archive-eu.com » EU » C » CENTRUMPRAWA.EU

Total: 336

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • A może aport? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  jest zarówno wkład do spółki osobowej art 21 ust 1 pkt 50b updof jak i do spółki mającej osobowość prawną art 21 ust 1 pkt 109 updof jedynym obciążeniem podatkowym w przypadku aportu jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0 5 od wartości wkładu kapitału zapasowego O czym jeszcze należy pamiętać Aport przedsiębiorstwa nie skutkuje sukcesją generalną Tym samym w związku z faktem że mówimy o zupełnie nowym odrębnym podmiocie gospodarczym na podmiot przyjmujący aport nie przechodzą prawa i obowiązki wynikające z przepisów materialnego prawa podatkowego Trzeba jednak pamiętać o tym że zgodnie z art 112 Ordynacji podatkowej nabywca przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa jego zorganizowanej części lub składników majątku W zakresie amortyzacji środków trwałych po aporcie przedsiębiorstwa obowiązuje zasada kontynuacji Oznacza to że amortyzacji dokonywać należy na takich samych zasadach jak dotychczas tj tą samą metodą z tą samą stawką i przy uwzględnieniu dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych Po drugie oszczędność czasu Procedura wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w przeciwieństwie do przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową jest dość prosta i względnie szybka Bierze się to z faktu że przy aporcie nie ma konieczności korzystania z usług biegłego rewidenta bowiem majątek będący przedmiotem wkładu do spółki wyceniany jest przez właściciela Oczywiście można posiłkować się wyceną zewnętrznego eksperta ale nie ma przeciwskazań ku temu by wyceny dokonała księgowa prowadząca dokumentację spółki Większość czasu w całej procedurze wniesienia wkładu do spółki pochłania oczekiwanie na działania sądu związane z wpisem operacji do Krajowego Rejestru Sądowego Sprawna wycena przedmiotu wkładu oraz działania pozwalające ominąć tzw procedurę jednego okienka pozwalają na przeprowadzenie całej operacji w ciągu ok miesiąca Po trzecie koszty Aport przedsiębiorstwa jest względnie tanią procedurą przenoszenia majątku do spółki Poza wspomnianym wcześniej kosztem podatku od czynności cywilnoprawnych konieczne jest poniesienie kosztów notarialnych związanych z rejestracją wkładów do spółki oraz opłat sądowych związanych z wpisem do KRS i ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Porównując tą procedurę do kosztów przekształcenia uwydatnia się brak dodatkowych opłat notarialnych związanych ze stworzeniem planu przekształcenia oraz jego badania przez biegłego rewidenta Dla kogo aport Wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa może okazać się szczególnie korzystną metodą zmiany formy prawnej dla wszystkich tych którzy zmiany dokonują opierając się oszczędnością czasu i pieniędzy Trzeba jednak mieć na względzie fakt iż w wyniku aportu w miejsce dotychczasowej firmy pojawia się nowy podmiot o nowej nazwie nie będący sukcesorem dotychczasowych stosunków pranych W doktrynie przeważają głosy że zawarte uprzednio umowy czy otrzymane decyzje administracyjne nie przechodzą na podmiot do którego wnoszone jest przedsiębiorstwo Przed podjęciem decyzji o sposobie zmiany formy prawnej należy zatem przeprowadzić wewnętrzny audyt w zakresie zawartych umów czy otrzymanych licencji Weryfikacja opłacalności zawierania nowych umów handlowych lub aneksowania starych na nową spółkę potencjalne ryzyko nowe procedury administracyjne powinny stanowić jedno z głównych kryteriów decyzyjnych w oparciu o które wybieramy drogę restrukturyzacji Michał Górniak Starszy konsultant podatkowy michal gorniak centrumprawa eu Komentarze Dodaj

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/a-moze-aport/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Sukcesja podstawą sukcesu? Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  należy projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy jest to projekt dokumentu który finalnie powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego projekt aktu założycielskiego statutu powinien zostać sporządzony zgodnie z wymogami jakie dla treści odpowiednio aktu założycielskiego jednoosobowej spółki z o o lub statutu jednoosobowej spółki akcyjnej przewidują stosowne przepisy wycenę składników majątku aktywów i pasywów przedsiębiorcy przekształcanego wyceny składników majątkowych należy dokonać w oparciu o przepisy znajdujące się w art 28 i następne ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy Plan przekształcenia plan przekształcenia podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta co generuje koszt w postaci jego wynagrodzenia Biegły wyznaczony przez sąd sporządza opinię w terminie max 2 miesięcy od daty otrzymania odpisu postanowienia o powołaniu go i wraz z planem przekształcenia przekazuje ją do sądu i do podmiotu przekształcanego Aby przyśpieszyć całą procedurę a jednocześnie mieć kontrolę nad jej kosztami dobrze jest zawnioskować do sądu o wybór własnego biegłego z którym wcześniej wynegocjujemy wynagrodzenie oraz termin do którego opinia zostanie przez niego sporządzona Faza II Oświadczenie o przekształceniu Oświadczenie o przekształceniu jest wyrazem woli przedsiębiorcy co do zamiaru zmiany formy prawnej prowadzonej działalności w kapitałową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Takie oświadczenie woli ma charakter obligatoryjny i warunkuje dalszy tok procesu transformacji Podobnie jak plan przekształcenia oświadczenie należy sporządzić w formie aktu notarialnego Oświadczenie o przekształceniu powinno zawierać wskazanie że przedsiębiorstwo będzie przekształcone w spółkę z ograniczona odpowiedzialności kapitał zakładowy spółki minimalny kapitał to 5 000zł wskazanie zakresu praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi spółki przekształconej jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej Faza III Rejestracja Ostatni etap przekształcenie to złożenie dokumentów do sądu i rejestracja przekształcenia Dobrym rozwiązaniem jest wskazanie daty wpisu na pierwszy dzień danego miesiąca Rozwiązanie tak wydaje się szczególnie pożądane na potrzeby chociażby kalkulacji należności publicznoprawnych rozliczanych w miesięcznych okresach rozliczeniowych Przekształcenie konstytuuje się z chwilą wpisu do rejestru spółki przekształconej Jakie skutki podatkowe przekształcenie przynosi w sferze podatków Przekształcenie nie rodzi skutku w postaci sukcesji uniwersalnej jest natomiast sukcesja praw wynikających z przepisów prawa podatkowego zgodnie z art 93a 4 Ordynacji Podatkowej Sukcesja nie obejmuje obowiązków Zgodnie jednak z art 112b OP spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy nabywca przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa jego zorganizowanej części lub składników majątku Na gruncie podatku dochodowego przekształcenie jest neutralne Nie rodzi ono obowiązków w sferze opodatkowania spółka kontynuuje dokonywane uprzednio w jednoosobowej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne Z przepisów ustawy o VAT wyinterpretować można brak obowiązku sporządzanie remanentu likwidacyjnego spisu z natury Natomiast należy złożyć do urzędu informację VAT R W doktrynie pojawiają się wątpliwości związane z kwestią nadania przekształconej spółce nowego Numeru Identyfikacji Podatkowej Słusznym wydaje się pogląd zgodnie z którym należy wystąpić o nadanie nowego numeru Trzeba pamiętać że zawiązanie spółki w wyniku przekształcenia z działalności prowadzonej jednoosobowo wiąże się z koniecznością zapłaty podatku

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/sukcesja-podstawa-sukcesu-przeksztalcenie-jednoosobowej-dzialalnosci-w-spolke-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • działalność gospodarcza – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  naszych pozostałych założeń w zakresie prowadzenia działalności Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi działalność gospodarcza forma prawana optymalizacja podatkowa raje podatkowe spółka komandytowa spółka z o o Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 W Polsce

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/dzialalnosc-gospodarcza/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • raje podatkowe – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  rachunku ekonomicznego nie zaburzając jednocześnie naszych pozostałych założeń w zakresie prowadzenia działalności Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi działalność gospodarcza forma prawana optymalizacja podatkowa raje podatkowe spółka komandytowa spółka z o o Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/raje-podatkowe/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • spółka komandytowa – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  naszych pozostałych założeń w zakresie prowadzenia działalności Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi działalność gospodarcza forma prawana optymalizacja podatkowa raje podatkowe spółka komandytowa spółka z o o Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej Nr 9 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/spolka-komandytowa/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Odpowiednia forma prowadzenia działalności, jako narzędzie optymalizacji podatkowej – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  lepszego zobrazowania wykorzystanie zagranicznego funduszu inwestycyjnego dla celów reinwestowania niewypłaconych i nieopodatkowanych zysków spółki kapitałowej to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych w stosunku rocznym Nie każdego stać na taki luksus a co ważniejsze nie każdy przedsiębiorca potrzebuje takiej konstrukcji Jedną z dość uniwersalnych form optymalizacji podatkowej jest wybór odpowiedniej formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa Trzeba jednak podkreślić że decyzja taka ma charakter strategiczny i długofalowy bowiem przynosi ona efekty nie tylko w sferze opodatkowania ale przede wszystkim wielu innych aspektach związanych z prowadzeniem działalności O ile zatem wybór odpowiedniej formy prawnej może doprowadzić do wymiernych korzyści w postaci płacenia niższych podatków o tyle należy mieć na względzie że są też inne niejednokrotnie ważniejsze kryteria decyzyjne takie jak poziom odpowiedzialności właściciela za zobowiązania przedsiębiorstwa uprawnienia związane jej zarządzaniem czy też właściwe dla określonej formy prowadzenia biznesu koszty Wywiązywanie się z obowiązków płacenia danin publicznych są bardzo istotną częścią prowadzania działalności gospodarczej jednakże trzeba pamiętać o tym że decyzje o krokach związanych z optymalizacją podatkową nie mogą być podejmowane w oderwaniu od ww czynników W praktyce podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niejednokrotnie pojawia się potrzeba zabezpieczenia interesów właścicieli poprzez ograniczenie ich odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa Konstrukcją pozwalającą na oddzielenie majątku przedsiębiorcy od majątku samego przedsiębiorstwa jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczególną popularność taka forma prowadzenia działalności zyskała począwszy od roku 2009 kiedy to w znaczącym stopniu z 50 000 do 5 000 zł zmniejszono wymagany do założenia takiej spółki kapitał zakładowy Spółka z o o za zobowiązania odpowiada swoim majątkiem a udziałowcy spółki nie ryzykują własnym w przypadku niewypłacalności spółki Dobrodziejstw tej formy prowadzenia biznesu jest więcej ale ta konkretna stanowi zwykle zachętę dla przedsiębiorców chcących dodatkowego zabezpieczenia prowadzonego biznesu Spółka z o o nie jest niestety tworem idealnym z punktu widzenia przepisów podatkowych W związku z faktem że spółka kapitałowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych to wypłata zysku spółki dla jej właścicieli a więc podatników PIT wiąże się z dwupoziomowym opodatkowaniem W praktyce udziałowiec spółki z o o chcąc wypłacić sobie dywidendę realnie musi zapłacić ponad 34 podatku dochodowego O ile zatem istotne dla prowadzenia działalności wymogi forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypełnia o tyle wiąże się to ze zwiększeniem obciążenia podatkowego Czy jest sposób by zjeść ciastko i mieć ciastko Jest Rozwiązaniem może być spółka z o o spółka komandytowa Spółka komandytowej której komplementariuszem zostaje spółka z o o jako forma prowadzenia działalności gospodarczej jest doskonałym i coraz bardziej popularnym narzędziem optymalizacji podatkowej Dlaczego Otóż taka forma prowadzenia biznesu ma w sobie wszystkie zalety spółki z o o plus dodatkowo pozwala na ominięcie dwupoziomowego opodatkowania Komplementariuszem takiej spółki a więc podmiotem odpowiadającym za zobowiązania spółki uczynić można spółkę z ograniczoną odpowiedzialność W umowie spółki można zapisać minimalny udział w zysku komplementariusza nie wyłączając jednocześnie jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki Pozostali wspólnicy osoby fizyczne w postaci komplementariuszy dzielą się natomiast zyskiem np na poziomie 99 9 płacąc od swojej części jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych Dzieje się tak ponieważ spółka komandytowa jest transparentna na potrzeby podatków dochodowych a więc podatnikami

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/odpowiednia-forma-prowadzenia-dzialalnosci-jako-narzedzie-optymalizacji-podatkowej/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym czyli sposób na pomysły fiskusa – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  poradzić sobie z coraz bardziej skomplikowaną procedurą rozliczeń podatkowych Czynnikami który mogą pozwolić na zmniejszenie negatywnego wpływu obciążeń podatkowych oraz permanentnie zmieniających się przepisów są działania mające na celu zarządzanie ryzykiem podatkowym Co oznacza to pojęcie Przez zarządzanie ryzykiem podatkowym należy rozumieć zamierzone oraz stałe działania w granicach prawa mające na celu zminimalizowanie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową Można powiedzieć że na pojęcie to składają się procesy organizacyjne struktur przedsiębiorstwa zakładowe procedury odpowiedni podział obowiązków wewnątrz firmy czy monitoring przepisów Przykładowe działania związane z zarządzaniem ryzykiem podatkowym O ile w przypadku zewnętrznych czynników rodzących ryzyka podatkowe pole manewru podatnika jest względnie niewielkie to na płaszczyźnie przedsiębiorstwa istnieje szereg możliwości pozwalających na skuteczne radzenie sobie z zawiłością i uciążliwością obowiązków nakładanych przez prawo podatkowe Wdrożenie takich rozwiązań musi być poprzedzone odpowiednim audytem pozwalającym wykryć zapalne punkty i nieprawidłowości w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Podkreślenia wymaga że przeprowadzenie takiej weryfikacji warto zlecić podmiotowi zewnętrznemu który dysponując odpowiednim doświadczeniem w tej materii oraz przymiotem niezależności może dobrze przygotować plan działania i zaimplementować w przedsiębiorstwie odpowiednie zmiany Oczywiście takie rozwiązania wymagają współpracy z osobami odpowiedzialnymi za określone procesy w przedsiębiorstwie gdyż to one najlepiej znają specyfikę funkcjonowania podmiotu gospodarczego i potrafią na nią uczulić audytorów Powyższa analiza kondycji podatkowej przedsiębiorstwa może skutkować podjęciem decyzji o opracowaniu i wdrożeniu w przedsiębiorstwie odpowiednich mechanizmów zarządzania ryzykiem podatkowym Odpowiednio wdrożona procedura zarządzania ryzykiem podatkowym może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci uporządkowania jego dokumentacji zabezpieczenia aktywów pieniężnych i zwiększenia konkurencyjności Z kolei jej brak może wiązać się z ryzykiem dodatkowych kosztów finansowych takich jak obciążenia sankcyjne np odsetki z tytułu odpowiedzialności karnej oraz karnoskarbowej członków zarządu Warto więc zabezpieczyć interesy prowadzonego przedsiębiorstwa i podjąć kroki mające na celu kontrolowanie zagadnień podatkowych Michał Górniak Starszy konsultant podatkowy michal gorniak centrumprawa eu Komentarze Dodaj komentarz Kliknij tutaj aby anulować

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/zarzadzanie-ryzykiem-podatkowym-czyli-sposob-na-pomysly-fiskusa/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • audyt podatkowy – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  bloga Tagi audyt podatkowy optymalizacja podatkowa podatki ryzyko podatkowe zarządzanie ryzykiem podatkowym Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/audyt-podatkowy/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive •