archive-eu.com » EU » C » CENTRUMPRAWA.EU

Total: 336

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • optymalizacja podatkowa – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  założeń w zakresie prowadzenia działalności Czytaj więcej Zarządzanie ryzykiem podatkowym czyli sposób na pomysły fiskusa Opublikowano 6 listopada 2014 Brak komentarzy Odpowiednio wdrożona procedura zarządzania ryzykiem podatkowym może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci uporządkowania jego dokumentacji zabezpieczenia aktywów pieniężnych i zwiększenia konkurencyjności Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi audyt podatkowy optymalizacja podatkowa podatki ryzyko podatkowe zarządzanie ryzykiem podatkowym Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/optymalizacja-podatkowa/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • ryzyko podatkowe – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi audyt podatkowy optymalizacja podatkowa podatki ryzyko podatkowe zarządzanie ryzykiem podatkowym Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej Nr 9 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/ryzyko-podatkowe/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • zarządzanie ryzykiem podatkowym – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi audyt podatkowy optymalizacja podatkowa podatki ryzyko podatkowe zarządzanie ryzykiem podatkowym Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej Nr 9 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/zarzadzanie-ryzykiem-podatkowym/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pozorność umowy o pracę w kontekście ubezpieczeń społecznych. – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  dokonaną w celu obejścia ustawy rozumie się taką czynność która wprawdzie nie jest objęta zakazem prawnym ale zostaje przedsięwzięta dla osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo Z punktu widzenia formalnego umowa taka ma cechy niesprzeciwiające się ustawie gdyż jej treść nie zawiera elementów wprost zabronionych przez prawo Natomiast faktycznie w znaczeniu materialnym czynność taka służy realizacji celu zabronionego przez ustawę Kodeks cywilny Komentarz A Kidyba wyd LEX wyr SN z dnia 25 lutego 2004 r II CK 34 03 Należy zatem przyjąć że nieważnością objęta byłaby umowa której efektem mimo że sama jest zgodna z prawem rodzi skutki zakazane bądź sprzeczne z prawem W rozpatrywanym przypadku nie można zatem o takim skutku mówić gdyż objęcie ubezpieczeniem społecznym nie jest skutkiem niezgodnym bądź sprzecznym z prawem Istotny z punktu widzenia niniejszego problemu jest również fakt iż zgodnie z orzecznictwem SN samo zawarcie umowy o pracę w okresie ciąży nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie zasiłku macierzyńskiego nie jest naganne ani tym bardziej sprzeczne z prawem wyr SN z 9 sierpnia 2005 III UK 89 05 uchwałę SN z 27 kwietnia 2005 r II UZP 2 05 OSNP 2005 nr 21 poz 338 Doniosłe znaczenie na gruncie badanego problemu ma również wysokość wynagrodzenia ustalona w umowie o pracę Zakład Ubezpieczeń społecznych może kwestionować wysokości wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę Ustalenie wynagrodzenia na wysokim poziomie było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego który w wyroku z dnia 18 października 2005 r stwierdził iż fakt że cel zawarcia umowy o pracę w postaci osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest sprzeczny z ustawą nie może jednak oznaczać akceptacji dla nagannych i nieobojętnych społecznie zachowań korzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych przy zawieraniu umów o pracę na stosunkowo krótki okres przed zajściem zdarzenia rodzącego uprawnienie do świadczenia z ubezpieczenia społecznego np urodzeniem dziecka i ustaleniu wysokiego wynagrodzenia w celu uzyskania przez osobę ubezpieczoną naliczonych od takiej podstawy świadczeń z ubezpieczenia społecznego Na etapie postępowania wyjaśniającego czy już Sądowego po odwołaniu od decyzji ZUS najistotniejsze jest udowodnienie że doszło do faktycznego nawiązania stosunku pracy Oznacza to że trzeba przedstawić dowody świadczące o tym iż pracownik faktycznie wykonywał pracę na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie przez pracodawcę wskazanym oraz że za swoją pracę otrzymywał wynagrodzenie Nie ma w tym przypadku żadnych ograniczeń dowodowych Na potwierdzenie swoich twierdzeń przedstawić należy dokumenty pracownicze tj umowę o prace zakres czynności zaświadczenie o odbyciu szkolenia bhp zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na danym stanowisku Ewidencję czasu pracy listy płac itd Istotne jest również aby przedstawić dowody potwierdzające że praca była faktycznie wykonywana gdyż z dokumentów pracowniczych takiego wniosku wyciągnąć nie można a tylko w przypadku wykonywania pracy dojdzie do nawiązania stosunku pracy Potwierdzenie wykonywania pracy warto dowodzić różnego rodzaju dokumentami przygotowywanymi i podpisanymi przez pracownika a także za pomocą zeznań świadków Świadkami w tym przypadku mogą być inni pracownicy zatrudnieni u pracodawcy z którymi pracownik którego dotyczy decyzja współpracował a także kontrahenci przez niego obsługiwani w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych Podsumowując od decyzji ZUS stwierdzającej

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/pozornosc-umowy-o-prace-w-kontekscie-ubezpieczen-spolecznych/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Umowa o dzieło a zlecenie – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  Zlecenie musi być wykonywane osobiście w przypadku zlecenia strony mogą ustalić czy ma być wykonane osobiście czy nie Umowy o dzieło powinny zakładać swobodę i samodzielność w ich wykonywaniu po stronie wykonawcy a wykonanie dzieł powinno mieć charakter jednorazowy i każdorazowo być wykonane w określonym w umowie terminie I tak jak to się zwykle przyjmuje rezultat o który umawiały się strony powinien być z góry określony mieć samoistny byt oraz być obiektywnie osiągalny i pewny czego potwierdzenie znajdziemy miedzy innymi w wyroku SA w Białymstoku z dnia 1 października 2013 r III AUa 330 13 Jednorazowość świadczenia jest kolejna ważną różnicą między zleceniem a dziełem W przypadku zlecenia czynności wykonywane na rzecz zleceniodawcy mogą mieć powtarzalny charakter w przeciwieństwie do umowy o dzieło Umowa o dzieło zawarta powinna być każdorazowo do wykonania danego dzieło oczywiście w umowie określone może być wykonanie więcej niż jednego dzieła Dla znalezienia granicy miedzy umową zlecenia a umową o dzieło ważny jest zakres zobowiązania i odpowiedzialności Odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy zlecenia oparta jest na zasadzie starannego działania W umowie o dzieło zaś odpowiedzialność wykonawców czyli przyjmujących zamówienie niewątpliwie ponoszona jest za jej rezultat W obu przypadkach za realnie poniesioną szkodę zleceniobiorca i wykonawca będą ponosić odpowiedzialność nieograniczoną całym swoim majątkiem Charakterystyczne jest również to że zazwyczaj są to umowy oparte na zaufaniu między stronami i z uwagi na to wymagają osobistego wykonania Zamawiający wykonanie dzieła powierza jego wykonanie danej osobie będąc przekonanym co do jego kwalifikacji wiedzy i umiejętności Daje mu to poczucie że dzieło zostanie wykonane w odpowiedni sposób zgodny z zasadami sztuki odpowiadającymi charakterowi zmaterializowanego dzieła Z podatkowego punktu widzenia przychody z umów o dzieło i umów zlecenie kwalifikowane są do jednego źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście Przedsiębiorca dokonujący zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu jest płatnikiem odpowiedzialnym za wyliczenie pobranie i wpłacenie należnej zaliczki do urzędu skarbowego Osobie otrzymującej wynagrodzenie z tytułu powyższych umów cywilnoprawnych przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 W przypadku twórców którzy przy wykonywaniu dzieła korzystają z praw autorskich przysługują wyższe koszty w wysokości 50 Po zakończeniu roku podatkowego płatnik przekazuje wykonawcy informacje PIT 11 w oparciu o którą ten wykazuje swoje dochody i zapłacone zaliczki w zeznaniu rocznym Podsumowując aby nie powstały wątpliwości czy do czynienia mamy z umową o dzieło czy umową zlecenia istotne jest zawarcie w jej treści elementów które w sposób jednoznaczny identyfikować będą łączący strony stosunek prawny jako umowa dzieło Aby nie powstały wątpliwości określić przede wszystkim w umowie samo dzieło czyli przyszły efekt pracy wykonawcy jako zindywidualizowany i skonkretyzowany przedmiot umowy który powstanie w przyszłości Jakub Kasperek Aplikant radcowski jakub kasperek centrumprawa eu Komentarze Jedna odpowiedź na Umowa o dzieło a zlecenie Ganga pisze 2 marca 2015 o 15 51 To ważna informacja dla wielu pracodawców pozwalająca klarownie rozróżnić umowę o dzieło od umowy zlecenia Odpowiedz Odpowiedz na Ganga Kliknij tutaj aby anulować odpowiadanie Podpis wymagane E mail nie zostanie upubliczniony wymagane Witryna internetowa Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi dzieło dzieło a

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/umowa-o-dzielo-a-zlecenie/?replytocom=34 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • dzieło – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  od tego typu umowy Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi dzieło dzieło a zlecenie umowa o dzieło umowa zlecenie umowy cywilnoprawne Zlecenie Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej Nr 9 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/dzielo/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • dzieło a zlecenie – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tego typu umowy Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi dzieło dzieło a zlecenie umowa o dzieło umowa zlecenie umowy cywilnoprawne Zlecenie Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/dzielo-a-zlecenie/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • umowa o dzieło – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tego typu umowy Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi dzieło dzieło a zlecenie umowa o dzieło umowa zlecenie umowy cywilnoprawne Zlecenie Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/umowa-o-dzielo/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive •