archive-eu.com » EU » C » CENTRUMPRAWA.EU

Total: 336

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • stosunek pracy – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  w przypadku stosunku pracy Uprawienie do dochodzenia ustalenia stosunku pracy wynika z zakazu określonego w art 22 2 kp który stanowi że zatrudnienie na warunkach określonych dla stosunku pracy bez względu na nazwę umowy zawsze skutkowało będzie nawiązaniem stosunku pracy Czytaj więcej Formy świadczenia pracy Opublikowano 7 listopada 2014 Brak komentarzy W przypadku tych wszystkich podstaw świadczenia pracy należy dokonać wykładni umowy w związku z czym forma świadczenia pracy oceniana jest nie ze względu na tytuł lecz treść umowy Istotne jest co wskazane zostało bezpośrednio w art 22 11 Kp że w przypadku gdy zostaną zachowane wszystkie elementy stosunku pracy bez względu na nazwę tej umowy do chodzi do nawiązania stosunku pracy i zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu pracy Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi formy zatrudnienia samozatrudnienie stosunek pracy umowa o pracę Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej Nr 9 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Prawie 40 podmiotów

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/stosunek-pracy/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Upadłość konsumencka – dostrzeż korzyści – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  dokonać jakikolwiek spłat również może liczyć na umorzenie zobowiązań Ogłaszając upadłość konsumencką upadły nie musi również martwić się o to że zostanie bez dachu nad głową gdyż z sumy uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy Należy również pamiętać o tym że nowe przepisy umożliwiają zawarcie układu z wierzycielami który nie będzie przewidywał sprzedaży domu Upadłość konsumencka jest również o wiele mniej kosztownym sposobem restrukturyzacji zadłużenia W wypadku ogłoszenia upadłości nie ponosi się dodatkowych kosztów postępowań egzekucyjnych prowizji od zawarcia ugody dotyczącej spłaty długu czy kosztów zawarcia pożyczki konsolidacyjnej W trakcie upadłości konsumenckiej część długów może zostać umorzona co jest mało prawdopodobne w wyniku prowadzenia indywidualnych negocjacji z wierzycielami Z kolei samo poinformowanie o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być silnym argumentem podczas negocjacji z wierzycielem Ogłoszenie upadłości pozwala również na uwolnienie się od telefonów firm windykacyjnych wizyt windykatorów licytacji komorniczych a także na pozbycie się strachu przed otwarciem przesyłki z sądu lub urzędu Jedynym sposobem zaspokojenia wierzytelności jest zgłoszenie ich w postępowaniu upadłościowym a upadły nie jest wręcz uprawniony do jakichkolwiek negocjacji poza postępowaniem upadłościowym i bez wiedzy syndyka Dzięki postępowaniu upadłościowemu dochodzi w pewien sposób do uporządkowania długów a ich spłata nie wymaga kontaktowania się dłużnika z firmami windykacyjnymi czy komornikami prowadzącymi postępowania egzekucyjne W momencie ogłoszenia upadłości ustalenie spłaty długów jest możliwe dzięki współpracy jedynie z syndykiem Ogłoszenie upadłości jest korzystnym i bardzo efektywnym sposobem na restrukturyzację zadłużenia Jeśli konsument stał się niewypłacalny i chciałby skutecznie rozwiązać swoje problemy finansowe odzyskać spokój i równowagę to z całą pewnością złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest trafną i rozsądną decyzją Urszula Karwińska Aplikantka adwokacka urszula karwinska centrumprawa eu Komentarze Dodaj

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/upadlosc-konsumencka-dostrzez-korzysci/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy – czy są z tego jakieś korzyści? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  Postępowania egzekucyjne mogą zostać już nawet zawieszone przed wydaniem postanowienia o ogłoszenia upadłości w ramach zabezpieczenia majątku dłużnika dokonywanego przez sąd z urzędu Ponadto w wypadku upadłości z możliwością zawarcia układu zgodnie z dyspozycją art 39 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze na wniosek dłużnika sąd może zawiesić prowadzoną przeciwko dłużnikowi egzekucję wierzytelności objętej z mocy prawa układem jeżeli egzekucja mogłaby uniemożliwić lub utrudnić przyjęcie układu Jeżeli zawieszenie dotyczy egzekucji z rachunku bankowego sąd może także uchylić zajęcie Zawieszenie postępowań egzekucyjnych ma w tym wypadku na względzie ochronę majątku dłużnika który ma mu posłużyć do kontynuowania działalności gospodarczej w celu zaspokojenia wierzycieli Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego postępowanie egzekucyjne ulegają umorzenia z mocy prawa W wypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu skutek taki następuje dopiero z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ z wierzycielami jednakże już w toku postępowania upadłościowego sędzia komisarz na wniosek upadłego albo zarządcy może uchylić zajęcia dokonane przed ogłoszeniem upadłości w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa Ponadto możliwym jest zawieszenie na okres do trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem jeżeli egzekucję skierowano do rzeczy niezbędnej do prowadzenia przedsiębiorstwa W wypadku ogłoszenia upadłości i pozbawienia dłużnika zarządu jego majątkiem toczące się postępowania cywilne dotyczące masy upadłości ulegają zawieszeniu na podstawie art 174 1 pkt 4 k p c W tym wypadku sąd wezwie syndyka albo zarządcę masy upadłości do wzięcia udziału w sprawie a jeżeli syndyk albo zarządca może odmówić wstąpienia do postępowania sąd wyznaczy mu odpowiedni termin do złożenia oświadczenia W przypadku odmowy wstąpienia do postępowania przez syndyka albo zarządcę masy upadłości postępowanie podejmuje się z udziałem upadłego W wypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego wierzyciel powinien najpierw dochodzić swojej wierzytelności poprzez zgłoszenie jej do masy upadłości bowiem podjęcie postępowania przeciwko syndykowi jest możliwe dopiero gdy wierzytelność nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności Zawieszeniu ulegają również postępowania administracyjne oraz sprawy toczące się przed sądami administracyjnymi dotyczące masy upadłości W piśmiennictwie dominuje pogląd że postępowanie dotyczy masy upadłości lub przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości jeżeli jego wynik mógłby mieć wpływ na stan masy upadłości i możliwość zaspokojenia się z niej przez wierzycieli upadłego Zalicza się tu zarówno postępowania w których upadłemu przypada rola powoda jak i postępowania w których upadłemu przypada rola pozwanego bez różnicy czy chodzi w nich o pozycje czynne lub bierne masy upadłości jak też bez różnicy czy sprawa jest sprawą o świadczenie ukształtowanie lub ustalenie jeżeli tylko wynik postępowania mógłby mieć wpływ na stan masy upadłości i możliwość zaspokojenia się z niej przez wierzycieli upadłego Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2006 r sygn akt III CZP 2 06 Ponadto po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłości hipoteką zastawem zastawem rejestrowym zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości ODDŁUŻENIE Ogłoszenie upadłości jest ogromną szansą nie tylko dla spółek ale także dla osób fizycznych które po zakończeniu

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/ogloszenie-upadlosci-przedsiebiorcy-czy-sa-z-tego-jakies-korzysci/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kto może ogłosić upadłość? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  upadłościową Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki osobowej może zostać złożony co do zasady przez wspólnika który jest uprawniony do reprezentacji spółki ale również przez wspólnika który bez ograniczenia odpowiada za zobowiązania spółki a zatem wspólnik który ma ograniczone prawo do reprezentacji spółki posiada również legitymację do złożenia wniosku Trzeba mieć jednak na względzie fakt że ogłoszenie upadłości spółki nie pociąga za sobą ogłoszenia upadłości wspólników 2 3 Wspólnicy spółek osobowych Wniosek o ogłoszenie swojej upadłości mogą złożyć jedynie wspólnicy którzy odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem Do ich grona należy zaliczyć wspólników spółki jawnej komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo akcyjnej W związku z tym że odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej może zostać znacznie ograniczona ustawodawca na podstawie odrębnego przepisu przyznał im również zdolność upadłościową Należy pamiętać o tym że wspólnik traci zdolność upadłościową w razie wystąpienia ze spółki 3 4 Spółki kapitałowe To właśnie spółki kapitałowe najczęściej korzystają z możliwości jakie daje prawo upadłościowe i naprawcze Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki może złożyć każdy kto jest uprawniony do jej reprezentacji niezależnie od tego czy umowa spółki lub statut przewiduje reprezentację łączną co ma pozwolić na składanie wniosku o upadłość nawet jeśli istnieje konflikt pomiędzy osobami uprawnionymi do reprezentacji spółki czy dłuższej nieobecności którejś z nich Wniosek złożony wyłącznie przez jednego członka zarządu w przypadku reprezentacji łącznej traktuje się jako wniosek spółki 5 Spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne mogą być tworzone w każdym prawnie dopuszczalnym celu w związku czym nie muszą zajmować się one prowadzeniem działalności gospodarczej Pomimo nieprowadzania działalności gospodarczej mogą one jednak zaciągać zobowiązania w związku z czym celowym jest przyznanie im zdolności upadłościowej 6 Wspólnicy spółki cywilnej Spółki cywilna nie jest osobą prawną nie posiada zdolności prawnej a zatem nie jest możliwym ogłoszenie jej upadłości Jednak jej wspólnicy posiadają status przedsiębiorcy a więc każdy z nich może złożyć wniosek o ogłoszenie swojej upadłości Z kolei z dolności upadłościowej nie posiadają następujące podmioty 1 Skarb Państwa Zakaz ten obejmuje również wszystkie statio fisci Skarbu Państwa 2 Jednostki samorządu terytorialnego 3 Publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej W związku z powyższym że wszystkie wyjątki określone w przepisach należy interpretować ściśle ogłoszenie upadłości będzie możliwe wobec niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 4 Instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy chyba że ustawa ta stanowi inaczej oraz utworzone w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą Do takich instytucji należą m in Komisja Nadzoru Finansowego Narodowy Bank Polski Bankowy Fundusz Gwarancyjny Giełda Papierów Wartościowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Polska Akademia Nauk czy Państwowa Inspekcja Pracy 5 Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne Wyłączenie to nie wydaje się uzasadnione w świetle tego iż w obrocie gospodarczym występuje wiele rodzinnych gospodarstw rolnych Wydaje się jednak że powyższe wyłączenie dotyczy jedynie osób fizycznych u których jedynym przejawem prowadzenia działalności gospodarczej jest prowadzenie gospodarstwa rolnego 6 Uczelnie 7 Spółki cywilne W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez podmiot który nie posiada zdolności upadłościowej jego wniosek zostanie oddalony Zdolność upadłościową posiadają także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej czyli konsumenci W

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/kto-moze-oglosic-upadlosc/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • dłużnik – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  czegoś nowego Czytaj więcej Upadłość konsumencka zacznij od nowa Opublikowano 25 listopada 2014 Brak komentarzy Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i popadłeś w długi to dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości ogłoszenia swojej upadłości tzw upadłości konsumenckiej Czytaj więcej Ogłoszenie upadłości obowiązek czy uprawnienie Opublikowano 10 listopada 2014 Brak komentarzy Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest Twoim obowiązkiem a żeby z niego się wywiązać należy złożyć wniosek skutecznie spełniając wszystkie w mojej ocenie dość rygorystyczne warunki formalne Nawet jeśli uważasz że jesteś w stanie niewypłacalności ale istnieją podstawy do oddalenie wniosku to i tak musisz wykonać ciążący na Tobie obowiązek To do sądu należy ocena czy zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r sygn akt I ACa 462 11 Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi dłużnik odpowiedzialność odszkodowawcza upadłość wniosek o ogłoszenie upadłości Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej Nr 9 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/dluznik/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • odpowiedzialność odszkodowawcza – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r sygn akt I ACa 462 11 Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi dłużnik odpowiedzialność odszkodowawcza upadłość wniosek o ogłoszenie upadłości Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/odpowiedzialnosc-odszkodowawcza/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • wniosek o ogłoszenie upadłości – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  Prawo upadłościowe i naprawcze są one w pełni uprawnione do składania takich wniosków Czytaj więcej Ogłoszenie upadłości obowiązek czy uprawnienie Opublikowano 10 listopada 2014 Brak komentarzy Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest Twoim obowiązkiem a żeby z niego się wywiązać należy złożyć wniosek skutecznie spełniając wszystkie w mojej ocenie dość rygorystyczne warunki formalne Nawet jeśli uważasz że jesteś w stanie niewypłacalności ale istnieją podstawy do oddalenie wniosku to i tak musisz wykonać ciążący na Tobie obowiązek To do sądu należy ocena czy zachodzą przesłanki do oddalenia wniosku Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r sygn akt I ACa 462 11 Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi dłużnik odpowiedzialność odszkodowawcza upadłość wniosek o ogłoszenie upadłości Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/wniosek-o-ogloszenie-upadlosci/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • plan przekształcenia – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi aport plan przekształcenia przekształcenie restrukturyzacja spółka z o o sukcesja Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/plan-przeksztalcenia/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive •