archive-eu.com » EU » C » COMBUSTION-ENGINES.EU

Total: 479

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Combustion Engines
  2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wpływ podziału dawki oraz kąta początku wtrysku dawki inicjującej na parametry pracy dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym 3 2015 162 PTNSS 2015 3480 Autorzy Tomasz SKRZEK W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego w dwupaliwowym silniku o ZS zasilanym propanem Zaprezentowano zestawienie wyników badań dla czterech różnych proporcji podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego mierzonych udziałem energetycznym dawki pilotującej oraz dla przypadku pojedynczej dawki oleju napędowego Badania obejmowały analizę procesu spalania oraz emisji spalin Wykazano że podział dawki oleju napędowego z zachowaniem odpowiednich proporcji dawki pilotującej do dawki głównej oraz kąt początku wtrysku ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu spalania oraz emisji związków toksycznych spalin Poprawie ulega zarówno sprawność ogólna jak i emisja tlenków

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/605 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Combustion Engines
  2010 141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Nowa metoda pomiaru emisji cząstek stałych w spalinach silnika z zapłonem samoczynnym za pomocą metody TEOM 3 2007 130 PTNSS 2007 305 Autorzy Peter GOLOMB W artykule zwrócono uwagę że największa liczba cząstek stałych występujących w spalinach silnikowych nie przekracza średnicy 0 1 μm W celu dokładnego określenia rozkładu średnic cząstek stałych fi rma Horiba zaproponowała metodę typu grawimetrycznego o nazwie TEOM w której stosuje się zestaw fi ltrów o różnej przepustowości Masa osadzonych na fi ltrach cząstek wyznaczana jest w oparciu o analizę częstotliwości drgań fi ltrów Przedstawiona metoda pozwala na pomiary masy cząstek stałych z dokładnością od

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/28/94 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  142 2 2010 141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wpływ profilu prędkości na rozdział przepływu mocy w napędzie hybrydowym 3 2013 154 PTNSS 2013 SC 080 Autorzy Paweł SOSIK Piotr TARKOWSKI Streszczenie W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych napędów hybrydowych obecnie stosowanych Zaprezentowano analizę zakresów pracy systemu hybrydowego zastosowane w Toyocie Prius w oparciu o przeprowadzone badania podczas jazdy miejskiej Możliwość zapisu wybranych parametrów pracy napędu hybrydowego i zestawienie ich z parametrami takimi jak profil prędkości i zużycie paliwa umożliwia przeprowadzenie analizy energochłonności pojazdów z napędem hybrydowym Analiza energochłonności umoż liwia diagnostykę napędu hybrydowego pozwala na optymalizację konstrukcji napędu oraz wspiera rozwój technologii proekologicznych Słowa kluczowe

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/11/350 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wpływ modyfikacji silnika o zapłonie samoczynnym w celu zasilania paliwem LPG z zastosowaniem zapłonu iskrowego na jego osiągi oraz zawartość składników w spalinach badania wstępne 3 2015 162 PTNSS 2015 3481 Autorzy Jerzy KAPARUK Sławomir LUFT Autorzy podjęli próbę oceny wpływu modernizacji silnika o ZS w celu zasilania paliwem LPG z zastosowaniem zapłonu iskrowego na podstawowe paramtry pracy i procesu spalania tak zmodyfikowanego silnika W artykule została przedstawiona koncepcja modernizacji głównie ze względu na konieczność zmiany stopnia sprężania silnika W wyniku wczesniejszych badań dobrana była korzystna wartość stopnia sprężania silnika zaś prezentowany artykuł zawiera porównanie osiągów oraz zawartości składników w spalinach z odpowiednimi parametrami silnika

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/606 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  4 2010 143 3 2010 142 2 2010 141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wykorzystanie analizatora Irox Diesel do szacowania liczby cetanowej oleju napędowego 3 2007 130 PTNSS 2007 306 Autorzy Peter GOLOMB W publikacji zaprezentowano nową metodę szacowania liczby cetanowej LC paliw do silników z zapłonem samoczynnym Wyznaczanie LC odbywa się dzięki wykorzystaniu analizy widm w spektrofotometrze oraz obliczeń według modeli matematycznych Badania weryfi kujące sprawdzające przeprowadzono na kilkunastu rodzajach olejów napędowych Uzyskane wielkości LC porównano z wynikami oznaczeń tego parametru uzyskanymi zgodnie z normą PN EN ISO 5165 w akredytowanych laboratoriach Następnie wyciągnięto wnioski co do możliwości stosowania analizatora do oznaczeń tego parametru Słowa

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/28/95 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Diagnostyka spalania ładunku uwarstwionego podczas wieloczęściowego bezpośredniego wtrysku benzyny 3 2013 154 PTNSS 2013 SC 083 Autorzy Ireneusz PIELECHA Streszczenie W artykule dokonano analizy wyników badań procesu spalania ładunków o różnych wartościach współczynnika nadmiaru powietrza podczas wieloczęściowego bezpośredniego wtrysku benzyny Zestawiono ze sobą badania optyczne i indykatorowe wykonane z wykorzystaniem maszyny do pojedynczego cyklu pracy Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kamery do zdjęć szybkich oraz układu do indykowania procesu roboczego silnika Wskazano na możliwości diagnostyki procesu spalania z wykorzystaniem obu metod badawczych Rozkłady temperatury płomienia wyznaczono z wykorzystaniem zdwojonej optyki umożliwiającej jednoczesny zapis obrazu płomienia z uwzględnieniem filtrów optycznych Przedstawiono rozwój płomienia oraz wskazano na zróżnicowanie

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/11/351 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Statystyczna ocena intensywności gromadzenia się osadów na rozpylaczach dla różnych biopaliw 3 2015 162 PTNSS 2015 3482 Autorzy Grzegorz BORUTA Krótko opisano eksperyment mający na celu zbadanie różnicy intensywności gromadzenia się osadów w obrębie otworów rozpylacza wtryskiwacza podającego do cylindra silnika o zapłonie samoczynnym standardowy olej napędowy oraz sześć różnych kompozycji biopaliw W trakcie tego eksperymentu rejestrowano czasowe przebiegi ciśnień powietrza rozprężającego się z butli do atmosfery przez otwory rozpylaczy użytych wtryskiwaczy W pierwszej kolejności oceniono jakość dopasowania regresji krzywoliniowej kilkoma wybranymi krzywymi do uzyskanych przebiegów ciśnień najlepszą okazała się skalowana funkcja eksponens z liniowym wykładnikiem Następnie w oparciu o wyniki regresji krzywoliniowej sprawdzono identyczność wykonania badanych rozpylaczy w oparciu o test równości współczynników kierunkowych prostych regresji dla przynajmniej trzech porównywanych prostych użyte rozpylacze okazały się różne na przyjętym poziomie istotności W końcu sprawdzono rozróżnialność intensywności gromadzenia się osadów na rozpylaczach zależnie od zastosowanego paliwa w oparciu o testy istotności dla współczynników kierunkowego i przesunięcia odpowiednich

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/607 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2011 145 1 2011 144 4 2010 143 3 2010 142 2 2010 141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wskaźniki pracy silników pojazdów wyczynowych 4 2007 131 PTNSS 2007 401 Autorzy Jerzy MERKISZ Ireneusz PIELECHA Jarosław MARKOWSKI W artykule przedstawiono ocenę parametrów eksploatacyjnych tłokowych silników spalinowych przeznaczonych do napędu pojazdów sportowych Ocenę przeprowadzono dla parametrów silników wybranych typów pojazdów sportowych Formuły 1 Le Mans oraz WRC w odniesieniu do pojazdów konwencjonalnych Pojazdy konwencjonalne zaszeregowano według dwóch rodzajów pojazdy o charakterze sportowym i ogólnego przeznaczenia Przeprowadzono analizę podstawowych wielkości charakteryzujących silniki i uzyskano wartości parametrów pozwalających na porównanie silników Słowa kluczowe silnik spalinowy silniki wyczynowe wskaźniki pracy

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/29/96 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •