archive-eu.com » EU » C » COMPASS-INVEST.EU

Total: 118

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Полезна информация - Компас Инвест АД
  действителните собственици на юридическото лице или удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията в която е регистриран заявителя изходящ от централен регистър или от регистриращ агент от който е видно кои са действителните собственици до физически лица на юридическото лице Декларация по чл 6 ал 5 т 3 от ЗМИП за произход на средствата за поръчки над 30 000 лв Място за подаване на поръчки гр София ул Георг Вашингтон 19 ет 2 Oтмяна на поръчката Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Прогрес ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност може да се отмени до 16 00 часа на най близкия ден вторник или четвъртък предхождащ деня за определяне на нетна стойност на активите сряда или петък Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс може да се отмени до 16 00 часа в деня на подаването и Заплащане на стойността на дяловете при покупка на дялове Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума в размера на която желае да придобие дялове Внасянето на сумата се извършва както следва В брой на каса до 5 000 лева По банков път както следва ДФ Компас Стратегия IBAN BG04UBBS80021016659320 BIC UBBSBGSF ДФ Компас Прогрес IBAN BG15UBBS80021016662420 BIC UBBSBGSF ДФ Компас Евростабилност IBAN BG96UBBS80021046635320 BIC UBBSBGSF за преводи в лева и IBAN BG60UBBS80021419783910 BIC UBBSBGSF за преводи в евро ДФ Компас Глобъл Трендс IBAN BG05TTBB94001526626745 BIC TTBBBG22 Основание за плащане записване на дялове Срок за изпълнение на поръчките от датата на подаване Поръчките за покупка на дялове до 7 работни дни Поръчката за обратно изкупуване до 10 работни дни Изплащане на стойността на дяловете при обратното изкупуване Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща както следва в брой на каса до 5 000 лева по банков път на посочената от клиента сметка Предоставяне на потвърждение Управляващото дружество е длъжно при първа възможност но не по късно от края на първия работен ден следващ изпълнението на поръчката да предостави на лицето подало поръчката писмено потвърждение за изпълнение по начин посочен от заявителя в офиса на управляващото дружество по пощата по факс или по e mail Транзакционни разходи Тези разходи се заплащат от инвеститорите и са калкулирани в цените При закупуване на дялове от фондовете разходи не се начисляват При обратно изкупуване се начисляват разходи както следва Компас Евростабилност 0 5 от НСА на един дял Компас Стратегия 1 0 от НСА на един дял Компас Прогрес 1 5 от НСА на един дял Компас Глобъл Трендс 1 0 от НСА на един дял Разходи платими от договорните фондове Тези разходи се приспадат от активите на договорните фондове и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове Те са втория компонент разходи които следва да имате предвид инвестирайки в Договорен Фонд Разходите включват възнаграждение на управляващото дружество и оперативни разходи Възнаграждението на управляващото дружество се определят като процент от средната годишна нетна стойност на активите съответния фонд както следва За Компас Евростабилност 1 2 за

  Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/progress-useful-info.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Ключови данни - Компас Инвест АД
  фиксирана доходност реализиране на капиталови печалби от инвестициите в акции на публични дружества и са готови да поемат умерено ниво на риск Фондът се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност като структурата на портфейла ще бъде променяна в зависимост от пазарната конюнктура и атрактивността на различните класове финансови инструменти Инструментите в които инвестира Фондът се подбират така че инвестиционният портфейл да бъде максимално диверсифициран и защитен от неблагоприятни движения на цените на финансовите пазари както и от съществена експозиция към индивидуален пазарен сектор компания емисия За постигане на максимална диверсификация и оптимално съотношение между риск и доходност инвестиционните решения ще се базират както на очакваната доходност на определен финансов инструмент така и на база корелация на дневната доходност на финансовия инструмент с дневната доходност на активите на Фонда ISIN BG9000003079 Валута на фонда BGN Начало на публичното предлагане 11 04 2007 Смяна на мениджърския екип Юни 2011 Счетоводна година 01 01 31 12 Такса за покупка записване няма Такса за обратно изкупуване 1 0 Такса за управление 2 4 Цени изчислени на 27 04 2016г на база активите на фондовете към 26 04 2016г Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна

  Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/strategy-keydata.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Инвестиционна структура - Компас Инвест АД
  Договорни фондове Договорни фондове Компас Глобъл Трендс Компас Прогрес Компас Стратегия Ключови данни Инвестиционна структура История на цените Документи Полезна информация Компас Евростабилност Полезна информация Начало Договорни фондове Компас Стратегия Инвестиционна структура Инвестиционна структура Ключови данни Инвестиционна структура История на цените Документи Полезна информация Доверително управление Индивидуални инвеститори Институционални инвеститори Документи Инвестиционно консултиране Финансово консултиране M A Дългово финансиране Дялово финансиране Договорни фондове Компас Глобъл Трендс Компас Прогрес Компас Стратегия

  Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/strategy-structure.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • История на цените - Компас Инвест АД
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Дата до 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Доходност Доходност за периода 1 6856 Доходност за периода на годишна база 1 6809 Покажи Графиките се отнасят за избраният от Вас период в калкулатора за доходност по горе За избор на сегмент период от графиките по долу моля изберете желания от Вас период от конкретната графика с натиснат ляв бутон на мишката За да се върнете към основната графика моля кликнете върху бутона Show All Нетна Стойност на Активите НСА на 1 дял Нетна Стойност на Активите НСА на фонда Брой емитирани дялове Графиките се отнасят за избраният от Вас период в

  Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/strategy-history.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Документи - Компас Инвест АД
  30 04 2015 16 04 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 04 2015 15 04 2015 06 04 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 03 2015 31 03 2015 19 03 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 03 2015 15 03 2015 04 03 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 02 2015 28 02 2015 16 02 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 02 2015 15 02 2015 02 02 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 01 2015 31 01 2015 20 01 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 01 2015 15 01 2015 06 01 2015 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 12 2014 31 12 2014 19 12 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 12 2014 15 12 2014 02 12 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 11 2014 30 11 2014 17 11 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 11 2014 15 11 2014 03 11 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 10 2014 31 10 2014 17 10 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 10 2014 15 10 2014 01 10 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 09 2014 30 09 2014 16 09 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 09 2014 15 09 2014 02 09 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 08 2014 31 08 2014 18 08 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 08 2014 15 08 2014 01 08 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 07 2014 31 07 2014 16 07 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 07 2014 15 07 2014 02 07 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 06 2014 30 06 2014 16 06 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 06 2014 15 06 2014 02 06 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 05 2014 31 05 2014 16 05 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 05 2014 15 05 2014 08 05 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 04 2014 30 04 2014 16 04 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 04 2014 15 04 2014 01 04 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 15 03 2014 31 03 2014 17 03 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за периода 01 03 2014 15 03 2014 05 03 2014 Справка по чл 77 от Наредба 44 за

  Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/strategy-documents.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Полезна информация - Компас Инвест АД
  действителните собственици на юридическото лице или удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията в която е регистриран заявителя изходящ от централен регистър или от регистриращ агент от който е видно кои са действителните собственици до физически лица на юридическото лице Декларация по чл 6 ал 5 т 3 от ЗМИП за произход на средствата за поръчки над 30 000 лв Място за подаване на поръчки гр София ул Георг Вашингтон 19 ет 2 Oтмяна на поръчката Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Прогрес ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност може да се отмени до 16 00 часа на най близкия ден вторник или четвъртък предхождащ деня за определяне на нетна стойност на активите сряда или петък Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс може да се отмени до 16 00 часа в деня на подаването и Заплащане на стойността на дяловете при покупка на дялове Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума в размера на която желае да придобие дялове Внасянето на сумата се извършва както следва В брой на каса до 5 000 лева По банков път както следва ДФ Компас Стратегия IBAN BG04UBBS80021016659320 BIC UBBSBGSF ДФ Компас Прогрес IBAN BG15UBBS80021016662420 BIC UBBSBGSF ДФ Компас Евростабилност IBAN BG96UBBS80021046635320 BIC UBBSBGSF за преводи в лева и IBAN BG60UBBS80021419783910 BIC UBBSBGSF за преводи в евро ДФ Компас Глобъл Трендс IBAN BG05TTBB94001526626745 BIC TTBBBG22 Основание за плащане записване на дялове Срок за изпълнение на поръчките от датата на подаване Поръчките за покупка на дялове до 7 работни дни Поръчката за обратно изкупуване до 10 работни дни Изплащане на стойността на дяловете при обратното изкупуване Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща както следва в брой на каса до 5 000 лева по банков път на посочената от клиента сметка Предоставяне на потвърждение Управляващото дружество е длъжно при първа възможност но не по късно от края на първия работен ден следващ изпълнението на поръчката да предостави на лицето подало поръчката писмено потвърждение за изпълнение по начин посочен от заявителя в офиса на управляващото дружество по пощата по факс или по e mail Транзакционни разходи Тези разходи се заплащат от инвеститорите и са калкулирани в цените При закупуване на дялове от фондовете разходи не се начисляват При обратно изкупуване се начисляват разходи както следва Компас Евростабилност 0 5 от НСА на един дял Компас Стратегия 1 0 от НСА на един дял Компас Прогрес 1 5 от НСА на един дял Компас Глобъл Трендс 1 0 от НСА на един дял Разходи платими от договорните фондове Тези разходи се приспадат от активите на договорните фондове и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове Те са втория компонент разходи които следва да имате предвид инвестирайки в Договорен Фонд Разходите включват възнаграждение на управляващото дружество и оперативни разходи Възнаграждението на управляващото дружество се определят като процент от средната годишна нетна стойност на активите съответния фонд както следва За Компас Евростабилност 1 2 за

  Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/strategy-useful-info.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ключови данни - Компас Инвест АД
  51 3 61 3 60 Договорният фонд следва консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори които търсят относително сигурна инвестиция съхраняваща и увеличаваща в реално изражение техните спестявания Целта на Фонда е постигането на добра текуща доходност при ниско ниво на риск Фондът инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар както и малка част от активите си в акции на качествени публични компании Фондът съчетава относителната сигурност и стабилен текущ доход на инвестициите в дългови ценни книжа с възможност за реализиране на по висока доходност от частта на портфейла инвестирана в акции ISIN BG9000004077 Валута на фонда EUR Начало на публичното предлагане 11 04 2007 Смяна на мениджърския екип Юни 2011 Счетоводна година 01 01 31 12 Такса за покупка записване няма Такса за обратно изкупуване 0 5 Такса за управление 1 2 Цени изчислени на 27 04 2016г на база активите на фондовете към 26 04 2016г Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение Компас Евростабилност 2 968 308 16 EUR 1 0621 EUR 1 0621 EUR 1 0568 EUR 2 794 885 2691 Цените са валидни за поръчки

  Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/euro-keydata.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Инвестиционна структура - Компас Инвест АД
  Договорни фондове Договорни фондове Компас Глобъл Трендс Компас Прогрес Компас Стратегия Компас Евростабилност Ключови данни Инвестиционна структура История на цените Документи Полезна информация Полезна информация Начало Договорни фондове Компас Евростабилност Инвестиционна структура Инвестиционна структура Ключови данни Инвестиционна структура История на цените Документи Полезна информация Доверително управление Индивидуални инвеститори Институционални инвеститори Документи Инвестиционно консултиране Финансово консултиране M A Дългово финансиране Дялово финансиране Договорни фондове Компас Глобъл Трендс Компас Прогрес Компас Стратегия

  Original URL path: http://www.compass-invest.eu/bg/pages/euro-structure.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive