙ Su ÿ l ì Ì Ñ V v eÇ ì QjulµÎ2ã 3Xd4 HAÙ âÈ Z 3 åf Ç Pv ²Xº J ö ³ Îk4îCfÖBqÆ ïBÙ T e R Z C0 EÊ XÙu av Ej Ø ÕOBÙ f ì Ì ò fv Ø ç½ Å ì W Ñ ÕOB Uñ¼Ý q m ª kS ì Ì Qà ÅXäºWSöÀKÔ ëb Lb 8 Ø ÁbÀ 0Ê ú È ô b6v YH C0 EQ ùù ÿ ÕOA TqÝ Ø Á X LYC ³ d KiÄ Á Á À e P db ŵÚà ñ IÁ Á À ¾ÿ ÓwÉÔÔ hdÖQ L Õ ÿH v f à k ê kõâ ² bÀØtèpëÙ ýæ ¹nj Qh yÞË k dÖS L Ô ïH v ³ëøI8ðdÅuSÓp EÁ 0äGYC TW DëÆ ï È 5 Ø k òæ àöõ eÏ e ̺ê I ú Îü18 m Àíî Àä L Ê J uÕ P ¹ K ì ä µ 0l¹ï ÌÔ ì Vî кdå ßÛ¾ ÆÌ Éó LYC ³¾ d ݾìûÿFÉV W Î èãh v 5 íÙ c Á ffa A È ÆWÅWôi óW wÁíAÜ g ÀLÛ Íæ kheÖY L ÛV ÿ l ÝWBÉ Ø r È È h M of æºÿjÚRÖPË ³ U 1 Àª aæµ GLæ Ð äWë ¼ ñ¾ b Ý Sòè v Wròô hoËîã qÓææ ùqñ n A éà f GPæ Ð Ò üµ7Íx Ø zä u vÚ n öQl ù h âð ÙZ q Èy 3ïE ³ ëÈIß dÒaSñ¼ dV GPg Û0äE ÈÙ ÚN P¼ û ã v ÙÙ iä6 2 Ì ýG i D zåÚuÐ6 à 9è dÿ Á VÈ fÑ H ý b ýu ²³ ï µ UßßGf âºß GK CÄàs vwuÆÝ ö d ÙÊðõà çß¼ U 2 ý øÚÞ 0 Îò ç5 ²CÔ v ì Éq Ó ì ¾ m èÜ Ô ÊS I ZÈ²Ä ù Jê ï uÝ 2 ùÕ ã tA CÄÀì Q ÙK ºà Hs À åê ÈçSÍî Î oÐ kV Ð ïúGÛe IM d ² w 0ãżq xÞ P ø fG Ôú ÐN²áÀ ² ãtð zêì ² ÈV ÇÖÄôÛ ó Ì F ô6 I à lÏBñ d ªÄ óïQYý ÀÐ BÆ ì y Þ ì m ² tÈà U ÓO g È ì ßk âÌ ¼ 0ñUã4Ú è ÿ â Ù d DÉ S bÜ ÅV YjBe ò ÀÐ6 qÝ µ Öhü l v ÐgÝQ Äì d Ù Ö ü ÐÖ ¹ Ø s0O âIlmM öÚ½ Ûô R ÀÐA Èr ð Íò 7 8p W b Úh S i Bñu² ÀPy Õ fbd Ø xÎæ Ö Ð cûòm éó Õkºl Âïo4í Ðm Ý Ë M ²³ Ç Å1 ó b d1 r Ê û ü Ì f i7 ² i ltÞUwbù 1à ¼Ä E6 8 ù b Ìxa1míLL 6L8 EÝ Hu ¼ CB JÌ Ê Ì Pl 4 0q Þ E øþ 2 ì P Gv Ó Ù LÛ Ñw o øz åÕ t ì gºl É 2x æ â È u ² ñusá c¾ Òc KOBq i Çy zÞ È U EåU ÀÎ ÙIâØêü 0tÀHÂò i T ² eúè MÚ ìûÿ â Ò ÀPlEÉu ³T T À G Á  ³ n ÑSbÚ i e ù X Còê SР㺠h 1m 2 ü5ZÇô kb cL F ÌFy 4 0 çv3 ø óy2M AÙP àÁo ß LbI û JnKÏ3I2 é Hd þÙ í z v Ì Av Ó hbúè û ä XsZ ª Üfb ïàGÛñ v J ² MÄ Vi4 t Ù º ÅuwÊ41p ÑÓuÊ û cÊ ü fY eckÚè µt uá o w ³ Gx 9ÕúØ nY2 ì èÖ d 0m ì ÈO å 2 W È ñò k 0óàPPv î n äÐ2Ôí i tL W 5ítÈÄJ6¾ NÜ L ÕÛTO7 ÔÕUÎää Kº øêySâ uld 8 ð 5dk üL Þ Ù èb½ òAì q² ÿHB 0½Áuô M E l ë ä ôt Û2Ä õ ÝNÞ7GY ÒíLÈ R gÎÀ EM yÓ EÊô ä Ì h I òÙ d NÔ 9ð Ûû FÖ í Å Û Þà c33 2iKÌ Ýñ² ä ÀL Jî igBf Ë6 ÓG L J¾ÿÆ8öR ½ A 6 ë bÆ6MY Ôí dÚ ÙÄ ìyWê6bûþ ²î ì 10 ç kQA³ Æ vQòÛ eØ AåF âH mÏ 8³ ot ño S ùÞH Ø üüd ì a z ëPö Ì ù 6 8Ë ² ¹Ú øZñïd f Jî é C ðç6vHâÄtÂôÕ ³ ÁªëÁyÊ i yü H Ä ñ Wnï¾è ì NÜ öîo ³ úZ qí wÙ ª ¼ Å ÈmA f ä dÒ ô Øh Ù¼Ô E T dn 1p ßå 7 Áä v1eúë ã dCYV 7 ïG1 ã û 2 ë½á T Õ Mä55r 8 º Ð ë U ø CÄ uXd º õ iq í ÝS 0q Jox 8 Æea kµÎ2 Ä úOm m b f f³ë ½ ÙKÈ C vQBql Ö P y6 c P I W 93 µ 9z ñ v N ì KÓ ðѹ p ß Ù 4 h7 d â ß ÂZ NZP Õë 6mÌ R l ØB ÿ XB Ò ÿé² Õî Q v Ý l 8 qÇ lå ÚyÞ d HÂÿ n bFñ ä H f ½ W bö w Ì Òbß m ê KréYâ ¹ ñZír u ² Ä u Î ìl g½ úD æ aB 0V I À irñÊU Ü ó Ö ö ÛÙ Oí 4p x c J ³ ìl d 5 lm D Û ää j9G µïAC E ì ó ÏBö 4p x c J à êt dËtr4âzß ÜæLá 5ª b ø ß I t Wx c ª ¾²g hÒ Ðz Ùwx c ª RVî кnz õä Éöºý õ 5k ÿË Wï jÝØë Yý 0Ö v f à 5ª r ÀÆ ÍsÉ Åê ÙËî N8Q hÜ d T6 ây É U ÙÜp CnùjïÞ Ú Vë ²f  O ÃäOÁ bâ² p Èc Vñý l ¹ ªï µU ý ¹æ q ý m ìº S ZðDÀ0Lþ N0 ò r K îA µU eÏû ¹æ ÒììÓÐ ÄäìûdÊbÙ É âOÀà UÏ Ê5 ûþAra Hb2u j 0ÄdçwÈ 7 íÐ 3 Ë ðDÀ0Lþð Îó¼ Q U ý ¹ Ô Q ë8 9Î Ú ÅX³yW2e ì O Ãä OÀb sVÁ Èu Fí ÅØääÝ DöZ¾ü h Í È Å x x K ß Ê3 ùþ3È U0 öIt ¹ç T¾b ï ÌX ø aò ÖZâºO e T SW ߺ ø QQ¹ àʵëZkö õbz ² ÌY Ô 6 êªxÞ ORñý 3 Á Ó3 ßÙl LTÐ f ùÝÍ û 9ÎKPl ªçÝNæ jG È U Öß ² eßÿ32c Ò Úºnz uÙªÕp ÓDN á d NOß ùëT ÝdÎ 6 ÜciÜq bòõM2KUâËÂÏQyÖ î P Ö0 Ãâ C n Þ q løÒî½ l ø à OÀª ûûÈW äûÏ sÖ µ³ än ²ç½ Å ¼ ³Ô ç ² ¾x x ae eN Óº á ÕÜ c 3ÈOgÌu 9k ÚÚ r RÅqv R O r P q kµÎ a ³XÅ N rUwäkË ý aÜ0î NÌò ÏäÐÉS täO òævTï0ä P GyE ÅBÈ Q Äþ 3I M ö o m Ðo 6 a ök ÞUwa9 ÕìÓû 4Gñ ò ø ÅÕÏû Z óÄ zYw öÜ Nq Ö XÉqÞ ê Õ wnî á o ª Î 5 O 1àëv Rö¼ S SÅq¾ Í Q ÝxãÝÐvÛ0 01éªxÞOP ã ó cSS ÈÛZ Í ÄþÛ b E i¹  x È bâ N È7 Ë B seêc Ò Áæ ² L Ý à ò ù à ùeNÁ ý 4 Åe òF TG ²ïÿ ¹ q2 î Tn b Ç QX m e ò TG ªëþ Ìu Kê 6 Ê ès é ràñ Ûq o ò ò Âv5õ Çß lÛ c Égw M bê¼ Æâ YL4 ü à ùeN h JÊ0LÀÄ ä n ò j2ÏOòç Ïû Ú ë h¹ â8 Ð ØBa J ñ Í ú Ôl Q½LÆ Í È 7 ÇAÛb øRz JGðD è g ü ½ªv Úî0ä½dä â LÀÐÀ 6E ç Íad¾6PJ òØ7ç kê Aå  Bi Wä XÜ X Q kÑö Qq ëÉ ¹à Cl Ãô ô Å1A QÈ ÑP ù 7³ Ö 8 ã ß¼ Û ¾AØ bó E ç êº E J b òo Ý NÀäû Ñö N Mr ¼ Öë Du SUÕqfQYeÏ Òm Ð WµV GÛ E ñb ÚÖ È 1i krÁ A È ¾ÑIO ÉM Î n ý xÍ è ãßçxÐ7 rûPl F ÆÁv ò ã 7 xåïÐÉè È7 ß Èi Vñ¼ch D ̳ h 0q2Ù Ó ù 3 Bu ÜRSÅqþ N ù Ï

  Original URL path: http://eurofolio.eu/wp-content/uploads/2015/12/Appendix-3.9-UK-Employers-Questionnaire-Results.xlsx (2016-05-02)
  Open archived version from archive