archive-eu.com » EU » C » CENTRUMPRAWA.EU

Total: 336

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • syndyk – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  Autorzy bloga Tagi masa upadłości oddłużenie plan podziału plan spłaty wierzycieli syndyk umorzenie zobowiązań upadłość upadłość konsumencka Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej Nr 9 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 1 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/syndyk/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • umorzenie zobowiązań – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  plan podziału plan spłaty wierzycieli syndyk umorzenie zobowiązań upadłość upadłość konsumencka Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Biorąc pod uwagę że

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/umorzenie-zobowiazan/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • upadłość konsumencka – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  oznaczał tylko hucznej zabawy sylwestrowej ale również rewolucję w zasadach przeprowadzania upadłości konsumenckiej Czytaj więcej Upadłość konsumencka dostrzeż korzyści Opublikowano 8 grudnia 2014 Brak komentarzy Osoby zadłużone zapewne doskonale mogą wczuć się w rolę rodziny przedstawionej w reklamie telewizyjnej jednej z firm windykacyjnych w której małżonkowie w celu uniknięcia windykacji uzgadniają że nie będą odbierać telefonów wpuszczać listonosza Problemy finansowe często negatywnie odbijają się na życiu całej rodziny wprowadzają nerwową atmosferę Ogłoszenie upadłości może być szansą na rozwiązanie problemów i być pierwszym krokiem do uzyskania z powrotem kontroli nad swoim życiem Czytaj więcej Kto może ogłosić upadłość Opublikowano 18 listopada 2014 Brak komentarzy W 2013 r zostało ogłoszonych 926 upadłości przedsiębiorców Z kolei w 3 kwartałach 2014 r upadłość została ogłoszona w stosunku do 619 przedsiębiorców w tym jedynie do 159 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą co może świadczyć o tym iż ta forma restrukturyzacji zadłużenia nie jest przez nie zbyt często wykorzystywana1 a zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze są one w pełni uprawnione do składania takich wniosków Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi bankructwo upadłość upadłość konsumencka wniosek o ogłoszenie upadłości zdolność upadłościowa Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób przedsiębiorca zarządza należnościami Nr 4 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/upadlosc-konsumencka/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  finansowych gdyż na wniosek upadłego gdy koniecznym jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu z sumy uzyskanej ze sprzedaży tego składnika majątku wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy Wysokość kwoty określa sędzia komisarz biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu zdolności zarobkowe upadłego sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka Należy zwrócić uwagę iż z osobami pozostającymi na utrzymaniu upadłego nie musi łączyć upadłego żadna więź rodzinna a chodzi raczej o więź ekonomiczną Jedyną możliwością zachowania mieszkania jest złożenie przez upadłego wniosku do sędziego komisarza o zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami Zawarcie układu nie jest jednak proste ponieważ upadły musi uprawdopodobnić że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania w szczególności że wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż poprzez całkowitą likwidację majątku oraz wierzyciele muszą wyrazić zgodę na układ Na złożenie wniosku upadły ma czas do zakończenia likwidacji masy upadłości jednakże wniosek może być złożony dopiero po ogłoszeniu upadłości Procedura dotycząca sprzedaży majątku i dokonaniu podziału sum z niej uzyskanych jest pomijana w wypadku dłużników którzy nie posiadają żadnego majątku Następnym ważnym etapem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli do którego dochodzi po wykonaniu ostatecznego planu podziału a wypadku dłużników nieposiadających majątku po zatwierdzeniu listy wierzytelności Sąd ustala plan spłaty wierzycieli po wysłuchaniu upadłego syndyka i wierzycieli Wysłuchanie może przybrać również formę oświadczenia na piśmie W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa w jakim zakresie i w jakim czasie nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli W planie spłaty uwzględnia się również zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania Upadły jest uprawniony do przedstawienie swojej propozycji planu spłaty wierzycieli jednakże sąd nie jest związany jego stanowiskiem Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu w tym ich potrzeby mieszkaniowe wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli chyba że uzyska na nie zgodę sądu Ponadto na upadłym ciąży obowiązek składania sądowi corocznie do końca kwietnia sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy w którym wykazuje osiągnięte przychody spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-co-dalej/#wpcf7-f76-o1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Upadłość – czy Ciebie to dotyczy ? – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  kilkunastu milionów złotych Regulowanie innych należności to czy spełniasz w terminie zobowiązania wobec innych wierzycieli nie jest brane pod uwagę przy ocenie stanu niewypłacalności Przyczyna nieregulowania zobowiązań przykładowo mogą być one niezależne od Ciebie kryzys ekonomiczny na rynku choroba jak i spowodowane Twoimi działaniami niewłaściwe zarządzanie przedsiębiorstwem Okres opóźnienia o stanie niewypłacalności możemy już mówić nawet w przypadku jednodniowego opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań Źródło zobowiązań niewypłacalność może zostać spowodowana niezaspokojeniem zobowiązań zarówno cywilnoprawnych np wynikających z umów jak i publicznoprawnych np należności wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego Istnienie tytułu egzekucyjnego lub wykonawczego zobowiązanie pieniężne nie musi być stwierdzone orzeczeniem sądowym czy decyzją administracyjną ani nie musi być dochodzone przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszczętego w szczególności na wniosek wierzyciela sąd jest uprawniony do ustalenia czy dana wierzytelność istnieje nawet gdy będziesz zaprzeczał jej istnieniu 1 Ponadto dłużnika będącego osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale któremu odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną tj m in spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna można uznać za niewypłacalnego gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku nawet wówczas gdy na bieżąco wykonuje swoje zobowiązania Należy podkreślić że przesłanki tej nie można interpretować opierając się wyłącznie na bilansie który jedynie porządkuje majątek przedsiębiorcy według źródeł jego finansowania 2 Przedmiotowa przesłanka nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Z powyższego wynika iż ustawodawca zdefiniował pojęcie niewypłacalności w sposób który zdaje się w pewnym stopniu nie przystawać do realiów prowadzenia działalności gospodarczej i obrotu gospodarczego Próbę złagodzenia interpretacji stanu niewypłacalności podjął Sąd Najwyższy który w wyroku z dnia 19 stycznia 2011 r sygn akt V CSK 211 10 w którym wskazał że krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie jest podstawą ogłoszenia upadłości gdyż o niewypłacalności w rozumieniu art 11 ust 1 p u n można mówić dopiero wtedy gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań Stanowisko to w przeważającej mierze nie spotkało się jednak z aprobatą sądów rejonowych orzekających w przedmiocie ogłoszenia upadłości które przyjmują tzw koncepcję dwóch niezapłaconych faktur odzwierciedlającą ścisłą i mniej korzystną dla dłużników wykładnię pojęcia stanu niewypłacalności Podsumowując do stanu niewypłacalności może dojść nie tylko w przypadku znacznej i długotrwałej utraty płynności finansowej i nie tylko w przypadku dużych przedsiębiorstw w związku z czym w kolejnym wpisie odpowiemy na pytanie czy złożenie wniosku o upadłość jest Twoim uprawnieniem czy obowiązkiem Urszula Karwińska Aplikantka adwokacka urszula karwinska centrumprawa eu 1 Wyrok SA w Łodzi z dnia 03 04 2013 sygn akt I ACa 148 13 2 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 07 2009 r sygn akt I SA Bd 301 09 Komentarze Dodaj komentarz Kliknij tutaj aby anulować odpowiadanie Podpis wymagane E mail nie zostanie upubliczniony wymagane Witryna internetowa Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi bankructwo dług niewypłacalność prawo upadłościowe upadłość Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/upadlosc-czy-ciebie-to-dotyczy/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • bankructwo – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  wniosku Czytaj więcej Upadłość konsumencka dostrzeż korzyści Opublikowano 8 grudnia 2014 Brak komentarzy Osoby zadłużone zapewne doskonale mogą wczuć się w rolę rodziny przedstawionej w reklamie telewizyjnej jednej z firm windykacyjnych w której małżonkowie w celu uniknięcia windykacji uzgadniają że nie będą odbierać telefonów wpuszczać listonosza Problemy finansowe często negatywnie odbijają się na życiu całej rodziny wprowadzają nerwową atmosferę Ogłoszenie upadłości może być szansą na rozwiązanie problemów i być pierwszym krokiem do uzyskania z powrotem kontroli nad swoim życiem Czytaj więcej Kto może ogłosić upadłość Opublikowano 18 listopada 2014 Brak komentarzy W 2013 r zostało ogłoszonych 926 upadłości przedsiębiorców Z kolei w 3 kwartałach 2014 r upadłość została ogłoszona w stosunku do 619 przedsiębiorców w tym jedynie do 159 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą co może świadczyć o tym iż ta forma restrukturyzacji zadłużenia nie jest przez nie zbyt często wykorzystywana1 a zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze są one w pełni uprawnione do składania takich wniosków Czytaj więcej Upadłość czy Ciebie to dotyczy Opublikowano 4 listopada 2014 Brak komentarzy Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej jak i zaciąganie zobowiązań jako konsument pociąga za sobą ryzyko powstania stanu niewypłacalności Jedną z możliwości wyjścia ze spirali długów jest złożenie przez dłużnika który stał się niewypłacalny wniosku o ogłoszenie upadłości Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi bankructwo dług niewypłacalność prawo upadłościowe upadłość Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Biorąc pod uwagę że liczba ogłoszonych upadłości każdego roku ciągle rośnie należy już na etapie zawierania umów zabezpieczać swoją wierzytelność Nr 8 Dla 68 4 polskich przedsiębiorstw nieotrzymanie zapłaty w terminie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej Nr 9 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 W Polsce 49 8 ogółu

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/bankructwo/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • długi – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  25 listopada 2014 Brak komentarzy Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i popadłeś w długi to dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości ogłoszenia swojej upadłości tzw upadłości konsumenckiej Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi długi dłużnik konsument upadłość upadłość konsumecka wierzyciel Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni Nr 11 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję Nr 6 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/dlugi/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – Centrum Prawa sp. z o.o. sp.k.
  pism procesowych w procedurze cywilnej Czytaj więcej Kategorie Podatki i restrukturyzacje Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo upadłościowe Autorzy bloga Tagi bankructwo długi upadłość upadłość konsumencka wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wniosek o upadłość Archiwa Marzec 2015 Luty 2015 Styczeń 2015 Grudzień 2014 Listopad 2014 Szukaj Czy wiesz że Profesjonalna obsługa prawna wpływa na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa Nr 7 W Polsce 49 8 ogółu przeterminowanych należności jest płaconych w ciągu 30 dni po terminie płatności Nr 10 Prawie 40 podmiotów gospodarczych nie może terminowo regulować własnych zobowiązań Nr 12 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 3 Pieczęć prewencyjna informuje że klient Centrum Prawa monitoruje płatności klientów i ma wdrożoną procedurę windykacyjną Pieczęć przystawiona na dokumentach księgowych i monitach to jasny przekaz że klient Centrum Prawa profesjonalnie podchodzi do windykacji dlatego wszelkie nieregulowane w terminie zobowiązania będą skutecznie egzekwowane przez zespół prawników naszej kancelarii Nr 5 Odpowiednie zabezpieczenie interesów na etapie zawierania umowy jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw Nr 2 Siła i dobrobyt przedsiębiorstwa zależą nie tylko od sposobu prowadzonej windykacji ale przede wszystkim od tego komu sprzedajemy i w jaki sposób zabezpieczamy naszą transakcję

  Original URL path: http://centrumprawa.eu/tag/wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive •