archive-eu.com » EU » A » ASAPOZ.EU

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Zákony, legislatíva - Hromadná pripomienka k zákonu 578/2004 Z.z. ku dňu 3.1.2013
  2013 Návšteva v Necpaloch 2013 Poslední fotografie výstup na Říp parkinsonik deň 11 4 Mail list Vyhledávání Archiv Kalendář květen 2016 RSS Přehled zdrojů Statistiky Online 3 Celkem 83446 Měsíc 3296 Den 120 Asociácia sestier a pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie Napísali o nás Zákony legislatíva

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/zakony--legislativa/hromadna-pripomienka-k-zakonu-578-2004-z.z.-ku-dnu-3.1.2013/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Zákony, legislatíva - Odborné usmernenie MZ SR o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v Dome ošetrovateľskej starostlivosti
  v dome je 1 00 sesterské miesto Normatív sestier a ďaľšieho ošetrujúceho personálu Normatív sestry Normatív sestry Normatív sestry Ďaľší personál Ďaľší personál Ďaľší personál Ďaľší personál od roku 2009 20 postelí 25 postelí každých 5 naviac 20 postelí 25 postelí každých 5 naviac 20 postelí 10 10 5 0 5 5 5 5 0 5 7 Za ďalší ošetrujúci personál sa považuje zdravotnícky asistent alebo sanitár 1 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 743 2004 Z z o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 3 Čl VII Materiálno technické vybavenie Minimálne požiadavky na materiálno technické vybavenie domu sú uvedené v prílohe Čl VIII Dokumentácia O poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v dome sa vedie ošetrovateľská dokumentácia 2 ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie 3 Čl IX Postup pri prepustení Pri prepustení osoby z domu sa postupuje podľa osobitného predpisu 4 Čl X Postup pri úmrtí Pri úmrtí osoby v dome sa postupuje podľa osobitného predpisu 5 Čl XI Účinnosť Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 15 marca 2006 Rudolf Z a j a c v r m i n i s t e r 2 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení ošetrovateľskej dokumentácie Vestník MZ SR ročník 53 čiastka 35 46 3 Zákon č 576 2004 Z z o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4 9 zákona č 576 2004 Z z 5 Metodické usmernenie UDZS č 9 2005 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a vykonávaniu pitvy Vestník UDZS č 4 2005 zo dňa 30 júna 2005 4 Príloha Materiálno technické vybavenie domu 1 Funkčné priestory domu tvoria riadiaca časť a základné priestory ktoré vytvárajú prevádzkovo ucelený celok a vedľajšie priestory ktoré tento celok dopĺňajú Do riadiacej časti patrí pracovňa odborného zástupcu a pracovňa vedúcej sestry Dom má mať bezbariérový vstup do objektu vodorovnými komunikáciami rampou alebo výťahom podľa osobitného predpisu 6 2 Výška miestností domu zodpovedá štandardu obytných budov steny miestností sú svetlé a tam kde je možnosť ich priameho znečistenia pri ošetrení pacienta majú do výšky 180 cm umývateľný povrch 7 Podlaha je ľahko umývateľná čistiteľná a dekontaminovateľná 3 Vykurovanie miestností domu je zabezpečené tak aby minimálna teplota vzduchu dosahovala 22 C 8 Miestnosti ktoré majú povahu trvalého pracoviska základné priestory pracovne príjmová ambulantná miestnosť ošetrovňa denná miestnosť pre personál izby pacientov majú prirodzené vetranie Vedľajšie priestory ktoré nemožno vetrať prirodzeným spôsobom sú vybavené zariadením zabezpečujúcim výmenu vzduchu Základné priestory a izby pacientov majú zabezpečené vyhovujúce denné aj umelé osvetlenie Vedľajšie priestory majú aspoň osvetlenie umelé 4 Pri zbere a spracovaní odpadu v dome sa postupuje podľa osobitného predpisu 9 5 Dom má vypracovaný prevádzkový poriadok vnútorný poriadok a má zabezpečenú signalizáciu ktorá slúži na zaistenie bezpečnosti a ochrany pacienta Pracovne príjmová ambulantná miestnosť ošetrovňa a denná miestnosť pre personál sú vybavené schválenou prístrojovou zdravotníckou technikou a telefónom Minimálne jeden telefónny automat je vyčlenený pre pacientov 6 Základné priestory domu tvoria a príjmová ambulantná miestnosť b ošetrovňa c

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/zakony--legislativa/odborne-usmernenie-mz-sr-o-poskytovani-osetrovatelskej-starostlivosti-v-dome-osetrovatelskej-starostlivosti.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Zákony, legislatíva - Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti
  len osoby ktoré spĺňajú všetky nasledovné kritéria a vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť b sú imobilné čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia c nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú 2 Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná sestrou alebo pôrodnou asistentkou s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu1 prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti ďalej len ADOS Čl III Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na udržanie a zlepšenie kvality života zmierňovanie utrpenia predchádzanie zdravotným komplikáciám doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti zdravotnú výchovu a edukáciu osoby rodiny a komunity v súvislosti so zdravotným stavom prevenciu rehabilitáciu a poradenstvo Čl IV 1 Nariadenie vlády SR č 322 2006 Z z o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a Nariadenie vlády SR č 742 2004 Z z o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov 2 1 Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách a navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 2 Návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže osobe podľa bodu 1 odporučiť a lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti b ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti c ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti d ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti 3 O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára podľa bodu 1 požiadať aj rodinný príslušník alebo zákonný zástupca 4 Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa Čl V 1 Sestra alebo pôrodná asistentka posúdi aktuálny stav osoby z ošetrovateľského hľadiska určí stupeň mobility podľa posudzovacej stupnice ktorej vzor je uvedený v prílohe č 1 vypracuje plán ošetrovateľskej starostlivosti stanoví intervencie sestry a pôrodnej asistentky a zdravotné výkony ktoré je nutné u osoby vykonať 2 Na

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/zakony--legislativa/odborne-usmernenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky--o-poskytovani-domacej-osetrovatelskej-starostlivosti.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Zákony, legislatíva - Nariadenie vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Poslední fotografie výstup na Říp parkinsonik deň 11 4 Mail list Vyhledávání Archiv Kalendář duben 2016 RSS Přehled zdrojů Statistiky Online 3 Celkem 83446 Měsíc 3296 Den 120 Asociácia sestier a pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie Napísali o nás Zákony legislatíva Ako sa stať členom Kto

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/zakony--legislativa/nariadenie-vlady-sr-o-verejnej-minimalnej-sieti-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Zákony, legislatíva - Zákon o sociálnych službách
  Návšteva v Necpaloch 2013 Poslední fotografie výstup na Říp parkinsonik deň 11 4 Mail list Vyhledávání Archiv Kalendář duben 2016 RSS Přehled zdrojů Statistiky Online 2 Celkem 83446 Měsíc 3296 Den 120 Asociácia sestier a pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie Napísali o nás Zákony legislatíva Ako

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/zakony--legislativa/zakon-o-socialnych-sluzbach.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Zákony, legislatíva - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
  v Necpaloch 2013 Poslední fotografie výstup na Říp parkinsonik deň 11 4 Mail list Vyhledávání Archiv Kalendář duben 2016 RSS Přehled zdrojů Statistiky Online 2 Celkem 83446 Měsíc 3296 Den 120 Asociácia sestier a pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie Napísali o nás Zákony legislatíva Ako sa

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/zakony--legislativa/zakon-o-zdravotnych-poistovniach--dohlade-nad-zdravotnou-starostlivostou.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Zákony, legislatíva - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v SR
  2 Celkem 83446 Měsíc 3296 Den 120 Asociácia sestier a pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie Napísali o nás Zákony legislatíva Ako sa stať členom Kto sme Slovensko bez preležanín Svet bez sestier Galeria Prezentácie prednášky ASAP Kvalita Veľkých Sestier Úvod Zákony legislatíva Zákon o zdravotnej starostlivosti

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/zakony--legislativa/zakon-o-zdravotnej-starostlivosti--sluzbach-suvisiacich-s-poskytovanim-zdravotnej-starostlivosti-v-sr.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Zákony, legislatíva - Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, vzdelávanie, špecializácie a certifikáty v SR
  pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie Napísali o nás Zákony legislatíva Ako sa stať členom Kto sme Slovensko bez preležanín Svet bez sestier Galeria Prezentácie prednášky ASAP Kvalita Veľkých Sestier Úvod Zákony legislatíva Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania vzdelávanie špecializácie a certifikáty v SR Odborná spôsobilosť

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/zakony--legislativa/odborna-sposobilost-na-vykon-zdravotnickeho-povolania--vzdelavanie--specializacie-a-certifikaty-v-sr.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive