archive-eu.com » EU » C » COMBUSTION-ENGINES.EU

Total: 479

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Combustion Engines
  1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Analiza sprawności systemów oczyszczania spalin silników ZI na podstawie okresowych badań technicznych 3 2015 162 PTNSS 2015 3443 Autorzy Ryszard LEWKOWICZ Piotr PIĄTKOWSKI Ryszard ŚCIEGIENKA W artykule przedstawiono wyniki analizy literatury oraz badań własnych dotyczących efektywności działania systemów oczyszczania spalin silników ZI Problem ten przedstawiono poprzez analizę wyników badań okresowych pojazdów przeprowadzonych na Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów Tematykę tą uzupełniono o analizę danych statystycznych dotyczących struktury i wieku oraz średniego rocznego przebiegu pojazdów Ponadto w opracowaniu przedstawiono uzyskane wyniki badań własnych przeprowadzonych w na wybranej grupie pojazdów Zakres badań i analiz dotyczył określenia efektywności działania oraz stanu technicznego systemów oczyszczania spalin

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/581 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Combustion Engines
  4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wykorzystanie silnika gazowego średniej mocy w układzie trójgeneracyjnym 2 2006 125 PTNSS 2006 202 Autorzy Sylwester JĘDRA Adam SMYK Jednym ze sposobów zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej małej elektrociepłowni jest praca w układzie trójgeneracyjnym w którym tradycyjny układ skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej rozszerzony jest o instalację wytwarzania chłodu W artykule przedstawiono opis techniczny i charakterystykę agregatu zespo łu SG AAC silnik gazowy agregat absorpcyjny oraz jego schemat technologiczny Podano osiągi i ograniczenia silnika gazowego SG Określono zapotrzebowanie na ciepło chłód oraz energię elektryczną przykładowego odbiorcy Oszacowano nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oraz określono warunki techniczne i ekonomiczne w których uzyskuje się dodatnią

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/23/70 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wpływ kąta początku wtrysku gazu na rozkład paliwa w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym 3 2013 154 PTNSS 2013 SC 049 Autorzy Rafał SOCHACZEWSKI Streszczenie Artykuł zawiera wyniki badań symulacyjnych wpływu kąta początku wtrysku gazu na rozkład mieszanki gazowo powietrznej w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym Obiektem badań był silnik 1CA90 jednocylindrowy czterosuwowy zasilany dwupaliwowo gazem LPG i olejem napędowym Badania przeprowadzono z zastosowaniem trójwymiarowego modelu komory spalania z wykorzystaniem programu AVL Fire Analizowano rozkład mieszanki gazowo powietrznej w komorze spalania przypadający na czas wtrysku dawki inicjującej oleju napędowego Wyniki badań przedstawione w artykule wykazują że zmiana kąta początku wtrysku paliwa gazowego ma istotny wpływ na rozkład mieszanki gazowo powietrznej w komorze spalania Pomimo dużego stopnia turbulencji ładunku można zaobserwować różnice w koncentracji paliwa

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/11/326 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Porównanie charakterystyki zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy z charakte rystyką ogólną silnika spalinowego 3 2015 162 PTNSS 2015 3444 Autorzy Piotr BERA W artykule przedstawiono porównanie charakterystyki zużycia paliwa w stanach dynamicznych z charaktery styką ogólną Wykazano że wykorzystanie charakterystyki ogólnej do obliczania zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy jest ograniczone gdyż w pewnych przypadkach daje wyniki obarczone istotnymi błędami Wynika to z faktu że jest ona wyznaczana w oparciu o dane z pomiarów w stanach statycznych na hamowni silnikowej Inaczej jest w przypadku charakterystyki w stanach dynamicznych która jest sporządzana w oparciu o dane pomiarowe ze stanów zarówno statycznych jak i dynamicznych Wierniej oddaje ona charakter pracy samocho dowego silnika spalinowego gdyż uwzględnia specyfikę zjawisk w nim zachodzących W artykule wykazano że wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej uczonej w sposób nadzorowany do analizy danych zgromadzonych w trakcie badań na

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/582 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Silnik ZI zasilany za pomocą wtrysku ciekłego propanu lub ciekłego butanu do kolektora dolotowego 2 2006 125 PTNSS 2006 203 Autorzy Jerzy DUTCZAK W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i hamownianych silnika ZI zasilanego wtryskowo ciekłą mieszanin ą propanu i butanu oraz czystym propanem i czystym butanem Porównanie wybranych wskaźników roboczych silnika dla poszczególnych przypadków zasilania potwierdziło możliwość wykorzystania ciepła parowania paliwa do poprawy napełnienia cylindra a w wyniku tego procesu poprawy wskaźników efektywnych Zastosowanie zasilania wtryskowego skroplonym gazem w fazie ciekłej pozwoliło na uzyskanie korzystniejszych wskaźników roboczych silnika niż przy zasilaniu benzyną W badaniach zastosowano zmodyfikowany fabryczny układ jednopunktowego wtrysku benzyny oraz własny sterownik

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/23/71 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wpływ spalania stukowego na obciążenie układu korbowo tłokowego z wykorzystaniem oprogramowania MSC ADAMS 3 2013 154 PTNSS 2013 SC 053 Autorzy Michał BIAŁY Mirosław WENDEKER Marcin SZLACHETKA Paweł MAGRYTA Streszczenie W artykule przedstawiono wpływ spalania stukowego na obciążenie układu korbowo tłokowego silnika samochodowego Spalanie stukowe generuje obciążenie wału korbowego a tym samym wzrost drgań mechanicznych przenoszonych na korpus silnika Wzrost amplitudy i częstotliwości drgań może przenosić się na układ napędowy jak i na część pasażerską pojazdu W oparciu o badania symulacyjne podjęto próbę określenia stopnia wzrostu obciążenia wału korbowego silnika dla procesu spalania z zaburzeniem oraz przy jego braku W tym celu w czasie badań hamownianych silnik zasilano oryginalnym paliwem oraz paliwem o wysokiej skłonności do występowania stuku jakim jest wodór gazowy Rejestrowano przebieg ciśnienia indykowanego w komorze spalania dla pracy normalnej oraz przy

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/11/327 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Pomiar oraz identyfikacja cząstek stałych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym 3 2015 162 PTNSS 2015 3446 Autorzy Andrzej MRUK Jerzy CISEK W celu zidentyfikowania wśród cząstek stałych cząstek innych niż sadza podano analizie filtry z badań silnika o zapłonie samoczynnym Analizowane filtry pochodziły z badań 6 cylindrowego silnika sprawnego technicznie przy stałej prędkości obrotowej i obciążeniu Wychwycone na filtrze cząstki podano obserwacji wykorzystując możliwości mikroskopu elektronowego i analizy spektralnej Badania przeprowadzono na elektronowym mikroskopie skaningowym JSM 5800 firmy Jeol Japonia sprzężonym ze spektrometrem promieniowania rentgenowskiego Link ISIS 300 firmy Oxford Instruments Ltd Wielka Brytania Stwierdzono że na powierzchni filtra obok jednolitej w barwie i strukturze sadzy znajdują się inne odróżniające się barwą i postacią Cząstki te po zlokalizowano udokumentowano i zbadano pod względem występujących w ich składzie pierwiastków Określono również

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/583 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  3 2011 146 2 2011 145 1 2011 144 4 2010 143 3 2010 142 2 2010 141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Silniki tłokowe zasilane paliwem wodorowym badania i rozwój doświadczenia 2 2006 125 PTNSS 2006 204 Autorzy Celestyn SCHOLZ Stanislav BEROUN Milan NYDRLE Hynek DROZDA Josef BLAZEK Miroslav SVOBODA W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych silników zasilanych wodorem obejmujące tworzenie mieszanki palnej spalanie mieszanki powietrza i wodoru dla różnego jej składu tworzenie tlenków azotu parametry pracy silnika Prace badawczo rozwojowe przeprowadzono na jednocylindrowym silniku doświadczalnym wolnossą cym i doładowanym oraz na turbodoładowanym sześciocylindrowym silniku doświadczalnym Słowa kluczowe silnik wodór mieszanka Pobierz Kontakt Telefon 48

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/23/72 (2016-04-30)
  Open archived version from archive