archive-eu.com » EU » C » COMBUSTION-ENGINES.EU

Total: 479

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Combustion Engines
  141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Analiza zjawisk towarzyszących współpracy pierścienia tłokowego ze zużytą powierzchnią gładzi cylindra 2 2013 153 PTNSS 2013 205 Autorzy Wojciech SERDECKI Piotr KRZYMIEŃ W niniejszej pracy wiążącej się tematycznie z wcześniejszymi publikacjami autorów określono wpływ zmian kształtu otworu cylindra na skuteczność pracy pierścienia uszczelniającego Zaprezentowano modele umożliwiające matematyczny opis odkształconego otworu cylindra a także wyznaczenie odpowiadającego tym odkształceniom nacisku pierścienia na gładź cylindra Na zamieszczonych w opracowaniu wykresach uzyskanych podczas obliczeń pierścienia uszczelniającego pracującego w silniku spalinowym maszyny roboczej pokazano przebiegi pozwalające ocenić wpływu wartości zniekształcenia otworu cylindra na rozkład nacisków obwodowych a także wskazano miejsca w których możliwe jest pojawienie

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/10/7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Combustion Engines
  1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Rozwój aparatury i metod badawczych emisji związków szkodliwych spalin samochodowych w aspekcie wymagań prawnych technicznych i ekonomicznych 1 2013 152 PTNSS 2013 103 Autorzy Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA Piotr PAJDOWSKI Joseph WOODBURN Zmiany w przepisach dotyczących obniżenia emisji związków szkodliwych spalin gazów cieplarnianych a także zmniejszenia zużycia paliwa są obecnie jednymi z najważniejszych czynników wpływających na kierunki rozwoju motoryzacji Coraz bardziej wymagające normy emisji zmuszają do dokonania zmian nie tylko w konstrukcji i regulacji silników spalinowych ale także w wyposażeniu badawczym i aparaturze pomiarowej stosowanych w laboratoriach prowadzących badania rozwojowe samochodów i silników W Unii Europejskiej USA i Japonii przepisami prawnymi objęte są nie tylko maksymalnie dopuszczalne poziomy emisji ale także metody badań emisji związków szkodliwych spalin i wyposażenie laboratorium pomiarowego Artykuł ten jest kontynuacją poprzedniej pracy 1 i prezentuje najnowsze modyfikacje i uzupełnienia w wyposażeniu badawczo pomiarowym w laboratorium badania emisji związków szkodliwych spalin i stosowanych metodach pomiarowych

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/1/263 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wpływ biokomponentu paliwowego w postaci oleju roślinnego na ślady zużycia par współpracujących 3 2015 162 PTNSS 2015 3339 Autorzy Emil WERESA Jarosław CZABAN Dariusz SZPICA Piotr BANASZUK Badania smarności mieszanin paliwowych olejowych pozwalają na wstępną ocenę procesów tribologicz nych Wykorzystując znormalizowaną metodę badawczą na aparacie czterokulowym przeprowadzono analizę śladów zużycia par współpracujących przy zmiennym obciążeniu w różnych konfiguracjach mieszanin paliwo wych olej napędowy ON olej roślinny ORZ Zużycie to może być przyczyną nieszczelności w układach tło czenia paliwa przez co zostanie zakłócony proces zasilania a stopień wymaganej korekty wykroczy poza obszar dopuszczony przez moduł sterowania w efekcie wystąpi nierównomierność biegu Dodatkowo przeprowadzono badania smarności mieszanin olej silnikowy OS ON ORZ które mogą powstać w efekcie nieszczelności tłok uszczelnienie cylinder Tego typu mieszaniny są przyczyną tzw krystalizacji w układzie olejenia silnika w efek cie poprzez zatkanie filtra paliwa prowadzą do zatarcia Na

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/519 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Metoda określania wielkości dawki trzyczęściowego wtrysku paliwa w systemie CR okrętowego silnika spalinowego 2 2013 153 PTNSS 2013 206 Autorzy Leszek PIASECZNY Mirosław WALKOWSKI W pracy autorzy prezentują wyniki własnych badań dotyczących doboru dawki w trzyczęściowym wtrysku paliwa w układzie Common Rail okrętowego średnioobrotowego silnika spalinowego Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku badawczym umożliwiającym stosowanie różnych wartości ciśnienia w zasobniku hydraulicznym i różnego czasu wtrysku paliwa przy podziale dawki na trzy części Wykonywano również pomiar masy pojedynczej dawki Plan badań obejmował trzy wartości dwóch wielkości wejściowych ciśnienie w zasobniku hydraulicznym i sumaryczny czas wtrysku paliwa i jedną wyjściową całkowitą masę dawki paliwa Na podstawie analizy statystycznej wyników pomiarów wyznaczono postacie funkcji aproksymujących badane zależności i przedstawiono analizę miar

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/10/8 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Analiza procesu spalania w przemysłowych silnikach gazowych zasilanych gazami wysokometanowymi i niskokalorycznymi zaazotowanymi 1 2013 152 PTNSS 2013 104 Autorzy Jakub ROJEWSKI Rafał ŚLEFARSKI Jacek WAWRZYNIAK W artykule przedstawiono rezultaty badań silników gazowych wykorzystywanych w polskim systemie przesyłowym gazu ziemnego Badania te wykonano na silnikach cztero i dwusuwowych Jednostki te były zasilane dwoma rodzajami paliw gazowych niskokalorycznym gazem ziemnym o zawartości metanu wynoszącej 54 5 oraz wysokometanowym gazem ziemnym zawierającym do 95 metanu Analizie poddano proces spalania w wyżej wymienionych silnikach dla różnych parametrów eksploatacyjnych oraz różnych metod doprowadzenia mieszanki do cylindra Przedstawiono również obliczenia numeryczne podstawowych wielkości fizycznych charakteryzujących proces spalania paliw gazowych w silnikach Obliczenia przeprowadzono przy użyciu kodu numerycznego Cantera bazującego na

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/1/264 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2 2010 141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Wskaźniki pracy silnika spalinowego z bezpośrednim wtryskiem benzyny podczas przyspieszania 3 2015 162 PTNSS 2015 3340 Autorzy Ireneusz PIELECHA Wojciech CIEŚLIK Przemysław BOROWSKI Maciej SKOWRON Wojciech BUESCHKE Silniki o zapłonie iskrowym z wtryskiem bezpośrednim w coraz większym stopniu zastępują silniki z wtryskiem pośrednim benzyny Wymusza to konieczność prowadzenia badań tych jednostek w nieustalonych warunkach pracy Celem badań była analiza nieustalonych warunków podczas swobodnego przyspieszania silnikiem oraz przyspieszania pojazdem Wykorzystanie systemu do analizy procesów szybkozmiennych pozwoliło na ocenę wskaźników pracy silnika w warunkach swobodnego przyspieszania i przyspieszania pojazdu przy jednoczesnym oszacowaniu strat i sprawności mechanicznej turbodoładowanego silnika z bezpośrednim

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/46/520 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  2010 141 1 2010 140 4 2009 139 3 2009 138 2 2009 137 1 2009 136 4 2008 135 3 2008 134 2 2008 133 1 2008 132 4 2007 131 3 2007 130 2 2007 129 1 2007 128 4 2006 127 3 2006 126 2 2006 125 1 2006 124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Stanowisko do badań uszczelniającego działania układu tłok pierścienie cylinder silnika spalinowego 2 2013 153 PTNSS 2013 207 Autorzy Grzegorz KOSZAŁKA Jacek HUNICZ Paweł KORDO W artykule omówiono założenia oraz opisano zbudowane stanowisko do badania zjawisk związanych z uszczelniającym działaniem pakietu pierścieni tłokowych Stanowisko składa się z hamulca silnikowego wraz z układem sterowania silnika badawczego oraz układu smarowania i stabilizacji jego stanu cieplnego Silnik wyposażony jest w tłok badawczy zawierający układ pomiarowy umożliwiający pomiar i rejestrację szybkozmiennych wielkości m in ciśnień w przestrzeniach międzypierścieniowych osiowych przemieszczeń pierścieni uszczelniających w rowkach pierścieniowych tłoka oraz temperatur gazu przepływającego przez uszczelnienie Słowa kluczowe

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/10/9 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Combustion Engines
  124 4 2005 123 3 2005 122 2 2005 121 1 2005 120 2 2004 119 1 2004 118 PL EN Twoje konto Załóż konto Start Bieżący numer Numery archiwalne Informacje dla autorów Procedura recenzowania artykułów Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów Instrukcja przygotowania artykułu Redakcja oraz Rada Naukowa Aktualności Kontakt Odporność korozyjna stali zaworowych w gazach spalinowych oleju napędowego z dodatkiem 5 10 i 20 FAME 1 2013 152 PTNSS 2013 105 Autorzy Andrzej SUCHECKI Krzysztof ADAMASZEK Mariusz WISŁA O walorach eksploatacyjnych wysokoobciążonych cieplnie i mechanicznie zaworów wylotowych decyduje żarowytrzymałość stali tj jednoczesna odporność stali na odkształcenia mechaniczne w podwyższonych i wysokich temperaturach oraz wysokotemperaturowe korozyjne oddziaływanie gorących gazów spalinowych Długookresowa eksploatacja zaworów wylotowych w warunkach cykliczno zmiennych naprężeń cieplnych i mechanicznych w atmosferze spalin oleju napędowego gdzie głównymi składnikami utleniającymi są tlen dwutlenek węgla i przegrzana para wodna powoduje jednoczesną korozję powierzchni stalowej oraz procesy dyfuzyjne w cienkiej warstwie przypowierzchniowej stali co w skrajnych warunkach eksploatacyjnych może prowadzić do odkształcenia zaworów zmniejszenia szczelności komory spalania i uszkodzenia lub zniszczenia silnika spalinowego Badania odporność korozyjnej stali zaworowych w gazach spalinowych oleju napędowego z dodatkiem 5 10 i 20 FAME prowadzono w komorze roboczej reaktora utleniającego w warunkach symulujących pracę zaworów wylotowych

  Original URL path: http://www.combustion-engines.eu/numbers/1/265 (2016-04-30)
  Open archived version from archive