archive-eu.com » EU » C » COMBUSTION-ENGINES.EU

Total: 479

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Combustion Engines
  2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wtryskiwacz aeracyjny do silnika malego bezzalogowego aparatu latajacego prezentacja i omówienie wyników badań 4 2006 127 PTNSS 2006 404 Autorzy Robert JAKUBOWSKI Adam KONIECZNY Marek ORKISZ Zdzisław SIEKIERDA Piotr WYGONIK Maria ZARSZYŃSKA W pracy przestawiono zaproponowane rozwi ą zanie konstrukcyjne wtryskiwacza kt ó ry w przysz ł o ś ci ma by ć wykorzystany do rozpylania paliwa w ma ł ym bezza ł ogowym aparacie lataj ą cym Kr ó tko przedstawiono przebieg prac nad wykonaniem modelu wtryskiwacza w metodzie rapid prototyping a nast ę pnie om ó wiono prowadzone prace badawcze kt ó re mia ł y na celu okre ś li ć w ł a ś ciwo ś ci rozpylanej cieczy Przedstawiono i om ó wiono wyniki bada ń przep ł ywowych oraz makrostruktury

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/32/83 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Combustion Engines
  1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Ocena wpływu rodzaju paliwa na przepływ ciepła w silniku spalinowym 1 2007 128 PTNSS 2007 104 Autorzy Leon BOGUSŁAWSKI Janusz RABIEGA Ze względu na mniejsze zasoby paliw ciekłych w stosunku do paliw gazowych i korzystne relacje cenowe istnieje tendencja do zastępowania paliw ciekłych gazowymi Nie bez znaczenia są również przesłanki związane z ograniczeniem emisji toksycznych składników spalin w przypadku paliw gazowych Wraz ze zmianą rodzaju paliwa pojawiło się szereg problemów w tym wzrost obciążenia cieplnego skracający żywotność silnika W związku z tym podjęto badania wybranego typu silnika dokonując pomiaru strumienia ciepła w reprezentatywnych punktach głowicy silnikowej Silnik zasilano najpierw benzyną a następnie gazem propan butan Przy obu sposobach zasilania uzyskiwano porównywalne moce W

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/26/339 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2010 141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Kondycjonowanie gazów podawanych do silnika spalinowego powstałych w procesie zgazowania biomasy 3 2015 162 PTNSS 2015 3463 Autorzy Aleksander GÓRNIAK Anna JANICKA Maria SKRĘTOWICZ Kamil TRZMIEL Radosław WŁOSTOWSKI Radosław WRÓBEL Maciej ZAWIŚLAK W wyniku procesów zgazowania biomasy powstaje mieszanina gazów składająca się między innymi z wodoru tlenu węgla ditlenku węgla i metanu tzw syngaz który może zostać wykorzystany jako paliwo alternatywne do silnika spalinowego Powstały syngaz ze względu na swój skład występowanie zanieczyszczeń i parametry nie może być jedna podany do silnika w sposób bezpośredni Niezbędne jest więc przeprowadzenie szeregu zabiegów kondycjonowania i oczyszczania gazu syntetycznego W pracy przedstawiono

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/595 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Numeryczna analiza niskocyklowej trwalosci zmeczeniowej turbiny silnika lotniczego 4 2006 127 PTNSS 2006 405 Autorzy Lucjan WITEK Praca przedstawia wyniki numerycznej analizy trwa ł o ś ci zm ę czeniowej turbiny silnika lotniczego pracuj ą cego w warunkach zm ę czenia niskocyklowego W pierwszej cz ęś ci pracy wykorzystuj ą c metod ę element ó w sko ń czonych wyznaczono rozk ł ad napr ęż e ń w newralgicznych elementach turbiny tarczy dysku i ł opatce W obliczeniach zdefiniowano warunki brzegowe i obci ąż enia panuj ą ce w silniku turbinowym pracuj ą cym z maksymaln ą startow ą pr ę dko ś ci ą obrotow ą Rezultaty uzyskane z nieliniowej analizy napr ęż e ń pos ł u ż y ł y nast ę pnie jako dane wej ś ciowe w numerycznej analizie trwa ł o ś ci zm ę czeniowej Dla zdefiniowanej historii obci ąż enia zmiennego w czasie odpowiadaj ą cej 1 godzinnej

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/32/84 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2011 146 2 2011 145 1 2011 144 4 2010 143 3 2010 142 2 2010 141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wskaźnik optymalizacji pracy silników spalinowych stosowanych w rolnictwie 1 2007 128 PTNSS 2007 105 Autorzy Adam KONIUSZY W artykule przedstawiono nową metodę oceny pracy silnika ciągnika rolniczego pod względem optymalnego wykorzystania pola podaży mocy Na podstawie stworzonego wskaźnika optymalizacji porównano dwa okresy pracy silnika ciągnikowego Z 8401 12 eksploatowanego w różnych warunkach agrotechnicznych Stwierdzono że wskaźnik optymalizacji pracy silnika może być miarą porównawczą silników o różnych mocach oraz o różnych zakresach obciążeń Słowa kluczowe ciągnik rolniczy silnik spalinowy wskaźnik optymalizacji Pobierz Kontakt Telefon 48

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/26/340 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Interferencyjna metoda pomiaru nierównomierności biegu silnika 3 2015 162 PTNSS 2015 3464 Autorzy Marek ŁUTOWICZ W Polskiej Akademii Marynarki Wojennej trwają prace nad wykorzystaniem nierównomierności biegu silnika w celach diagnostycznych Zajmuje się tym wiele ośrodków jednak w PAMW w celu uzyskania lepszej rozdzielczości i odporności na zakłócenia postanowiono wykorzystać interferometr Sagnaca stosowany od kilkunastu lat w nawigacyjnych żyroskopach optycznych Profesjonalne żyroskopy optyczne zapewniają pomiary prędkości kątowej z rozdzielczościami nawet 0 002 h Acielo FOG 24 przy prędkości obrotowej ograniczonej do 50 obr min Rozdzielczość taka zdecydowanie przewyższa potrzeby diagnostyki silników tłokowych jednak zakres mierzonej prędkości obrotowej jest zdecydowanie mniejszy od prędkości obrotowych nawet wolnoobrotowych silników okrętowych W ramach prowadzonej pracy wykonano model interferometru Sagnaca przystosowany do pomiarów w zakresie prędkości obrotowych typowych dla średnio obrotowych silników okrętowych Przy prędkości obrotowej 750 obr min uzyskano rozdzielczość

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/596 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Testy toksycznosci spalin turbinowego silnika lotniczego dla warunków startu i ladowania 4 2006 127 PTNSS 2006 406 Autorzy Wojciech KOTLARZ Leszek PIASECZNY Andrzej RYPULAK Ryszard ZADRĄG W artykule przedstawiono propozycj ę test ó w badawczych okre ś laj ą cych emisj ę zwi ą zk ó w toksycznych dla turbinowych silnik ó w odrzutowych Prac ę wykonano w oparciu o przeprowadzone badania emisji zwi ą zk ó w toksycznych spalin i rozk ł ady obci ąż e ń silnik ó w typu SO 3 z samolot ó w szkolno treningowych TS 11 Iskra dla warunk ó w ich pracy na lotnisku tj uruchomie ń pr ó b przedwylotowych ko

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/32/85 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Konstrukcyjne przyczyny niepowtarzalności pracy systemów opartych na ogniwach paliwowych typu PEM 3 2013 154 PTNSS 2013 SC 062 Autorzy Arkadiusz MAŁEK Michał GĘCA Streszczenie W artykule przedstawiono konstrukcyjne przyczyny niepowtarzalności pracy ogniw paliwowych które są wynikiem natury zjawisk zachodzących w ogniwach paliwowych zastosowanych materiałów oraz dokładności wykonania poszczególnych elementów systemu Szczegółowo opisano problem migracji wody przez membranę PEM tworząc jego matematyczny model oraz sposób radzenia sobie z nim Stosując analizę diagramów rekurencyjnych oraz analizę statystyczną poszczególnych serii czasowych pokazano znaczące różnice w dynamice pracy ogniwa paliwowego z różnymi poziomami obciążeń prądowych Wykazano także potencjalny wpływ niepowtarzalności pracy ogniw na sterowanie tym

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/11/341 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •