archive-eu.com » EU » A » ASAPOZ.EU

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP
  organizácii v oblasti práv a povinností pacientov aj sestier Presadzovanie prevencie v komunitách pomáhať a podporovať tvorbu komunitných centier a komunitných jednotiek v súlade s potrebami jednotlivých regiónov Pomáhať odstraňovať regionálne rozdiely v komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti odstraňovať diskrimináciu posilňovanie práv pacientov na všetkých úrovniach Kladenie dôrazu na kvalitu života obyvateľov garanciu dostupnej požadovanej potrebnej starostlivosti o pacientov rodiny komunity v prípade optimalizácie siete zdravotnej starostlivosti Presadzovanie modelu integrovanej dlhodobej starostlivosti hlavne staršej populácie Podpora transparentného hospodárenia so zdrojmi verejného poistenia Rozvíjanie a posilňovanie dialógu s verejnosťou médiami inštitúciami ako Vyšší územný celok VÚC Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky MZ SR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky MP SvR SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky MK SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky MŠ SR Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky MD VRR SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky MO SR Spolupráca a členstvo v medzinárodných organizáciách ako Svetová zdravotnícka organizácia WHO Medzinárodná rada sestier ICN Európska federácia sesterských asociácii EFN Európska asociácia manažmentu rán EWMA atď Časť II Organizácia a orgány združenia Článok 4 Členstvo v združení Členstvo v združení je dobrovoľné Členom sa môže stať človek ktorý súhlasí s poslaním a stanovami združenia Členom združenia sa môže stať osoba nad 18 rokov bez rozdielu pohlavia politickej príslušnosti vzdelania náboženského vyznania národnosti rasy pôvodu alebo sociálno spoločenského postavenia 4 1 Vznik členstva Členstvo vzniká na základe podania prihlášky budúceho člena a jej schválením Správnou radou Členstvo vzniká dňom kedy Správna rada rozhodne 2 3 väčšinou o prijatí za člena Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve vydané Správnou radou 4 2 Zánik členstva Členstvo zaniká rozhodnutím člena vystúpiť zo združenia alebo jeho vylúčením Správnou radou v prípade ak člen združenia vyvíja aktivity ktoré sú v rozpore s poslaním úlohami a stanovami združenia Článok 5 Práva a povinnosti člena 5 1 Práva člena sú Zúčastňovať sa na živote a práci združenia Voliť a byť volený do orgánov združenia Podávať pripomienky návrhy Podávať návrhy na odvolania a sťažnosti Byť informovaný o rozhodnutiach a stanoviskách orgánov združenia 5 2 Povinnosti člena sú Dodržiavať stanovy združenia Plniť úlohy vyplývajúce zo stanov a uznesení Vykonávať prijaté funkcie Presadzovať záujmy a ciele združenia Aktívne sa zapájať do života a práce združenia Šíriť dobré meno združenia Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia Článok 6 Orgány združenia a ich ustanovenie Orgány združenia sú Snem Je najvyšším orgánom združenia Tvoria ho všetci členovia združenia Schádza sa minimálne raz za rok Rozhoduje o najdôležitejších otázkach združenia určovanie hlavných smerov činnosti združenia schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie a vyjadruje sa k zámerom činnosti pre budúce obdobie a rozhoduje o vylúčení členov zo združenia a zániku združenia Schvaľuje stanovy ich zmeny a doplnky pričom na zmenu stanov je potrebná 2 3 nová väčšina hlasov prítomných členov a prerokováva otázky ktoré si vyhradí Snem volí a odvoláva predsedu združenia podpredsedov združenia Správnu radu predsedu revíznej komisie a členov revíznej komisie Snem zvoláva predseda prípadne podpredsedovia združenia písomnou pozvánkou zaslanou jednotlivým členom združenia a to najmenej

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/stanovy-asociacie-sestier-a-pacientov-asap.html#mail-list (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Fotoalbum
  11 2013 1 snem ASAP 2 11 2013 Piešťany Stanové mestečko 2013 Návšteva v Necpaloch 2013 Poslední fotografie výstup na Říp parkinsonik deň 11 4 Mail list Vyhledávání Archiv Kalendář duben 2016 RSS Přehled zdrojů Statistiky Online 4 Celkem 83446 Měsíc 3301 Den 121 Asociácia sestier a pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie Napísali o nás Zákony legislatíva Ako sa stať členom Kto sme Slovensko bez preležanín Svet bez sestier Galeria Prezentácie prednášky ASAP Kvalita Veľkých Sestier Úvod Fotoalbum Fotoalbum výstup na Říp parkinsonik deň 11 4 Datum 14 4 2016 Fotografií 8 Složek 0 Sestry ľuďom vďaka Nitra 12 5 2015 Datum 20 5 2015 Fotografií 9 Složek 0 Galéria Datum 2 8 2014 Fotografií 9 Složek 0 Sheraton EVENING Podpora finančnej zbierky na nákup antidekubitálnych matracov pre pacientov pripútaných na lôžko Datum 9 4 2014 Fotografií 18 Složek 0 Slovensko bez preležanín II verejná prednáška v Zlatých Moravciach Datum 1 2 2014 Fotografií 18 Složek 0 Komentářů 0 Tlačová konferencia Deväť ošetrovateľských výkonov v ZSS Datum 20 1 2014 Fotografií 6 Složek 0 Prvá verejná

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/fotoalbum/#mail-list (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Spovednica - Anonymné reakcie sestier
  svoju prácu s láskou k pacientom a kým budem vládať budem rebelovať voči takémuto systému Pre mňa je pacient na prvom mieste Aj keď u nás nedelili úväzky ale museli sme podpísať že máme odpracovaných menej rokov maximálne do 10 aj sestry takmer na dôchodku po veľkých protestoch že nepodpíšeme takmer zavreli oddelenie tak sme podpísali Aj toto je možné v tomto štáte Kontrol sa neboja vraj je všetko dohodnuté takže asi toľko Vedenie nepotrebuje zamestnancov čo majú vlastný názor nevie doceniť hodnoty zamestnancov ohradzujú sa princípmi ľudskosti Infekčné príplatky nemáme pričom pracujeme aj s takými pacientmi pretože to súčasne nevylučuje liečbu podávanú na našom oddelení Vedenie hovorí čo sa má robiť ale ako to máme realizovať to ich už nezaujíma Nie je čas sa naplno venovať ošetrovateľskej starostlivosti zlá spolupráca lekár sestra viac inštrukcií naraz k dvom rozdielnym pacientom 3 lekári a každý od 2 sestier okamžite požaduje spoluprácu či asistenciu keď príde na rad riešenie takých situácií pravidlo poraď si sám vedenie predsa nie je na to aby riešili také malichernosti Sestra má vedieť všetko o 34 pacientoch lekár len o 4 5 pacientoch ktorých má na starosti to je zlá organizačná štruktúra Nekorektný postoj vedenia o nás bez nás podpíšte a neriešte ak nepodpíšete plat pôjde zase o 5 nižšie veď čo chcete dostanete aspoň odmeny ešte síce uvidíme aké ale nekomplikujte prácu lekárom nepodávaním i v terapie Nedá sa kvalitne starať o pacientov kvalitná ošetrovateľská starostlivosť je často posudzovaná len z kvality záznamov v dekurzoch Dokumentácia zaberá príliš veľa času v službe Času pri stave 20 pacientov na jednu sestru je žalostne málo čo ma veľmi mrzí pretože tým moje povolanie stráca na hodnote Potom sa čudujeme že sa všetci sťažujú na nekvalitnú starostlivosť Sestra je zodpovedná za všetko Ešte aj za veci ktoré by podľa môjho názoru mali spadať do kompetencie nižšieho zdravotníckeho personálu ako napr výdaj stravy dezinfekcia teplota chladničky a podobne Už roky žiadame pre oddelenie napríklad infúzne stojany ktoré chýbajú alebo sú staré a ťažko prenosne z izby na izbu takže infúzie vešiame na ťažko prenosne železné vešiaky na odev alebo na klasické gumičky na hrazdičku ďalej žiadame o polohovacie a prenosne zariadenie pre imobilných pacientov Nedočkali sme sa Nepreplácajú nám nadčasové hodiny a tak prichádzame o naše odrobene peniaze Poukazujeme na problémy ktoré treba riešiť pre dobro pacienta no vedenie to bagatelizuje a vyhovára sa na nedostatok financií Na oddelení pracujeme po dve sestry v službe v nočnej službe a cez víkendy mame po 30 ľudí a vykonávame zároveň prácu aj na príjmovej ambulancii kde je 24 hodinová prevádzka čo znamená že jedna sestra ostáva sama na oddelení a druha sa musí venovať pacientovi na ambulancii Samozrejme starostlivosť nie je na oddelení adekvátna potrebám pacienta nakoľko ju musí vykonávať v prípade neprítomnosti druhej sestry sestra sama Izby sú malé s dvoma troma posteľami tak malé že niekedy nie je poriadny prístup ani z jednej strany nie to ešte z troch Často sa staráme o pacientov ktorí na oddelenie nepatria v rámci diagnózy a správania alkoholici deliranti poruchy správania kožné choroby chirurgické diagnózy zlomeniny Človek sa aj chce postarať no nemá na to podmienky materiál pomôcky a sme takmer len ženský kolektív Roboty je toľko veľa že často nestačíme s dychom a sme rady že si vôbec sadneme na 5 minút alebo doplníme príjem tekutín Očakávanie okamžitej reakcie sestry k pacientom zo strany pacienta je tak vysoké že sa človek nestačí čudovať ako rýchlo prejdem celou chodbou k chodiacemu a sebestačnému pacientovi ktorý si žiada naliať čaj do pohára Pracujem na detskom oddelení kde sú deti do 19 rokov Nakoľko bolo infekčné oddelenie zrušené väčšinu našich pacientov tvoria infekční pacienti Príplatky za infekčné prostredie nám vraj nepatria lebo sa nestaráme o HIV pozitívnych pacientov I keď to nikdy nevieme Neraz sa staráme o detičky u ktorých sa časom potvrdí napr TBC alebo pertusis Ale to sa u nás nerieši Ak ochorieme tak nám nadriadení vysvetlia že sme nedodržali hygienu Pracujeme po 1 sestre na internom oddelení V rannej zmene 2 sestry v nočnej 1 sestra V rannej máme 1 sanitárku občas dve Ako je to možné nechápem na internom oddelené pri 25 pacientoch To sa jednoducho nedá urobiť čo treba okolo týchto ľudí A doktorov máme až 4 Áno štyria doktori a dve sestry Tak si viete predstaviť čo to tam je Čoraz väčšie nároky na sestry a zdravotníckych pracovníkov a žiadna motivácia do práce Stále pribúda viac administratívy niekedy uľahčujúcej prácu no niekedy aj zbytočnej a zostáva menej času na pacienta ktorému by som sa aj chcela viac venovať ale nemôžem Šetrenie materiálom ako mám pracovať podľa štandardov a poskytnúť kvalitnú starostlivosť keď k tomu nemám potrebné pomôcky lebo musíme šetriť A nakoniec je veľmi smutné že povolanie sestry klesá v očiach verejnosti a málokto si ešte váži našu prácu sestra je vždy tá zlá a vinná za všetko Nedodržiavanie BOZP zo stany zamestnávateľa nevyhovujúce ochranné pomôcky pri práci s cytostatikami nevymieňanie filtra v digestore na riedenie cytostatík nepoužívanie germicídnych žiaričov zlý manažment vedúcej sestry nerovnomerné rozdelenie zmien 2 3 sestier nadčasy medzi 30 40 hodín a 1 3 mínus 10 20hodín niekto 5 nočných iný jednu jedna sestra v štyroch funkciách vrchná sestra je aj námestníčka aj člen správnej rady aj predseda odborovej organizácie to znamená že nie je s kým riešiť nespokojnosť s jej vedením Zamestnávateľ si dovolí tvrdiť že nie sme sestry pretože by nám mal vyplácať mzdu sestier a preto nás zaradí na miesto ktoré sa nenachádza v katalógu zdravotníckych povolaní a všetko prejde lebo sa tak rozhodol a nič sa nedeje Je to smutné že v zariadení takého rezortu ako je MVSR je niečo takéto možné Sestry pracujúce pri lôžku následnej starostlivosti Vykonávanie práce za pomocný personál Nedostatočné materiálno technické vybavenie Nemožnosť využívania služieb zariadenia na regeneráciu po práci Z reakcií sestier pracujúcich pri lôžku následnej starostlivosti Neprijatie môjho názoru kolegami a nadriadeným z dôvodu že som v kolektíve najmladšia a to aj napriek tomu že mám ukončené najvyššie vzdelanie a aj nejaké roky praxe v

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/spovednica/anonymne-reakcie-sestier.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Spovednica - Anonymné postrehy sestier pracujúcich v ZSS
  V SLUZBE TERAZ TO NIEJE POTREBNE Veď opatrovateľky v sociálnych zariadeniach s 220 hod kurzom vedia viac ako sestry so špecializáciou Nie je normálne aby sestra pracujúca vyše 20 rokov v tom istom soc zariadení mala základný plat okolo 400 eur veď to je choré setra so špecializáciou ma byt v 6 triede je to na smiech a zároveň aj na plač Prečo nikto nespomína že v sociálnych zariadeniach žijú a bývajú klienti aj s mentálnym postihnutím a pridruženými ochoreniami pracujem s nimi od maličkých detičiek dnes sú z nich chlapi ženy ja viem že oni zato nemôžu že nie sme adekvátne ohodnotené ale priala by som len jeden týždeň odpracovať tým hore ktorí nás hodnotia zostavujú akési platové tabuľky aby si to vyskúšali a potom povedali hodnotili našu prácu Samozrejme že zase nás budú balamutiť slovíčkami poskytujú alebo len zabezpečujú zdravotnú starostlivosť stále poskytujú koľko krát je na nás sestrách rýchlo a správne bez prítomnosti lekára správne zareagovať čo s klientom od vášho rozhodnutia závisí jeho doslova život a my že nie sme sestry čo vlastne sme Všetko Upratovačky opatrovateľky roznášačky jedál dokrmovačky umývačky riadu prebaľovačky nosičky ukladačky osobnej bielizne a ešte veľa toho toto je naša náplň práce Treba konečne určiť aké kompetencie majú sestry ktoré svoju prácu majú rady vážia si ju milujú každú jednu bytosť v soc zariadení lebo keby sme svoju prácu nemilovali tak tam za takúto almužnu nikdy nepracujeme Naše zariadenie potrebuje personálne zmeny nechápem ako môže vedúcu funkciu vykonávať tá istá sestra už 15 rokov Nemá VOV diplom špecializáciu v obore dokonca nie je ani registrovaná nechodí na semináre nevie prihlásiť vzdelávaciu akciu v zariadení Počas jej PN nikto nie je poverený jej zastupovaním v podstate nikomu nechýba I napriek tomu dostáva príplatky za vedenie a osobné ohodnotenie o ktorom sa nám môže len snívať V technicky pokročilej dobe nemáme prístup k počítaču a pri požiadavke k zakúpeniu čo by nám uľahčovalo prácu mi bolo povedané že nie sú financie Je to iba zlomok ako si žijeme v soc zariadení pod vedením komunistického VÚC Naše zariadenie mi pripomína dobu ľadovú len nič nehovor aby sa nemuselo niečo riešiť Možnosť práce dôchodcov vo vyšších funkciách máme vrchnú sestru 9 rokov na dôchodku a tá jej práca nestojí za nič zaujímajú ju úplne inakšie veci ako zdravie našich klientov v práci spôsobuje len intrigy stres a chaos Dôchodkyne ďalej pokračujú v práci o ktorú nemajú záujem len o finančný prospech Nedostatok informácií nedostatočný manažment pri organizovaní práce nedostupnosť počítača a internetu sestra so špecializáciou musí v mliečnej kuchynke načistiť 30 kg zemiakov pre kuchyňu v ktorej sa varí pre všetkých zamestnancov a klientov zastupuje pomocnú kuchárku šetrí sa sila Kuchárky postavia variť a rozkazujú čo im načistiť koľko zeleniny a oni zatiaľ sedia a pijú kávu Rada by som upozornila na nedostatok zdravotných výkonov vo vyhláške 109 v ktorej majú byť zhrnuté výkony vykonávané v ZSS V týchto zariadeniach sú umiestňovaní klienti s psychiatrickým ochorením a často dochádza k dekompenzácii psych stavu bez prítomnosti lekára

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/spovednica/anonymne-postrehy-sestier-pracujucich-v-zss.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Spovednica - Očami príbuzných, očami návštevníka
  11 2013 Piešťany Stanové mestečko 2013 Návšteva v Necpaloch 2013 Poslední fotografie výstup na Říp parkinsonik deň 11 4 Mail list Vyhledávání Archiv Kalendář duben 2016 RSS Přehled zdrojů Statistiky Online 4 Celkem 83446 Měsíc 3301 Den 121 Asociácia sestier a pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/spovednica/ocami-pribuznych--ocami-navstevnika.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Spovednica - Očami pacienta
  Celkem 83446 Měsíc 3301 Den 121 Asociácia sestier a pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie Napísali o nás Zákony legislatíva Ako sa stať členom Kto sme Slovensko bez preležanín Svet bez sestier Galeria Prezentácie prednášky ASAP Kvalita Veľkých Sestier Úvod Spovednica Očami pacienta Očami pacienta 15 11

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/spovednica/ocami-pacienta.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Spovednica - Očami sestry
  chyba manažmentu UNB ale hlavne nemocnice Kramáre na Limbovej ul č 5 Hlavne že sa tam drží už niekoľko rokov pani PhDr Viera Paštrnáková námestníčka pre ošetrovateľstvo predtým vrchná sestra KPLaT a predtým staničná druhého poschodia KPLaT na Ďumbierskej ulici nominovaná za čias pána riaditeľa nemocnice MUDr Žiťnanského a pani doc MUDr Š Moricovej PhD Chyba to je aj súčasného riaditeľa pána MUDr Tomáša Hegera a MUDr Romana Šeba Staré slovenské porekadlo znie Ryba smrdí od hlavy A tak aj vyzerá celá nemocnica Kramáre ako plechová búda neosobné nehostinné prostredie pre pacientov a personál Lekár na oddelení má k dispozícii kumbál akože lekársku izbu kde Vás vyšetruje Vy sedíte na šamerlíku on na starej rozheganej stoličke a píše na starom písacom stroji lekársku správu Vedľa neho je čistiaca miestnosť s fľašami na moč a podložnými misami na stolicu apod Sestry sa tlačia so sanitárkami a lekármi v jednej miestnosti No otrasné Hlavná vec že si vedenie nemocnice namastilo vačky Odpovědět Re Odstránenie nápisu Neklopať je iba make up 29 8 2014 A Oczvirk 1 9 2014 20 13 Aby ste rozumeli toto sú moje príspevky reakcie na články pani Ing Mgr Ľ Kočanovej Prvý článok s názvom Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti Druhý článok s názvom Odstránenie nápisu Neklopať je iba make up 29 8 2014 Odpovědět Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti A Oczvirk 1 9 2014 19 51 Nejde mi do hlavy ako to že toto Odborné usmernenie je platné od 26 februára 2007 Na stránke JASPI ani na stránke MZ SR som ho nenašiel Inak by bolo dobré keby odporúčali starostlivosť v domácom prostredí prevažne sestry ako lekár V inom príspevku napíšem niečo o ošetrovateľských výkonoch pre ADOS zo Zoznamu zdravotných výkonov nariadením VSR Odpovědět Aktivačné práce v zariadeniach sociálnych služieb A Oczvirk 4 7 2014 15 57 Članok v denníku SME http kocanova blog sme sk c 359614 aktivacne prace v zariadeniach socialnych sluzieb html Takže Vážené ideme písať Dňa 4 7 2014 v Bratislave Pani kolegyňa Ing Ľ Kočanová začnime už konečne komplexne riešiť problém ZSS zariadení sociálnych služieb V prvom rade tu treba poukázať že ZSS sú zlaté bane pre rôzne pijavice ktoré sa priživujú na ľudskom nešťastí od roku 1989 až po súčasnosť Nebudem hovoriť o mojom pracovisku ktoré sa Vášmu obsahu článku dosť vymyká po stránke kvality v ošetrovateľskej starostlivosti Treba však aby sme všetci zainteresovaní v tejto problematike vyvíjali nátlak na poslancov NR SR k nakoncipovaniu a schváleniu Zákona o následnej zdravotno sociálnej starostlivosti LTC v SR Treba osloviť aj jeho excelenciu pána prezidenta SR Andreja Kisku aby takýto návrh zákona podporil keď je známy filantrop Je nevyhnutná aj novelizácia Zákona NR SR o sociálnych službách z dielne Smeru SD aby sa vyňalo slovo prijímateľ sociálnych služieb a nahradilo slovom pacient od určitého stupňa odkázanosti na druhú osobu Je tiež nevyhnutné žiadať zmenu zákonov NR SR o štruktúre štátnej správy SR a to nasledovne aby sociálne veci a rodina patrili

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/spovednica/ocami-sestry.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Asociácia sestier a pacientov ASAP - Spovednica
  2013 Piešťany Stanové mestečko 2013 Návšteva v Necpaloch 2013 Poslední fotografie výstup na Říp parkinsonik deň 11 4 Mail list Vyhledávání Archiv Kalendář duben 2016 RSS Přehled zdrojů Statistiky Online 4 Celkem 83446 Měsíc 3301 Den 121 Asociácia sestier a pacientov ASAP Menu Naše aktivity Stanovy Asociácie sestier a pacientov ASAP Fotoalbum Spovednica Z pera Zuzany M Píšu sestry Blogy Zaujímavosti Múdre slová Obľúbené linky Prvá právna pomoc Poďakovanie Napísali o nás Zákony legislatíva Ako sa stať členom Kto sme Slovensko bez preležanín Svet bez sestier Galeria Prezentácie prednášky ASAP Kvalita Veľkých Sestier Úvod Spovednica Spovednica Ak Vás niečo ťaží na duši a nemáte to komu povedať ak Vás niečo teší a chcete sa s tým podeliť Píšte anonymne či verejne Sestry aj pacienti sme jednota Příspěvky 27 11 2014 Komentářů 0 Rubrika Spovednica Celý příspěvek Anonymné reakcie sestier Vybrané odpovede sestier na otvorenú otázku v dotazníku Pracovné podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku Stretávate sa vo svojej práci s inými problémami na ktoré by ste nás chceli upozorniť 16 1 2014 Komentářů 1 Rubrika Spovednica Celý příspěvek Anonymné postrehy sestier pracujúcich v ZSS Odpovede sestier v ZSS na poslednú otázku v dotazníku Stretávate sa vo svojej práci s

  Original URL path: http://www.asapoz.eu/clanky/spovednica/#mail-list (2016-05-02)
  Open archived version from archive •